سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
آبان98نتیجه بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
احمدی احسان بهزاد 333 ایمنی و بهداشت در محیط کار(تکمیلی) PD-210 غ 92 فارس 1398/05/09 مردود اجرا در استان
الماسی ریحانی محمد حسین 136 ایمنی و بهداشت در محیط کار(تکمیلی) PD-210 80 90 فارس 1398/05/09 قبول اجرا در استان
اله دادی صادق رمضانعلی 9 کد نویسی HTML IT-500 96/70 98 فارس 1398/08/29 قبول اجرا در استان
آتشبار مهدی فرج 48 ایمنی و بهداشت مقدماتی جوشکاری WE-084 96/70 90 فارس 1398/08/14 قبول  
آسایش محمدعلی غلامرضا 2912 ایمنی و بهداشت در محیط کار(تکمیلی) PD-210 غ 90 فارس 1398/05/09 مردود اجرا در استان
باقری مریم غلامحسین 303 کد نویسی HTML IT-500 غ غ فارس 1398/08/29 مردود اجرا در استان-غیبت بیش از ده درصد
بذرگر بهرام اسکندر 772 انتقال قدرت 1 AT-342 100 94 فارس 1398/08/14 قبول  
برامکی اصغر عینعلی 735 ایمنی و بهداشت در محیط کار(تکمیلی) PD-210 62/50 91 فارس 1398/05/09 مردود اجرا در استان
بنیانی مصطفی حسین 2177 کد نویسی HTML IT-500 96/70 95 فارس 1398/08/29 قبول اجرا در استان
پورسعید محسن علی 25560 تعمیر و نگهداری دستگاههای جوشکاری قوس الکتریکی(SMAW)و(GMAW)(از نوع متعارفConventional) WE-082 _ 83 فارس 1398/08/29 قبول  
جمشیدی صدیقه نعمت اله 170 گلیم بافی نوین(تابستری) SE-350 _ 90 فارس 1398/08/14 قبول  
جوکار هادی یونس علی 704 ایمنی و بهداشت در محیط کار(تکمیلی) PD-210 غ 93 فارس 1398/05/09 مردود اجرا در استان
حاجی زاده پریسا سید عبدالوهاب 905 الگوساز  و دوخت کت و پالتو ( متد مولر ) SE-123/1 _ 92 فارس 1398/08/29 قبول  
حسین پور آدین محمد 595 کد نویسی HTML IT-500 100 90 فارس 1398/08/29 قبول اجرا در استان
حسینی غلام حسین 784 بازرسی آسانسور PE-220 93/30 93 فارس 1398/08/29 قبول  
حق پرست زین العابدین غلام 17 بازرسی آسانسور PE-220 93/30 93 فارس 1398/08/29 قبول  
حق پرست زین العابدین غلام 17 میکرومستر EL-412 _ 95 فارس 1398/08/22 قبول  
حق شناس ابوطالب حسن 3 ایمنی و بهداشت در محیط کار(تکمیلی) PD-210 87/50 98 فارس 1398/05/09 قبول اجرا در استان
حق شناس جلال الدین حسن 16 طب سنتی پیشرفته FO-202 96/60 95 فارس 1398/08/22 قبول  
رستمی پور اردشیر نگهدار 493 ایمنی و بهداشت در محیط کار(تکمیلی) PD-210 82/50 92 فارس 1398/05/09 قبول اجرا در استان
رستمی پورفرد اردشیر نگهدار 493 کد نویسی HTML IT-500 غ غ فارس 1398/08/29 مردود اجرا در استان-غیبت بیش از ده درصد
روشن ضمیر فرهاد حسین 1000 کد نویسی HTML IT-500 96/70 96 فارس 1398/08/29 قبول اجرا در استان
زارع سیدهادی سید موسی 1233 حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار HS-001 96/70 85 فارس 1398/08/14 قبول  
زردشت محمدجواد غلامحسین 1907 کد نویسی HTML IT-500 96/70 95 فارس 1398/08/29 قبول اجرا در استان
سیروسیان اشکان احمد 304 ایمنی و بهداشت در محیط کار(تکمیلی) PD-210 90 95 فارس 1398/05/09 قبول اجرا در استان
سیروسیان اشکان احمد 304 کد نویسی HTML IT-500 غ غ فارس 1398/08/29 مردود اجرا در استان-غیبت بیش از ده درصد
شاهسوندی محمدجواد یونس 142 ایمنی و بهداشت در محیط کار(تکمیلی) PD-210 72/50 95 فارس 1398/05/09 قبول اجرا در استان
شفیعی لیلا سادات سید کاظم 42 الگوساز  و دوخت کت و پالتو ( متد مولر ) SE-123/1 _ 100 فارس 1398/08/29 قبول  
شورکی محمدمهدی مرتضی 36 ایمنی و بهداشت در محیط کار(تکمیلی) PD-210 90 94 فارس 1398/05/09 قبول اجرا در استان
صفری طیبه غلامرضا 707 خراطی WO-506 _ 89 فارس 1398/08/22 قبول  
صمصام عباسعلی عوض علی 42464 ایمنی و بهداشت در محیط کار(تکمیلی) PD-210 47/50 85 فارس 1398/05/09 مردود اجرا در استان
صمصام عباسعلی عوضعلی 42464 تعمیرات دستگاههای سرد کننده کوچک - یخچال IN-187 73/30 83 فارس 1398/08/22 قبول  
ضیایی نژاد آمنه کریم 1423 ایمنی و بهداشت در محیط کار(تکمیلی) PD-210 92/50 90 فارس 1398/05/09 قبول اجرا در استان
علی پور مهرداد شمشاد 154 اتصالات موقت در صنعت واصول تصاویر اجرائی مطابق با استاندارد جهانیISO(غیرحضوری-مجازی) UB-444 _ 92 فارس 1398/08/29 قبول  
عیسایی علیرضا سلیم 609 ایمنی و بهداشت در محیط کار(تکمیلی) PD-210 غ 89 فارس 1398/05/09 مردود اجرا در استان
غلامی هاشم صفر 3265 کد نویسی HTML IT-500 96/70 96 فارس 1398/08/29 قبول اجرا در استان
کارآزما محمدرضا غلامحسین 231 تعمیر و نگهداری دستگاههای جوشکاری قوس الکتریکی(SMAW)و(GMAW)(از نوع متعارفConventional) WE-082 _ 87 فارس 1398/08/29 قبول  
کردنژاد کورگاهی زهرا حسین 3 مولاژ - کار روی مانکن ( مقدماتی) SE-131/1 _ 94 فارس 1398/08/14 قبول  
کشاورزی رسول اکبر 5610 تعمیر و نگهداری دستگاههای جوشکاری قوس الکتریکی(SMAW)و(GMAW)(از نوع متعارفConventional) WE-082 _ 83 فارس 1398/08/29 قبول  
محمدی دانش رضا علی ناز 308 ایمنی و بهداشت در محیط کار(تکمیلی) PD-210 77/50 89 فارس 1398/05/09 قبول اجرا در استان
محمدی نژاد حسن محمد 3 ورمی کمپوست FO-800 82/50 98 فارس 1398/08/14 قبول  
مختاری مرضیه غلامحسین 179 مولاژ - کار روی مانکن ( مقدماتی) SE-131/1 _ 96 فارس 1398/08/14 قبول  
مرادنژاد حسین مراد 47 ابزارتیزکنی(مجازی-غیرحضوری) MA-023/1 85 _ فارس 1398/08/22 قبول  
مهبودیان سودابه اسفندیار 4640 ایمنی و بهداشت در محیط کار(تکمیلی) PD-210 85 94 فارس 1398/05/09 قبول اجرا در استان-دوره تکراری
نگهبان قاسم علی 736 ایمنی و بهداشت در محیط کار(تکمیلی) PD-210 92/50 96 فارس 1398/05/09 قبول اجرا در استان
نیکنام حامد کرم 3166 کد نویسی HTML IT-500 غ غ فارس 1398/08/29 مردود اجرا در استان-غیبت بیش از ده درصد
ولی زاده وحید رضا 536 ایمنی و بهداشت در محیط کار(تکمیلی) PD-210 غ 91 فارس 1398/05/09 مردود اجرا در استان
هوشمند سروستانی محمدجواد عطااله 691 ایمنی و بهداشت در محیط کار(تکمیلی) PD-210 87/50 90 فارس 1398/05/09 قبول اجرا در استان
© tvto-itc.ir . All rights reserved.