سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
آذر98بازآموز
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
رحمتیان حسین محمدرضا 28079 مدیریت واحدهای اقامتی HT-018 97/50 92 اصفهان 1398/05/17 قبول اجرا در استان همدان
رحیمی شیوا رحیم 4331 مدیریت واحدهای اقامتی HT-018 95 91 اصفهان 1398/05/17 قبول اجرا در استان همدان
خرمیان حسین یداله 6813 ابرنقاط در محیط کتیا(Catia ) MA-141 _ 90 اصفهان 1398/09/06 قبول  
نصرآزادی سیدحسن سیدکریم 1919 ابرنقاط در محیط کتیا(Catia ) MA-141 _ 100 اصفهان 1398/09/06 قبول  
مهرابی علی عباس 67 اصول سناریو نویسی آموزشی ( مستند) AV-104 _ 91 اصفهان 1398/09/06 قبول  
احمدپور مبارکه نگار علی همت 134 آشپز سنتی FO-089 90 97 اصفهان 1398/09/06 قبول  
اکلیلی مژگان محمدعلی 984 آشپز سنتی FO-089 93/30 96 اصفهان 1398/09/06 قبول  
آزادی مژگان محمدعلی 1139 آشپز سنتی FO-089 93/30 97 اصفهان 1398/09/06 قبول  
آزادی لیلا محمدعلی 9319 آشپز سنتی FO-089 90 97 اصفهان 1398/09/06 قبول  
سپیانی فاطمه عیدی محمد 80 آشپز سنتی FO-089 90 95 اصفهان 1398/09/06 قبول  
فروغی ابری فریده اکبر 16 آشپز سنتی FO-089 83/30 97 اصفهان 1398/09/06 قبول  
اکبری قلعه شاهرخی خدیجه خداداد 2 آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی(غیر حضوری - مجازی) IT-1005 _ 55 اصفهان 1398/09/06 مردود  
بابائی زاده محمدرضا آقاحسین 58 بهداشت و سلامت عمومی در محیط کار HS-002 90 97 اصفهان 1398/09/06 قبول  
رضادخت محسن محمود 9715 بهداشت و سلامت عمومی در محیط کار HS-002 100 97 اصفهان 1398/09/06 قبول  
امیرشجاعی ابراهیم نصراله 579 بهره برداری از ایستگاههای تقلیل فشار و اندازه گیری IN-211 75 93 اصفهان 1398/09/06 قبول  
جلالی صفرعلی اکبر 4562 بهره برداری از ایستگاههای تقلیل فشار و اندازه گیری IN-211 91/70 88 اصفهان 1398/09/06 قبول  
حیات داودی سید مهدی سید محمد 37980 بهره برداری از ایستگاههای تقلیل فشار و اندازه گیری IN-211 87/50 88 اصفهان 1398/09/06 قبول تحویل با گواهینامه های ماه بعد
امیرشجاعی ابراهیم نصراله 579 بهره برداری از شبکه و تشخیص و رفع نشت IN-213 62/50 - اصفهان 1398/09/06 مردود  
جلالی صفرعلی اکبر 4562 بهره برداری از شبکه و تشخیص و رفع نشت IN-213 87/50 94 اصفهان 1398/09/06 قبول  
حیات داودی سید مهدی سید محمد 37980 بهره برداری از شبکه و تشخیص و رفع نشت IN-213 87/50 95 اصفهان 1398/09/06 قبول  
عرفان الهام اسماعیل 1462 تعمیر و سرویس ماشین های دوخت صنعتی راسته و آشنایی با خط تولید SE-145 _ 91 اصفهان 1398/09/06 قبول  
عباسی زهرا علی اکبر 11 زیورآلات رزینی WO-111 _ 92 اصفهان 1398/09/06 قبول  
زمان پور بروجنی کامران خیراله 75 سیستم های  برق و الکترونیک خودروهای هیبرید Hybrid Vehicle (غیرحضوری- مجازی) EL-926/0 93/40 _ اصفهان 1398/09/06 قبول  
مقصودی محمدرضا اکبر 7 سیستم های  برق و الکترونیک خودروهای هیبرید Hybrid Vehicle (غیرحضوری- مجازی) EL-926/0 100 _ اصفهان 1398/09/06 قبول  
شریفی مرضیه اکبر 1122 کاربرد نرم افزار اتوکددرصنایع چوب ( مقدماتی ) WO-512 _ 98 اصفهان 1398/09/06 قبول  
صابری شهلا عزیزاله 16000 کاربرد نرم افزار اتوکددرصنایع چوب ( مقدماتی ) WO-512 _ 95 اصفهان 1398/09/06 قبول  
بهرامی محمد ابراهیم 5410092163 مدیر فنی مراکز معاینه فنی خودروهای سبک(مقدماتی) AT-662 90 94 اصفهان 1398/09/06 قبول  
قاسمی حامد علی مراد 243 هرس درختان میوه FO-028 75 90 اصفهان 1398/09/06 قبول  
میرمسیب زهرا حبیب اله 20057 الگو سازی و دوخت لباسهای عروس SE-139/1 _ 100 اصفهان 1398/09/13 قبول  
آقاجانی محسن رضا 3855 آبگرمکن دیواری گازسوز IN-046 91/30 88 اصفهان 1398/09/13 قبول  
قاضی نور امیرحسین سید مرتضی 1269 آبگرمکن دیواری گازسوز IN-046 87 88 اصفهان 1398/09/13 قبول  
کاویانی آرانی علیرضا محمدعلی 623 آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک(غیر حضوری- مجازی) EL-806/3 40 _ اصفهان 1398/09/13 مردود  
امیرشجاعی ابراهیم نصراله 579 آشنایی با فرآیندهای امور مشترکین- نقشه خوانی و مسیریابی IN-214 80 93 اصفهان 1398/09/13 قبول  
جلالی صفرعلی اکبر 4562 آشنایی با فرآیندهای امور مشترکین- نقشه خوانی و مسیریابی IN-214 90 94 اصفهان 1398/09/13 قبول  
حیات داودی سیدمهدی سیدمحمد 37980 آشنایی با فرآیندهای امور مشترکین- نقشه خوانی و مسیریابی IN-214 100 95 اصفهان 1398/09/13 قبول  
طالبی سده طیبه علی اصغر 2617 بافت گلیم بر روی کوزه سفالی یا گلدان SE-287 _ 100 اصفهان 1398/09/13 قبول  
امیرشجاعی ابراهیم نصراله 579 بهره برداری از سیستم های اندازه گیری و نصب تجهیزات IN-212 75 94 اصفهان 1398/09/13 قبول  
جلالی صفرعلی اکبر 4562 بهره برداری از سیستم های اندازه گیری و نصب تجهیزات IN-212 91/70 94 اصفهان 1398/09/13 قبول  
حیات داودی سیدمهدی سیدمحمد 37980 بهره برداری از سیستم های اندازه گیری و نصب تجهیزات IN-212 87/50 92 اصفهان 1398/09/13 قبول  
قائدی هونجانی رقیه غلامرضا 12215 پماد و کرم سازی گیاهی (مقدماتی) FO-208 _ 95 اصفهان 1398/09/13 قبول  
رضایی عوض اردشیر 9 سوخت رسانی انژکتوری تخصصی پیشرفته AT-308 90 93 اصفهان 1398/09/13 قبول  
نادری دره شوری مهرداد قربان 804 سوخت رسانی انژکتوری تخصصی پیشرفته AT-308 85 91 اصفهان 1398/09/13 قبول  
عظیمی مسعود حسینعلی 278 شناخت وکاربرد تخصصی بیرینگها(غیرحضوری-مجازی) MA-147/1 84 _ اصفهان 1398/09/13 قبول  
نصرآزادانی بهار اصغر 2221 شناخت وکاربرد تخصصی بیرینگها(غیرحضوری-مجازی) MA-147/1 88 _ اصفهان 1398/09/13 قبول  
یزدانیان سیدمهران مجید 2664 شناخت وکاربرد تخصصی بیرینگها(غیرحضوری-مجازی) MA-147/1 80 _ اصفهان 1398/09/13 قبول  
احمدپور طاهره خانبابا 4898 مبانی هنر های تجسمی WO-036 _ 90 اصفهان 1398/09/13 قبول  
حکیمیان محبوبه صادق 461 مبانی هنر های تجسمی WO-036 _ 95 اصفهان 1398/09/13 قبول  
سلامتی قمصری فاطمه محمد 294 مبانی هنر های تجسمی WO-036 _ 98 اصفهان 1398/09/13 قبول  
خرم نوید امامقلی 3 ابزارتیزکنی(مجازی-غیرحضوری) MA-023/1 95 _ اصفهان 1398/09/20 قبول  
خلیلی پور ناغانی یوسف جانمراد 3315 ایجاد طرح روی چوب با برق(روش لیختنبرگ)  WO-129 _ 95 اصفهان 1398/09/20 قبول  
تجربه آموز رضا هوشنگ 2698 برش قطعات WE-075 95 86 اصفهان 1398/09/20 قبول  
اکبری قلعه شاهرخی خدیجه خداداد 2 تربیت مربی کارآفرینی سطح1-EDI PD-902 _ 91 اصفهان 1398/09/20 قبول تعیین صلاحیت مربیگری
عباسی زهرا علی اکبر 11 تربیت مربی کارآفرینی سطح1-EDI PD-902 _ 93 اصفهان 1398/09/20 قبول  
حکیمیان محبوبه صادق 461 حجم سازی WO-084 _ 98 اصفهان 1398/09/20 قبول  
فلاح زاده مریم محمد 642 حجم سازی WO-084 _ 92 اصفهان 1398/09/20 قبول  
ایرانپور مبارکه زهره مهدی 211 خیاط لباسهای کشی SE-173 _ 99 اصفهان 1398/09/20 قبول  
نجفی مهدی عبدالعظیم 3437 خیاط لباسهای کشی SE-173 _ 98 اصفهان 1398/09/20 قبول  
فتحی گشمینگانی محسن علی اصغر 628 سرویس و نگهداری خودرو(غیر حضوری- مجازی) AT-658 80 _ اصفهان 1398/09/20 قبول  
کاظمی علی محمدعلی 866 سرویس و نگهداری خودرو(غیر حضوری- مجازی) AT-658 85 _ اصفهان 1398/09/20 قبول  
نادری دره شوری مهرداد قربان 804 سرویس و نگهداری خودرو(غیر حضوری- مجازی) AT-658 90 _ اصفهان 1398/09/20 قبول  
نواب منش جواد سیف اله 308 سرویس و نگهداری خودرو(غیر حضوری- مجازی) AT-658 85 _ اصفهان 1398/09/20 قبول  
اربابی مرضیه محمد 472 طراح و توسعه دهنده مدیریت محتوا(Wordpress ) مقدماتی IT-943 _ 90 اصفهان 1398/09/20 قبول  
عطایی ساره حسین 1178 طراح و توسعه دهنده مدیریت محتوا(Wordpress ) مقدماتی IT-943 _ 90 اصفهان 1398/09/20 قبول  
کیانی نکو مهدی هیبت اله 210 طراح و توسعه دهنده مدیریت محتوا(Wordpress ) مقدماتی IT-943 _ 90 اصفهان 1398/09/20 قبول  
عبداله زاده حسین علی اکبر 5 مدیر فنی آسانسور PE-233 93/40 _ اصفهان 1398/09/20 قبول  
سیفی بشیر یداله 5 مقدمه ای بر شبکه های صنعتی (آشنائی با شبکه های کامپیوتری ، اینترنت و کاربرد آنها در الکترونیک و کنترل)(غیر حضوری - مجازی) EL-924/0 75 _ اصفهان 1398/09/20 قبول  
بهیار مهدی محمدعلی 50334  +NETWORK IT-210 86/80 _ اصفهان 1398/09/27 قبول  
احمد پور حامد قاسم 5410118634 plcپیشرفته PE-411 _ 96 اصفهان 1398/09/27 قبول  
فتحی گشینگانی محسن علی اصغر 628 تکنولوژی خودروهای هیبرید Hybrid Vehicles (غیرحضوری-مجازی) AT-456/1 40 _ اصفهان 1398/09/27 مردود  
کاظمی علی محمدعلی 866 تکنولوژی خودروهای هیبرید Hybrid Vehicles (غیرحضوری-مجازی) AT-456/1 55 _ اصفهان 1398/09/27 مردود  
نادری دره شوری مهرداد قربان 804 تکنولوژی خودروهای هیبرید Hybrid Vehicles (غیرحضوری-مجازی) AT-456/1 65 _ اصفهان 1398/09/27 مردود  
الهامی فهیمه قاسم 298 توسعه دهنده برنامه اندروید IT-780 _ 85 اصفهان 1398/09/27 قبول  
امامی سید مجید سید رحمت اله 579 توسعه دهنده برنامه اندروید IT-780 _ 85 اصفهان 1398/09/27 قبول  
محمدی مهدی ولی محمد 100 تولید پلنتاریوم(Plantarium) FO-159 _ 98 اصفهان 1398/09/27 قبول  
مقصودی مالک پرویز 86 تولید پلنتاریوم(Plantarium) FO-159 _ 100 اصفهان 1398/09/27 قبول  
سلیمانی پریسا محمدرضا 238 دیجیتال مارکتینگ در کشاورزی(غیرحضوری-مجازی) FO-128 75/20 _ اصفهان 1398/09/27 قبول  
آقاجانی محسن رضا 3855 سیستم دزدگیر و دوربین مدار بسته PE-206 _ 94 اصفهان 1398/09/27 قبول  
شیرانی الیادرانی آسیه اصغر 293 گوهر شناسی معدنی WO-128 _ 95 اصفهان 1398/09/27 قبول  
خبازی آرانی مجید نعمت اله 467 اصول برق صنعتی و کنترل در مکاترونیک صنعتی  EL-931/0 _ 85 اصفهان 1397/08/30 قبول  
خیری فرید حسن 1939 اصول برق صنعتی و کنترل در مکاترونیک صنعتی  EL-931/0 _ 95 اصفهان 1397/08/30 قبول  
خیری فرید حسن 1939 اصول پنوماتیک در مکاترونیک صنعتی EL-933/0 _ 90 اصفهان 1398/07/01 قبول  
خیری فرید حسن 1939 اصول پی ال سی و مینی پی ال سی EL-935/0 _ 90 اصفهان 1398/04/26 قبول  
خیری فرید حسن 1939 الکتروپنوماتیک در مکاترونیک صنعتی EL-934/0 _ 95 اصفهان 1398/07/03 قبول  
خیری فرید حسن 1939 بهره وری درسیستم های مکاترونیک صنعتی EL-940/0 _ 90 اصفهان 1397/12/21 قبول  
خیری فرید حسن 1939 طراحی تابلوهای برق صنعتی EL-932/0 _ 90 اصفهان 1398/02/11 قبول  
خیری فرید حسن 1939 گراف ست و روش های کنترل در مکاترونیک صنعتی EL-936/0 _ 95 اصفهان 1397/11/10 قبول  
رضادخت محسن محمود 9715 گراف ست و روش های کنترل در مکاترونیک صنعتی EL-936/0 _ 80 اصفهان 1397/11/10 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.