سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
آبان98نتیجه بازآموز
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
حاجی زاده علی محمدحسین 21750 مبلمان سبز(FSC) - غیرحضوری-مجازی WO-133 90 _ اردبیل 1398/08/14 قبول  
حسنی رقیه هوشنگ 2198 شلوار دوزی SE-213 _ 91 اردبیل 1398/08/22 قبول  
رستمی مغانلو بیت اله سعداله 32496 گچ کاری ساختمان UB-363 _ 95 اردبیل 1398/08/22 قبول  
زند گیگلو اسلام شکر 361 داروهای گیاهی FO-206 90 90 اردبیل 1398/08/14 قبول  
سروری شهرام ضرغام 581 تحلیل و طراحی استاتیکی سازه های بتنی ETABS UB-465 _ 81 اردبیل 1398/08/22 قبول  
فرهودی فردین فرهنگ 1630040746 اتصالات موقت در صنعت واصول تصاویر اجرائی مطابق با استاندارد جهانیISO(غیرحضوری-مجازی) UB-444 _ 90 اردبیل 1398/08/29 قبول  
محاسنی حسینی زهرا شکور 118935 شلوار دوزی SE-213 _ 89 اردبیل 1398/08/22 قبول  
مناف زاده فرناز حمید 1451647247 تولید محتوای الکترونیکی با نرم افزار استوری لاین AV-369 _ 90 اردبیل 1398/08/29 قبول  
میرزایی قادر علیحسین 1322 تعمیر و نگهداری دستگاههای جوشکاری قوس الکتریکی(SMAW)و(GMAW)(از نوع متعارفConventional) WE-082 _ 82 اردبیل 1398/08/29 قبول  
نوروند ماهیده ملک ثابت 5449 شلوار دوزی SE-213 _ 89 اردبیل 1398/08/22 قبول  
نوروند ماهیده ملک ثابت 5449 مولاژ - کار روی مانکن ( مقدماتی) SE-131/1 _ 96 اردبیل 1398/08/14 قبول  
یوسفی پروین داود 2074 شلوار دوزی SE-213 _ 93 اردبیل 1398/08/22 قبول  
یونسی لیلی اژدر 3 شلوار دوزی SE-213 _ 89 اردبیل 1398/08/22 قبول  
یونسی حسنی کندی لیلی اژدر 3 الگوساز  و دوخت کت و پالتو ( متد مولر ) SE-123/1 _ 89 اردبیل 1398/08/29 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.