سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
آبان98نتیجه بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
اکبری وحید صفدر 6 کار آفرینی مقدماتی PD-206 70 99 بوشهر 1398/08/14 قبول اجرا در استان
ایزدی لیلا فرج اله 7838 کار آفرینی مقدماتی PD-206 72/50 99 بوشهر 1398/08/14 قبول اجرا در استان
خادمی علی محمد 1574 کار آفرینی مقدماتی PD-206 70 95 بوشهر 1398/08/14 قبول اجرا در استان
دریاسفر کبری عبدالطیف 2661 کار آفرینی مقدماتی PD-206 72/50 98 بوشهر 1398/08/14 قبول اجرا در استان
رسولی منفرد عبدالحمید عبدالرسول 4465 کار آفرینی مقدماتی PD-206 77/50 96 بوشهر 1398/08/14 قبول اجرا در استان
زنده وی امید حسین علی 9 کار آفرینی مقدماتی PD-206 72/50 100 بوشهر 1398/08/14 قبول اجرا در استان
شوقی فاطمه مرادعلی 3663 کار آفرینی مقدماتی PD-206 67/50 - بوشهر 1398/08/14 مردود اجرا در استان
علی پور محمد علی 199 کار آفرینی مقدماتی PD-206 77/50 97 بوشهر 1398/08/14 قبول اجرا در استان
عموئی غلامحسین عباس 59 کار آفرینی مقدماتی PD-206 72/50 97 بوشهر 1398/08/14 قبول اجرا در استان
کریمی حنیف گرگعلی 262 کار آفرینی مقدماتی PD-206 72/50 96 بوشهر 1398/08/14 قبول اجرا در استان
مزروعی مهشید منصور 6986 کار آفرینی مقدماتی PD-206 72/50 98 بوشهر 1398/08/14 قبول اجرا در استان
طهماسبی رضا سیاوش 3490298551 کاربرد نرم افزار  Googel Earth  در عمران و نقشه برداری ( غیر حضوری) UB-411 _ 87 بوشهر 1398/08/14 قبول  
باقری حسین علی اکبر 5095 مبلمان سبز(FSC) - غیرحضوری-مجازی WO-133 85 _ بوشهر 1398/08/14 قبول  
عطائی خورموجی سیدمرتضی سید محمدرضا 13792 آشنایی با کیفیت توان PE-045 100 _ بوشهر 1398/08/22 قبول  
میمدی ابراهیم گرگعلی 281 آشنایی با کیفیت توان PE-045 97 _ بوشهر 1398/08/22 قبول  
زنده بودی مصطفی بارانی 3490124081 آشنایی با نرم افزار Autocad Electrical PE-044 _ 92 بوشهر 1398/08/22 قبول  
رسولی منفرد عبدالحمید عبدالرسول 4465 نرم افزار Revit Archi Tecture UB-317 _ 85 بوشهر 1398/08/22 قبول  
حسینی زاده سیده مرضیه جواد 46 LINUX IT-230 _ 90 بوشهر 1398/08/29 قبول  
احمدی ماشااله احمد 14486 تعمیر و نگهداری دستگاههای جوشکاری قوس الکتریکی(SMAW)و(GMAW)(از نوع متعارفConventional) WE-082 _ 83 بوشهر 1398/08/29 قبول  
حیاتی زلیخا غلامرضا 125 طراحی مقدماتی WO-033/1 _ 88 بوشهر 1398/08/29 قبول  
سراجی زاده سارا غلامرضا 29 مدیریت ارتباط با مشتری PD-327 100 100 بوشهر 1398/08/29 قبول  
عبدعلی مجید غلامرضا 261 وسایل گازسوز خانگی و هود آشپزخانه IN-167 100 85 بوشهر 1398/08/29 قبول  
ظفریان سیدمهدی سیده صدیقه 2627 طراحی داخلی با نرم افزار اسکچ آپ(غیرحضوری-مجازی) UB-430 - 97 بوشهر 1398/07/24 قبول اصلاحیه
© tvto-itc.ir . All rights reserved.