سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
آبان98نتیجه بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
برومند خشکبیجاری فاطمه منوچهر 3927 CCNA course2 router basic IT-401/1 _ 80 تهران 1398/08/14 قبول  
شاه محمدی زهرا علی محمد 1826 CCNA course2 router basic IT-401/1 _ 80 تهران 1398/08/14 قبول  
موسوی میررسول اسمعیل 1692 آشنائی بانرم افزار MATLAB PE-025 _ 90 تهران 1398/08/14 قبول  
قاسم واسعی جمیله ولی اله 96 گلیم بافی نوین(تابستری) SE-350 _ 96 تهران 1398/08/14 قبول  
سعیدی عباس علی اکبر 2630 آشنایی با CNC اپراتوری و برنامه نویسی MA-134 _ 87 تهران 1398/08/22 قبول  
همتی میثم علی 3473 بررسی نرم افزارهای تعمیر و مدیریت موبایل و تبلت (غیرحضوری) EL-212/33 100 _ تهران 1398/08/22 قبول  
اسدی علیرضا خدارحیم 474 روانشناسی تربیتی PD-141 93/30 93/33 تهران 1398/08/22 قبول اجرا در استان
بقائی جلیل احمد 361 روانشناسی تربیتی PD-141 96/70 96/67 تهران 1398/08/22 قبول اجرا در استان
پردال لیلا محمد 34 روانشناسی تربیتی PD-141 100 100 تهران 1398/08/22 قبول اجرا در استان
توکلی طرقی خدیجه میرزا 7307 روانشناسی تربیتی PD-141 100 100 تهران 1398/08/22 قبول اجرا در استان
حاجی پور پروانه اسمعیل 1791 روانشناسی تربیتی PD-141 96/70 96/67 تهران 1398/08/22 قبول اجرا در استان
حسن خانی زهرا علی اکبر 669 روانشناسی تربیتی PD-141 96/70 96/67 تهران 1398/08/22 قبول اجرا در استان
حکیمی آسیه محمدحسن 41704 روانشناسی تربیتی PD-141 100 100 تهران 1398/08/22 قبول اجرا در استان
ذوالقرنین فریبا الیاس 484 روانشناسی تربیتی PD-141 96/70 96/67 تهران 1398/08/22 قبول اجرا در استان
رضازاده فرزانه علی 8743 روانشناسی تربیتی PD-141 96/70 96/67 تهران 1398/08/22 قبول اجرا در استان
سلامت بیتا عباس 4890 روانشناسی تربیتی PD-141 100 100 تهران 1398/08/22 قبول اجرا در استان
شهباز پور فرزانه علی 1103 روانشناسی تربیتی PD-141 100 100 تهران 1398/08/22 قبول اجرا در استان
صالحی خواه بهناز یونس 4407 روانشناسی تربیتی PD-141 100 100 تهران 1398/08/22 قبول اجرا در استان
علی مردانی شهربابکی نرگس سیف اله 4831 روانشناسی تربیتی PD-141 96/70 96/67 تهران 1398/08/22 قبول اجرا در استان
فیلسوف لیلا علی محمد 7720 روانشناسی تربیتی PD-141 100 100 تهران 1398/08/22 قبول اجرا در استان
مرزوقی زهرا علی 54260 روانشناسی تربیتی PD-141 93/30 93/33 تهران 1398/08/22 قبول اجرا در استان
مسافری محمدرضا محمد جواد 6145 روانشناسی تربیتی PD-141 100 100 تهران 1398/08/22 قبول اجرا در استان
معظمی گودرزی احمد محمدحسین 5695 روانشناسی تربیتی PD-141 100 100 تهران 1398/08/22 قبول اجرا در استان
نصیر شعیبی فهیمه عزیزاله 147 روانشناسی تربیتی PD-141 100 100 تهران 1398/08/22 قبول دوره تکراری
نظارتی امیر بهزاد 1282 روانشناسی تربیتی PD-141 غ 95 تهران 1398/08/22 مردود اجرا در استان
اسماعیلی چپی پریسا هوشنگ 13 طب سنتی پیشرفته FO-202 100 95 تهران 1398/08/22 قبول  
شکوهی مریم حیدر 5475 طراحی سنتی WO-001 _ 92 تهران 1398/08/22 قبول  
حسینی آزاده حسن 851 مکالمه شغلی 1 انگلیسی FL-571 70 _ تهران 1398/08/22 قبول  
دالوند بهزاد غلامعلی 563  برق خودروی چری کوئین AT-632 _ 80 تهران 1398/08/29 قبول  
کوهستانی قاسم هادی 360  برق خودروی چری کوئین AT-632 _ 80 تهران 1398/08/29 قبول  
اسدی مرضیه جعفرآقا 1535 C#.NET IT-720 _ 88 تهران 1398/08/29 قبول جدیدالاستخدام قدیم
سراج محمد علی 4523 C#.NET IT-720 _ 92 تهران 1398/08/29 قبول  
صنیعی رایناک اسداله 819 LINUX IT-230 _ 90 تهران 1398/08/29 قبول  
مقصودی زهرا سیف اله 149 الگوساز  و دوخت کت و پالتو ( متد مولر ) SE-123/1 _ 100 تهران 1398/08/29 قبول  
برومند خشکبیجاری فاطمه منوچهر 3927 تولید محتوای الکترونیکی با نرم افزار استوری لاین AV-369 _ 95 تهران 1398/08/29 قبول  
جهرمی حسین عباس 234 تولید محتوای الکترونیکی با نرم افزار استوری لاین AV-369 _ 88 تهران 1398/08/29 قبول  
اسماعیلی شمسی حسنعلی 798 دریم کچر(تزئینات کاربردی قلاب بافی) SE-388 _ 95 تهران 1398/08/29 قبول  
پسیان حمیده جواد 230 دریم کچر(تزئینات کاربردی قلاب بافی) SE-388 _ 90 تهران 1398/08/29 قبول  
سلطانی مریم اسدآقا 861 دریم کچر(تزئینات کاربردی قلاب بافی) SE-388 _ 92 تهران 1398/08/29 قبول  
شکوهی مریم حیدر 5475 طراحی مقدماتی WO-033/1 _ 93 تهران 1398/08/29 قبول  
بیرالوند حمیدرضا علی 707 مدیریت ارتباط با مشتری PD-327 100 90 تهران 1398/08/29 قبول  
بقائی جلیل احمد 361 وسایل گازسوز خانگی و هود آشپزخانه IN-167 100 84 تهران 1398/08/29 قبول  
محسنی داود عبدالحسین 4981 نقاشی خودرو 1 AT-400 _ 85 تهران 1398/08/14 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.