سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
آبان98نتیجه بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
دهنوی محمود امیدعلی 900 انتقال قدرت 1 AT-342 100 89 البرز 1398/08/14 قبول  
بهاگیر مرتضی حسین 950 بازرسی جوش به روش مایعات نافذ WE-057/1 71/40 88 البرز 1398/08/14 قبول  
ماه نسائی اعظم علی اکبر 868 داروهای گیاهی FO-206 90 92 البرز 1398/08/14 قبول  
محمدی یوسف جهانگیر 11093 داروهای گیاهی FO-206 100 95 البرز 1398/08/14 قبول  
نیکوکار شمسی تقی 1 مولاژ - کار روی مانکن ( مقدماتی) SE-131/1 _ 92 کارآموز 1398/08/14 قبول کارآموزآزاد
قنبری گروسی مرتضی محمود 37 تعمیرات دستگاههای سرد کننده کوچک - یخچال IN-187 86/70 84 البرز 1398/08/22 قبول  
بخشی مهرداد طاهر 6545 اصول طراحی ، پیاده سازی و ساخت مدارات الکترونیکی -  مقدماتی EL-938/0 _ 92 البرز 1398/08/29 قبول  
واشقانی فراهانی داریوش محمد 12 اصول طراحی ، پیاده سازی و ساخت مدارات الکترونیکی -  مقدماتی EL-938/0 _ 80 البرز 1398/08/29 قبول  
مفاخری صالح هاشم 1326 تعمیر و نگهداری دستگاههای جوشکاری قوس الکتریکی(SMAW)و(GMAW)(از نوع متعارفConventional) WE-082 _ غ البرز 1398/08/29 مردود غیبت بیش از ده درصد
حقانی معصومه حسن 58 حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار HS-001 100 94 البرز 1398/08/29 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.