""سال جهش تولید""
آبان98نتیجه بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
احمدی احسان بهزاد 333 ایمنی و بهداشت در محیط کار(تکمیلی) PD-210 غ 92 فارس 1398/05/09 مردود اجرا در استان
الماسی ریحانی محمد حسین 136 ایمنی و بهداشت در محیط کار(تکمیلی) PD-210 80 90 فارس 1398/05/09 قبول اجرا در استان
اله دادی صادق رمضانعلی 9 کد نویسی HTML IT-500 96/70 98 فارس 1398/08/29 قبول اجرا در استان
آتشبار مهدی فرج 48 ایمنی و بهداشت مقدماتی جوشکاری WE-084 96/70 90 فارس 1398/08/14 قبول  
آسایش محمدعلی غلامرضا 2912 ایمنی و بهداشت در محیط کار(تکمیلی) PD-210 غ 90 فارس 1398/05/09 مردود اجرا در استان
باقری مریم غلامحسین 303 کد نویسی HTML IT-500 غ غ فارس 1398/08/29 مردود اجرا در استان-غیبت بیش از ده درصد
بذرگر بهرام اسکندر 772 انتقال قدرت 1 AT-342 100 94 فارس 1398/08/14 قبول  
برامکی اصغر عینعلی 735 ایمنی و بهداشت در محیط کار(تکمیلی) PD-210 62/50 91 فارس 1398/05/09 مردود اجرا در استان
بنیانی مصطفی حسین 2177 کد نویسی HTML IT-500 96/70 95 فارس 1398/08/29 قبول اجرا در استان
پورسعید محسن علی 25560 تعمیر و نگهداری دستگاههای جوشکاری قوس الکتریکی(SMAW)و(GMAW)(از نوع متعارفConventional) WE-082 _ 83 فارس 1398/08/29 قبول  
جمشیدی صدیقه نعمت اله 170 گلیم بافی نوین(تابستری) SE-350 _ 90 فارس 1398/08/14 قبول  
جوکار هادی یونس علی 704 ایمنی و بهداشت در محیط کار(تکمیلی) PD-210 غ 93 فارس 1398/05/09 مردود اجرا در استان
حاجی زاده پریسا سید عبدالوهاب 905 الگوساز  و دوخت کت و پالتو ( متد مولر ) SE-123/1 _ 92 فارس 1398/08/29 قبول  
حسین پور آدین محمد 595 کد نویسی HTML IT-500 100 90 فارس 1398/08/29 قبول اجرا در استان
حسینی غلام حسین 784 بازرسی آسانسور PE-220 93/30 93 فارس 1398/08/29 قبول  
حق پرست زین العابدین غلام 17 بازرسی آسانسور PE-220 93/30 93 فارس 1398/08/29 قبول  
حق پرست زین العابدین غلام 17 میکرومستر EL-412 _ 95 فارس 1398/08/22 قبول  
حق شناس ابوطالب حسن 3 ایمنی و بهداشت در محیط کار(تکمیلی) PD-210 87/50 98 فارس 1398/05/09 قبول اجرا در استان
حق شناس جلال الدین حسن 16 طب سنتی پیشرفته FO-202 96/60 95 فارس 1398/08/22 قبول  
رستمی پور اردشیر نگهدار 493 ایمنی و بهداشت در محیط کار(تکمیلی) PD-210 82/50 92 فارس 1398/05/09 قبول اجرا در استان
رستمی پورفرد اردشیر نگهدار 493 کد نویسی HTML IT-500 غ غ فارس 1398/08/29 مردود اجرا در استان-غیبت بیش از ده درصد
روشن ضمیر فرهاد حسین 1000 کد نویسی HTML IT-500 96/70 96 فارس 1398/08/29 قبول اجرا در استان
زارع سیدهادی سید موسی 1233 حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار HS-001 96/70 85 فارس 1398/08/14 قبول  
زردشت محمدجواد غلامحسین 1907 کد نویسی HTML IT-500 96/70 95 فارس 1398/08/29 قبول اجرا در استان
سیروسیان اشکان احمد 304 ایمنی و بهداشت در محیط کار(تکمیلی) PD-210 90 95 فارس 1398/05/09 قبول اجرا در استان
سیروسیان اشکان احمد 304 کد نویسی HTML IT-500 غ غ فارس 1398/08/29 مردود اجرا در استان-غیبت بیش از ده درصد
شاهسوندی محمدجواد یونس 142 ایمنی و بهداشت در محیط کار(تکمیلی) PD-210 72/50 95 فارس 1398/05/09 قبول اجرا در استان
شفیعی لیلا سادات سید کاظم 42 الگوساز  و دوخت کت و پالتو ( متد مولر ) SE-123/1 _ 100 فارس 1398/08/29 قبول  
شورکی محمدمهدی مرتضی 36 ایمنی و بهداشت در محیط کار(تکمیلی) PD-210 90 94 فارس 1398/05/09 قبول اجرا در استان
صفری طیبه غلامرضا 707 خراطی WO-506 _ 89 فارس 1398/08/22 قبول  
صمصام عباسعلی عوض علی 42464 ایمنی و بهداشت در محیط کار(تکمیلی) PD-210 47/50 85 فارس 1398/05/09 مردود اجرا در استان
صمصام عباسعلی عوضعلی 42464 تعمیرات دستگاههای سرد کننده کوچک - یخچال IN-187 73/30 83 فارس 1398/08/22 قبول  
ضیایی نژاد آمنه کریم 1423 ایمنی و بهداشت در محیط کار(تکمیلی) PD-210 92/50 90 فارس 1398/05/09 قبول اجرا در استان
علی پور مهرداد شمشاد 154 اتصالات موقت در صنعت واصول تصاویر اجرائی مطابق با استاندارد جهانیISO(غیرحضوری-مجازی) UB-444 _ 92 فارس 1398/08/29 قبول  
عیسایی علیرضا سلیم 609 ایمنی و بهداشت در محیط کار(تکمیلی) PD-210 غ 89 فارس 1398/05/09 مردود اجرا در استان
غلامی هاشم صفر 3265 کد نویسی HTML IT-500 96/70 96 فارس 1398/08/29 قبول اجرا در استان
کارآزما محمدرضا غلامحسین 231 تعمیر و نگهداری دستگاههای جوشکاری قوس الکتریکی(SMAW)و(GMAW)(از نوع متعارفConventional) WE-082 _ 87 فارس 1398/08/29 قبول  
کردنژاد کورگاهی زهرا حسین 3 مولاژ - کار روی مانکن ( مقدماتی) SE-131/1 _ 94 فارس 1398/08/14 قبول  
کشاورزی رسول اکبر 5610 تعمیر و نگهداری دستگاههای جوشکاری قوس الکتریکی(SMAW)و(GMAW)(از نوع متعارفConventional) WE-082 _ 83 فارس 1398/08/29 قبول  
محمدی دانش رضا علی ناز 308 ایمنی و بهداشت در محیط کار(تکمیلی) PD-210 77/50 89 فارس 1398/05/09 قبول اجرا در استان
محمدی نژاد حسن محمد 3 ورمی کمپوست FO-800 82/50 98 فارس 1398/08/14 قبول  
مختاری مرضیه غلامحسین 179 مولاژ - کار روی مانکن ( مقدماتی) SE-131/1 _ 96 فارس 1398/08/14 قبول  
مرادنژاد حسین مراد 47 ابزارتیزکنی(مجازی-غیرحضوری) MA-023/1 85 _ فارس 1398/08/22 قبول  
مهبودیان سودابه اسفندیار 4640 ایمنی و بهداشت در محیط کار(تکمیلی) PD-210 85 94 فارس 1398/05/09 قبول اجرا در استان-دوره تکراری
نگهبان قاسم علی 736 ایمنی و بهداشت در محیط کار(تکمیلی) PD-210 92/50 96 فارس 1398/05/09 قبول اجرا در استان
نیکنام حامد کرم 3166 کد نویسی HTML IT-500 غ غ فارس 1398/08/29 مردود اجرا در استان-غیبت بیش از ده درصد
ولی زاده وحید رضا 536 ایمنی و بهداشت در محیط کار(تکمیلی) PD-210 غ 91 فارس 1398/05/09 مردود اجرا در استان
هوشمند سروستانی محمدجواد عطااله 691 ایمنی و بهداشت در محیط کار(تکمیلی) PD-210 87/50 90 فارس 1398/05/09 قبول اجرا در استان
© tvto-itc.ir . All rights reserved.