سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
آبان98نتیجه بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
نقی زاده مجید همت علی 559 حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار HS-001 100 98 خوزستان 1398/08/14 قبول  
سرخه سمانه عبدالعظیم 923 سبکهای دکوراسیون داخلی (غیر حضوری) WO-562 93/40 _ خوزستان 1398/08/14 قبول  
نوروز پوراحمدی سودابه علی 1751 سبکهای دکوراسیون داخلی (غیر حضوری) WO-562 90/10 _ خوزستان 1398/08/14 قبول  
دانش پرور حمید محمد 18986 سیتم مدیریت یکپارچه IMS PD-317 97/40 99 خوزستان 1398/08/14 قبول  
بزرگی روزیتا داورپناه 295 کاربرد الکترونیک در برق صنعتی EL-414 _ 88 خوزستان 1398/08/14 قبول  
ترحم اسداله حیات اله 84 کاربرد الکترونیک در برق صنعتی EL-414 _ 80 خوزستان 1398/08/14 قبول  
دارابی ناهید رحیم 192 گلیم بافی نوین(تابستری) SE-350 _ 100 خوزستان 1398/08/14 قبول  
خوش خلقی مریم محمد حسن 19642 مبانی رنگ WO-081 _ 94 خوزستان 1398/08/14 قبول  
شایگان فر الهام حسن 776 مبانی رنگ WO-081 _ 94 خوزستان 1398/08/14 قبول  
احمدی پور سمیه نصرت اله 1417 مبلمان سبز(FSC) - غیرحضوری-مجازی WO-133 80 _ خوزستان 1398/08/14 قبول  
تابان مصطفی نعمت اله 112 ابزارتیزکنی(مجازی-غیرحضوری) MA-023/1 90 _ خوزستان 1398/08/22 قبول  
نقی زاده مجید همت علی 559 آشنایی با کیفیت توان PE-045 100 _ خوزستان 1398/08/22 قبول  
غوابشی محمد حمید 19515 آشنایی با نرم افزار Autocad Electrical PE-044 _ 93 خوزستان 1398/08/22 قبول  
سوخته زاده سمیه محمد 996 پداگوژی PD-159 83/30 94 خوزستان 1398/08/22 قبول آزمون مجدد
خادمی غلام امان اله 3482 تحلیل و طراحی استاتیکی سازه های بتنی ETABS UB-465 _ 81 خوزستان 1398/08/22 قبول  
محمدی حمید علی مراد 196 تحلیل و طراحی استاتیکی سازه های بتنی ETABS UB-465 _ 81 خوزستان 1398/08/22 قبول  
احمدی پور سمیه نصرت اله 1417 خراطی WO-506 _ 85 خوزستان 1398/08/22 قبول  
سوخته زاده سمیه محمد 996 خراطی WO-506 _ 89 خوزستان 1398/08/22 قبول  
صادقی افسانه سعداله 2426 روشهای ارائه مطلب AV-204 _ 90 خوزستان 1398/08/22 قبول  
آل موسی بی بی کبری سید محمود 901 شلوار دوزی SE-213 _ 93 خوزستان 1398/08/22 قبول  
آراسته حمیده محمد 17 طراحی سنتی WO-001 _ 85 خوزستان 1398/08/22 قبول  
بلمچی شقایق جمیل 644 طراحی سنتی WO-001 _ 88 خوزستان 1398/08/22 قبول  
سرخه سمانه عبدالعظیم 923 طراحی سنتی WO-001 _ 90 خوزستان 1398/08/22 قبول  
شایگان فر الهام حسن 776 طراحی سنتی WO-001 _ 100 خوزستان 1398/08/22 قبول  
یدالهی سهیلا سلطانمراد 3214 طراحی سنتی WO-001 _ 92 خوزستان 1398/08/22 قبول  
حسین وند غلامرضا غلامحسین 1026 گچ کاری ساختمان UB-363 _ 97 خوزستان 1398/08/22 قبول  
عالی پور احمدی عصمت ابراهیم 590 مربیگری نانوایی (مقدماتی) FI-008 90 97 خوزستان 1398/08/22 قبول  
نیسی فاطمه عبدالرضا 3738 مربیگری نانوایی (مقدماتی) FI-008 93/30 94 خوزستان 1398/08/22 قبول  
بهوندی نریمان علی محمد 1200 میکرومستر EL-412 _ 90 خوزستان 1398/08/22 قبول  
عندلی زاده حمیده ابراهیم 395 LINUX IT-230 _ 95 خوزستان 1398/08/29 قبول  
پوربچاری عفیفه حسین 867 الگوساز  و دوخت کت و پالتو ( متد مولر ) SE-123/1 _ 97 خوزستان 1398/08/29 قبول تعیین صلاحیت مربیگری
سلیمانی حمید عبداله 253 آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک(غیر حضوری- مجازی) EL-806/3 96 _ خوزستان 1398/08/29 قبول  
عبودزاده جعفر کریم 87 آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک(غیر حضوری- مجازی) EL-806/3 96 _ خوزستان 1398/08/29 قبول  
فلاحتی خدیجه سیف اله 1396 آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک(غیر حضوری- مجازی) EL-806/3 100 _ خوزستان 1398/08/29 قبول  
نوروزپور احمدی سودابه علی 1751 تزئینات داخلی و چیدمان منازل (غیر حضوری ) WO-564 86/50 _ خوزستان 1398/08/29 قبول  
براتی بهمئی حمید علی باز 10685 جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل E2 WE-079 _ 86 خوزستان 1398/08/29 قبول  
داوودی شهرام امیرخون 10170 جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل E2 WE-079 _ 90 خوزستان 1398/08/29 قبول  
رجب زاده حسین داراب 1098 جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل E2 WE-079 _ 87 خوزستان 1398/08/29 قبول  
عبدی گراوندی بهروز زاهد 438 جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل E2 WE-079 _ 89 خوزستان 1398/08/29 قبول  
پالاش محسن غلامحسین 63674 حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار HS-001 93/30 89 خوزستان 1398/08/29 قبول  
سیاهی خلف صغری ابوالقاسم 970 حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار HS-001 100 95 خوزستان 1398/08/29 قبول  
محمدزمانی پور امیر عبدالرحمان 154 حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار HS-001 100 90 خوزستان 1398/08/29 قبول  
محمدی پناه محمدحسین علی 127 حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار HS-001 96/70 92 خوزستان 1398/08/29 قبول  
رضایی سهیلا طهماس 2243 دریم کچر(تزئینات کاربردی قلاب بافی) SE-388 _ 100 خوزستان 1398/08/29 قبول  
آراسته حمیده محمد 17 طراحی مقدماتی WO-033/1 _ 85 خوزستان 1398/08/29 قبول  
بقولی راضیه نعمت اله 2295 طراحی مقدماتی WO-033/1 _ 92 خوزستان 1398/08/29 قبول  
خوش خلقی مریم محمدحسن 19642 طراحی مقدماتی WO-033/1 _ 90 خوزستان 1398/08/29 قبول  
پویان فر باقر فریدون 367 عملکرد ترمزهای هوشمند( مجازی - غیر حضوری) AT-657 95 _ خوزستان 1398/08/29 قبول  
غلامپور امین فریدون 1519 عملکرد ترمزهای هوشمند( مجازی - غیر حضوری) AT-657 100 _ خوزستان 1398/08/29 قبول  
احمدی پور فریدون بیگلر 1779 مدیریت ارتباط با مشتری PD-327 92 98 خوزستان 1398/08/29 قبول  
ایزدفر فرشته غلامحسین 241 نرم افزار طراحی الگو لباس SE-144 _ 93 خوزستان 1398/08/29 قبول  
سیاهی خلف معصومه غلام 37319 نرم افزار طراحی الگو لباس SE-144 _ 93 خوزستان 1398/08/29 قبول  
قصری خوزانی سهیلا ولی اله 38885 نرم افزار طراحی الگو لباس SE-144 _ 90 خوزستان 1398/08/29 قبول  
محسن نژاد خدیجه حمید 133 نرم افزار طراحی الگو لباس SE-144 _ 90 خوزستان 1398/08/29 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.