سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
آبان98نتیجه بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
احمدی امیرعباس حسین 386 مدیریت بوم خانه HT-019 غ غ همدان 1398/07/17 مردود اجرا در استان-غیبت بیش از ده درصد
آروانه فاطمه حبیب 1651 مدیریت بوم خانه HT-019 89 93 همدان 1398/07/17 قبول اجرا در استان
تقوی الناز علی 644 مدیریت بوم خانه HT-019 82 89 همدان 1398/07/17 قبول اجرا در استان
چوبکیان سیدامید سیدمجید 3860161156 مدیریت بوم خانه HT-019 84 89 همدان 1398/07/17 قبول اجرا در استان
حامیان سمیرا غلامرضا 4016 مدیریت بوم خانه HT-019 87 90 همدان 1398/07/17 قبول اجرا در استان
شریفی تراب اعظم علی 12428 مدیریت بوم خانه HT-019 87 90 همدان 1398/07/17 قبول اجرا در استان
صباغیان اردکانی مهناز حسین 24 مدیریت بوم خانه HT-019 89 91 همدان 1398/07/17 قبول اجرا در استان
طاهری حبیب مریم محمود 951 مدیریت بوم خانه HT-019 87 89 همدان 1398/07/17 قبول اجرا در استان
عابدی آرزو علیرضا 992 مدیریت بوم خانه HT-019 84 92 همدان 1398/07/17 قبول اجرا در استان
عبداله پور حسن رضا 5815 مدیریت بوم خانه HT-019 84 90 همدان 1398/07/17 قبول اجرا در استان
عسگری نوید زهرا اله وردی 3324 مدیریت بوم خانه HT-019 87 93 همدان 1398/07/17 قبول اجرا در استان
فریدنیا مجید احمد 170 مدیریت بوم خانه HT-019 87 90 همدان 1398/07/17 قبول اجرا در استان
کاویانی راد نگیسا علیرضا 2101 مدیریت بوم خانه HT-019 87 89 همدان 1398/07/17 قبول اجرا در استان
می ریز آذین محمد 2583 مدیریت بوم خانه HT-019 87 91 همدان 1398/07/17 قبول اجرا در استان
یادگاری منیژه نجاتعلی 10219 مدیریت بوم خانه HT-019 87 89 همدان 1398/07/17 قبول اجرا در استان
تویسرکانی مهری محمود 161 CCNA course2 router basic IT-401/1 _ 80 همدان 1398/08/14 قبول  
والی خواه ندا محمد 1585 CCNA course2 router basic IT-401/1 _ 85 همدان 1398/08/14 قبول  
مومنی مسعود هوشنگ 728 کار با دستگاه عیب یاب رایانه ای (دیاگ ) AT-301 100 90 همدان 1398/08/14 قبول  
گودرزدشتی سلمان ناصر 3950000331 کاربرد نرم افزار  Googel Earth  در عمران و نقشه برداری ( غیر حضوری) UB-411 _ 95 همدان 1398/08/14 قبول  
انصاری لعیا حسن 2239 مبانی رنگ WO-081 _ 92 همدان 1398/08/14 قبول  
معروف نسرین احمد 394 مولاژ - کار روی مانکن ( مقدماتی) SE-131/1 _ 98 همدان 1398/08/14 قبول  
بناپور حمیدی امیر محسن 61 ترسیم نقشه های دوبعدی با اتوکد UB-225/1 _ 96 همدان 1398/08/22 قبول  
عبدالحسین زاده پری ناز محمدرضا 2815 ترسیم نقشه های دوبعدی با اتوکد UB-225/1 _ 92 همدان 1398/08/22 قبول  
تویسرکانی مهری محمود 161 LINUX IT-230 _ 90 همدان 1398/08/29 قبول  
والی خواه ندا صمد 1585 LINUX IT-230 _ 90 همدان 1398/08/29 قبول  
عبداله پور حسن رضا 5815 تزئینات داخلی و چیدمان منازل (غیر حضوری ) WO-564 غ _ همدان 1398/08/29 مردود  
معبودی هرمز حسین 142 تزئینات داخلی و چیدمان منازل (غیر حضوری ) WO-564 غ _ همدان 1398/08/29 مردود  
یعقوبی رضا علی اصغر 2029 تعمیر و نگهداری دستگاههای جوشکاری قوس الکتریکی(SMAW)و(GMAW)(از نوع متعارفConventional) WE-082 _ 82 همدان 1398/08/29 قبول  
سماقی مهری تقی 360 دریم کچر(تزئینات کاربردی قلاب بافی) SE-388 _ 93 همدان 1398/08/29 قبول  
کزازی خدیجه محمد 202 دریم کچر(تزئینات کاربردی قلاب بافی) SE-388 _ 95 همدان 1398/08/29 قبول  
عزیزی معصومه مهدی 5753 طراحی مقدماتی WO-033/1 _ 92 همدان 1398/08/29 قبول  
فاطمی مهرسیما جمال الدین 962 طراحی مقدماتی WO-033/1 _ 95 همدان 1398/08/29 قبول  
کاوه آفاق جواد 153 طراحی مقدماتی WO-033/1 _ 90 همدان 1398/08/29 قبول  
نگینی محمد مهدی 751 عملکرد ترمزهای هوشمند( مجازی - غیر حضوری) AT-657 40 _ همدان 1398/08/29 مردود  
فاطمی یار سعید شیرولی 1 مدیریت ارتباط با مشتری PD-327 80 98 همدان 1398/08/29 قبول  
لطفی علیرضا حاجعلی 1332  برق خودروی چری کوئین AT-632 _ 80 همدان 1398/08/29 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.