سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
آبان98نتیجه بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
احمدیان مهناز حسن 130 رندرگیری در نرم افزار اسکچ آپ(غیرحضوری- مجازی) UB-443 _ 85 ایلام 1398/08/22 قبول  
احمدیان هوشنگ علیمراد 546 روشهای ارائه مطلب AV-204 _ 80 ایلام 1398/08/22 قبول  
بساط شیر اسمر براخاص 455 گلیم بافی نوین(تابستری) SE-350 _ 90 ایلام 1398/08/14 قبول  
پورنصرت حسین ولد بیگ 460 وسایل گازسوز خانگی و هود آشپزخانه IN-167 88 86 ایلام 1398/08/29 قبول  
تخمار مجتبی احمد 18030 تحلیل و طراحی استاتیکی سازه های بتنی ETABS UB-465 _ 81 ایلام 1398/08/22 قبول  
تخمار مجتبی احمد 18030 کاربرد نرم افزار  Googel Earth  در عمران و نقشه برداری ( غیر حضوری) UB-411 _ 94 ایلام 1398/08/14 قبول  
جهانپور علیرضا جهانگیر 352 حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار HS-001 100 95 ایلام 1398/08/14 قبول  
خرمی نسرین یاسین 14459 آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک(غیر حضوری- مجازی) EL-806/3 80 _ ایلام 1398/08/29 قبول  
خرمی نسرین یاسین 14459 سبکهای دکوراسیون داخلی (غیر حضوری) WO-562 90/10 _ ایلام 1398/08/14 قبول  
دردانه ای نازی تقی 2032 حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار HS-001 96/70 90 ایلام 1398/08/29 قبول  
سلیمانژاد مهران احمد 54 مدیریت ارتباط با مشتری PD-327 100 96 ایلام 1398/08/29 قبول  
شفیعی معصومه محمدعلی 5188 سبکهای دکوراسیون داخلی (غیر حضوری) WO-562 90/10 _ ایلام 1398/08/14 قبول  
شیرینگو معصومه صادق 26 طراحی سنتی WO-001 _ 85 ایلام 1398/08/22 قبول  
فتح الهی صادق علی اکبر 997 روشهای ارائه مطلب AV-204 _ 80 ایلام 1398/08/22 قبول  
قاسمیان مرتضی علی 291 آشنایی با نرم افزار Autocad Electrical PE-044 _ 90 ایلام 1398/08/22 قبول  
کامران معصومه بهمن 15633 سبکهای دکوراسیون داخلی (غیر حضوری) WO-562 غ _ ایلام 1398/08/14 مردود  
کولیوند بابک سیف اله 1796 اصول طراحی ، پیاده سازی و ساخت مدارات الکترونیکی -  مقدماتی EL-938/0 _ 90 ایلام 1398/08/29 قبول  
موسوی پور مرضیه سید عبدی 235 فنون راهنمای مسافر HT-002 100 95 ایلام 1398/08/29 قبول  
نورمحمدی مهوش منوچهر 750 سبکهای دکوراسیون داخلی (غیر حضوری) WO-562 93/40 _ ایلام 1398/08/14 قبول  
یارکرمی رضا عیسی 1155 مدیریت ارتباط با مشتری PD-327 100 96 ایلام 1398/08/29 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.