سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
آبان98نتیجه بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
اوجاقلو سکینه محمدحسین 1553 مبانی رنگ WO-081 _ 93 زنجان 1398/08/14 قبول  
بیگدلی هادی مالک اژدر 5 انتقال قدرت 1 AT-342 95 90 زنجان 1398/08/14 قبول  
بیگدلی فاطمه عین اله 4360621671 داروهای گیاهی FO-206 96/70 95 زنجان 1398/08/14 قبول  
حیدری فاطمه محمدمیرزا 5390215230 شلوار دوزی SE-213 _ 94 زنجان 1398/08/22 قبول  
حیدری فاطمه محمدمیرزا 5390215230 مولاژ - کار روی مانکن ( مقدماتی) SE-131/1 _ 98 زنجان 1398/08/14 قبول  
خانلو کبری حسین علی 1521 مولاژ - کار روی مانکن ( مقدماتی) SE-131/1 _ 94 زنجان 1398/08/14 قبول  
رضائی لیلا احمد 380 گچ کاری ساختمان UB-363 _ 92 زنجان 1398/08/22 قبول  
شریفی رویا علی اوسط 249 مبلمان سبز(FSC) - غیرحضوری-مجازی WO-133 80 _ زنجان 1398/08/14 قبول  
طاهری میثم مختار 4270098066 ابزارتیزکنی(مجازی-غیرحضوری) MA-023/1 75 _ زنجان 1398/08/22 قبول  
مرادی رقیه علی 66 الگوساز  و دوخت کت و پالتو ( متد مولر ) SE-123/1 _ 98 زنجان 1398/08/29 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.