سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
آذر98بازآموز
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
حبیب پور شهره حبیب اله 1806 الگو سازی و دوخت لباسهای عروس SE-139/1 _ 100 چهارمحال وبختیاری 1398/09/13 قبول  
نوروزی فاطمه جواد 107 پماد و کرم سازی گیاهی (مقدماتی) FO-208 _ 95 چهارمحال وبختیاری 1398/09/13 قبول  
غفاری طاهره بختیار 27 نرم افزار طراحی الگو لباس SE-144 _ 95 چهارمحال وبختیاری 1398/09/13 قبول  
حاتمیان مهدی منصور 177 تربیت مربی کارآفرینی سطح1-EDI PD-902 _ 92 چهارمحال وبختیاری 1398/09/20 قبول  
معادیخواه حکیمه خدایار 649 اپتو الکترونیک و فتونیک (غیر حضوری) EL-911/3 100 _ چهارمحال وبختیاری 1398/09/27 قبول  
کریمیان رزا ابوالقاسم 2890 توسعه دهنده برنامه اندروید IT-780 _ 80 چهارمحال وبختیاری 1398/09/27 قبول  
هیبتی سمیه جابر 1263 توسعه دهنده برنامه اندروید IT-780 _ 85 چهارمحال وبختیاری 1398/09/27 قبول  
عیدی زاده ممسنی اصغر حسین 20 دیجیتال مارکتینگ در کشاورزی(غیرحضوری-مجازی) FO-128 86/10 _ چهارمحال وبختیاری 1398/09/27 قبول  
شمس بروجنی فروغ هوشنگ 10432 دیجیتال مارکتینگ در کشاورزی(غیرحضوری-مجازی) FO-128 74/90 _ چهارمحال وبختیاری 1398/09/27 قبول  
امینی لیلا ایرج 3889 گلیم پارچه ای (گوینه بافی) SE-261 _ 97 چهارمحال وبختیاری 1398/09/27 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.