سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
آبان98نتیجه بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
ابراهیمی محسن حسین 9271 ورمی کمپوست FO-800 92/50 96 سمنان 1398/08/14 قبول  
پروئی محمدمهدی علی 695 بازرسی آسانسور PE-220 100 100 سمنان 1398/08/29 قبول  
شاهورانی سید احمد سید ابراهیم 130 آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک(غیر حضوری- مجازی) EL-806/3 88 _ سمنان 1398/08/29 قبول  
شریعتی حوریه محمدحسن 1002 شلوار دوزی SE-213 _ 92 سمنان 1398/08/22 قبول  
شعبانی سحر غلامحسن 1347 مربیگری نانوایی (مقدماتی) FI-008 93/30 97 سمنان 1398/08/22 قبول  
صفائی پور ناهید فریدون 1084 CCNA course2 router basic IT-401/1 _ 95 سمنان 1398/08/14 قبول  
عامری فاطمه یداله 15598 مبلمان سبز(FSC) - غیرحضوری-مجازی WO-133 90 _ سمنان 1398/08/14 قبول  
عرب یارمحمدی لیلا حسین 1021 شلوار دوزی SE-213 _ 91 سمنان 1398/08/22 قبول  
میرکو عذرا عبدالعلی 882 گلیم بافی نوین(تابستری) SE-350 _ 95 سمنان 1398/08/14 قبول  
ناظریه راضیه رضا علی 226 داروهای گیاهی FO-206 93/30 93 سمنان 1398/08/14 قبول  
نورائی الهام احمد 795 عکاسی دیجیتال 2 AV-103/2 _ 85 سمنان 1398/08/22 قبول  
یاوری حمیدرضا نصرت اله 13607 طب سنتی پیشرفته FO-202 96/60 90 سمنان 1398/08/22 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.