سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
آبان98نتیجه بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
اسماعیلی سمیرا کرم 278 گلیم بافی نوین(تابستری) SE-350 _ 95 چهارمحال وبختیاری 1398/08/14 قبول  
بیگی بروجنی علی عبداله 504 کاربرد الکترونیک در برق صنعتی EL-414 _ 98 چهارمحال وبختیاری 1398/08/14 قبول  
حاتمیان مهدی منصور 177 LINUX IT-230 _ 95 چهارمحال وبختیاری 1398/08/29 قبول  
کریمی پورگله علیرضا کریمی پورگله 1 ابزارتیزکنی(مجازی-غیرحضوری) MA-023/1 50 _ چهارمحال وبختیاری 1398/08/22 مردود  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.