سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
آبان98نتیجه بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
بهمن زاده مریم حسن 553 الگوساز  و دوخت کت و پالتو ( متد مولر ) SE-123/1 _ 94 هرمزگان 1398/08/29 قبول  
ذاکری حسین احمد 2865 مکالمه شغلی 1 انگلیسی FL-571 76 _ هرمزگان 1398/08/22 قبول  
ژاله رویا حمزه 147 شلوار دوزی SE-213 _ 94 هرمزگان 1398/08/22 قبول  
عبدالهی حوا عبداله 552 طب سنتی پیشرفته FO-202 100 90 هرمزگان 1398/08/22 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.