سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
آبان98نتیجه بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
شفیعی آزاده حسنعلی 5973 CCNA course2 router basic IT-401/1 _ 90 اصفهان 1398/08/14 قبول  
پارسه ساسان محمد 2815 بازرسی جوش به روش مایعات نافذ WE-057/1 85/70 87 اصفهان 1398/08/14 قبول  
زمانی عبدالرضا محمدعلی 100 سیتم مدیریت یکپارچه IMS PD-317 92/30 100 اصفهان 1398/08/14 قبول  
زمانپور بروجنی کامران خیراله 75 کولرهای گازی اسپیلت سطح 1 IN-015 92/50 90 اصفهان 1398/08/14 قبول  
آقای معصومه درویش علی 10477 گلیم بافی نوین(تابستری) SE-350 _ 100 اصفهان 1398/08/14 قبول  
خورشیدی مرضیه غلامحسین 5 گلیم بافی نوین(تابستری) SE-350 _ 98 اصفهان 1398/08/14 قبول  
ذاقلی تجره مهین جمشید 18 گلیم بافی نوین(تابستری) SE-350 _ 98 اصفهان 1398/08/14 قبول  
نادری مریم حسین 12692 گلیم بافی نوین(تابستری) SE-350 _ 98 اصفهان 1398/08/14 قبول  
یوسفیان شهرضا زهره عبدالرسول 773 گلیم بافی نوین(تابستری) SE-350 _ 98 اصفهان 1398/08/14 قبول  
حکیمیان محبوبه صادق 461 مبانی رنگ WO-081 _ 92 اصفهان 1398/08/14 قبول  
صادقی حداد زواره عاطفه عبدالعلی 1180014121 مبانی رنگ WO-081 _ 92 اصفهان 1398/08/14 قبول  
نمدیان مجرد نرگس محمد 2043 مبانی رنگ WO-081 _ 100 اصفهان 1398/08/14 قبول  
نمدیان مجرد مریم محمد 50341 مبانی رنگ WO-081 _ 100 اصفهان 1398/08/14 قبول  
میرزاعلیان پروین علی 5894 مبلمان سبز(FSC) - غیرحضوری-مجازی WO-133 90 _ اصفهان 1398/08/14 قبول  
نصرآزادانی بهار اصغر 2221 ابزارتیزکنی(مجازی-غیرحضوری) MA-023/1 90 _ اصفهان 1398/08/22 قبول  
زمان وزیری امیر محمدرضا 872 بررسی نرم افزارهای تعمیر و مدیریت موبایل و تبلت (غیرحضوری) EL-212/33 100 _ اصفهان 1398/08/22 قبول  
نجفی مهدی عبدالعظیم 3437 شلوار دوزی SE-213 _ 98 اصفهان 1398/08/22 قبول  
ایمانی بیدگلی وجیهه محمد 381 طراحی سنتی WO-001 _ 90 اصفهان 1398/08/22 قبول  
حلیمیان محبوبه صادق 461 طراحی سنتی WO-001 _ 93 اصفهان 1398/08/22 قبول  
مهرآبادی آرانی زکیه صفرعلی 11634 طراحی سنتی WO-001 _ 92 اصفهان 1398/08/22 قبول  
الماسی زفره رقیه غلامرضا 1200 کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1 SE-129 _ 98 اصفهان 1398/08/22 قبول  
آزادی لیلا محمدعلی 9319 مربیگری نانوایی (مقدماتی) FI-008 96/70 97 اصفهان 1398/08/22 قبول  
آزادی مژگان محمدعلی 1139 مربیگری نانوایی (مقدماتی) FI-008 90 97 اصفهان 1398/08/22 قبول  
آقاسیدجعفری مفرد فهیمه اسماعیل 3024 مربیگری نانوایی (مقدماتی) FI-008 96/70 97 اصفهان 1398/08/22 قبول  
آقائی زهره محمدعلی 357 مربیگری نانوایی (مقدماتی) FI-008 96/70 95 اصفهان 1398/08/22 قبول  
کرمیان زهرا حسینعلی 52161 مربیگری نانوایی (مقدماتی) FI-008 90 98 اصفهان 1398/08/22 قبول  
روانستان آمنه آیدین 3674 نرم افزار Revit Archi Tecture UB-317 _ 100 اصفهان 1398/08/22 قبول  
علی نقی نایینی محسن مصطفی 3885 نرم افزار Revit Archi Tecture UB-317 _ 90 اصفهان 1398/08/22 قبول  
غفاری سعید علیشاه 579 C#.NET IT-720 _ 90 اصفهان 1398/08/29 قبول  
مونسیان اصفهانی علی حسین 1271230887 C#.NET IT-720 _ 96 اصفهان 1398/08/29 قبول  
بهیار مهدی محمدعلی 50334 LINUX IT-230 _ 95 اصفهان 1398/08/29 قبول  
جشنی طیبه ماشااله 3404 LINUX IT-230 _ 95 اصفهان 1398/08/29 قبول  
صرامی مرضیه محمدمهدی 2781 LINUX IT-230 _ 90 اصفهان 1398/08/29 قبول  
اجتهد صدیقه سادات سیدعلی 626 الگوساز  و دوخت کت و پالتو ( متد مولر ) SE-123/1 _ 100 اصفهان 1398/08/29 قبول  
عرفان الهام اسماعیل 1462 الگوساز  و دوخت کت و پالتو ( متد مولر ) SE-123/1 _ 88 اصفهان 1398/08/29 قبول  
عمادی مرضیه حسین 1392 الگوساز  و دوخت کت و پالتو ( متد مولر ) SE-123/1 _ 100 اصفهان 1398/08/29 قبول  
امانی بنی نصراله روزعلی 1319 تعمیرات گیربکس اتوماتیک 6 سرعته خودروهای هیوندا و کیا AT-426 100 غ اصفهان 1398/08/29 مردود  
عباسی زهرا علی اکبر 11 تولید محتوای الکترونیکی با نرم افزار استوری لاین AV-369 _ 90 اصفهان 1398/08/29 قبول  
تجربه آموز رضا هوشنگ 2698 جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل E2 WE-079 _ 88 اصفهان 1398/08/29 قبول  
حکیمیان محبوبه صادق 461 طراحی مقدماتی WO-033/1 _ 100 اصفهان 1398/08/29 قبول  
رضائی رامشه فرشته اسماعیل 82 طراحی مقدماتی WO-033/1 _ 93 اصفهان 1398/08/29 قبول  
سلطانی مهناز هوشنگ 439 طراحی مقدماتی WO-033/1 _ 93 اصفهان 1398/08/29 قبول  
کاظمی سارا نبی اله 4075 طراحی مقدماتی WO-033/1 _ 95 اصفهان 1398/08/29 قبول  
آصفی محمدمهدی عباسعلی 86 عملکرد ترمزهای هوشمند( مجازی - غیر حضوری) AT-657 100 _ اصفهان 1398/08/29 قبول  
خرم نوید امامقلی 3 متالوژی پودر(غیرحضوری-مجازی) MA-050/1 90 _ اصفهان 1398/08/29 قبول  
گندمیان دیزجه عباس حسن 14 مولدقدرت مقدماتی 2 AT-318/2 95 87 اصفهان 1398/08/29 قبول  
خباز یگانه کاشانی حمیده محمدرضا 5444 LINUX IT-230 _ 100 اصفهان 1398/08/29 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.