سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
مهر98بازآموز
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
هاشمی مریم السادات سیدرسول 2  اجرای دیوار جداکننده کناف( مربیان و معرفی شده از شرکت کناف) UB-451 _ 80 کرمانشاه 1398/05/16 قبول اصلاحیه
میرزایی محمدجعفر علی اشرف 3241939782 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 90 98 کرمانشاه 1398/07/03 قبول  
مرادی بهروز شاهمراد 380 ایمنی و بهداشت مقدماتی جوشکاری WE-084 96/70 87 کرمانشاه 1398/07/03 قبول  
هدایتی فر برزو حسن 224 ایمنی و بهداشت مقدماتی جوشکاری WE-084 93/30 89 کرمانشاه 1398/07/03 قبول  
محمدی فرزاد اله مراد 2295 آزمایشگاه زبان انگلیسی A-1 FL-000/1 78 _ کرمانشاه 1398/07/03 قبول  
بشیری نصور مرتضی 142 پداگوژی PD-159 83/30 90 کرمانشاه 1398/07/03 قبول  
ترک مهدی محمد 188 پداگوژی PD-159 63/30 89 کرمانشاه 1398/07/03 مردود  
جوزی پرستو حسین 96 پداگوژی PD-159 76/70 92 کرمانشاه 1398/07/03 قبول  
دلفانی آبباریکی فرشید سامنی کرم 7 جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل E2 WE-079 _ 93 کرمانشاه 1398/07/03 قبول  
رسولی تبار شهریار علی 338 مونتاژقطعات الکترونیکی استاندارد IPC A610  D (غیرحصوری) EL-117/3 97/50 _ کرمانشاه 1398/07/03 قبول  
امانی مجد حجت اله احمد 1192 معرفی سیستم های اجرای نمای آجری UB-417 _ 94 کرمانشاه 1398/07/04 قبول اجرا در استان اصفهان
منصوری فرهاد شرفعلی 418 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 100 86 کرمانشاه 1398/07/10 قبول  
حیدری فرهمند علی 360 روشهای ارائه مطلب AV-204 _ 92 کرمانشاه 1398/07/10 قبول  
اکبری مهین هادی 25 مانتو صنعتی SE-336 _ 90 کرمانشاه 1398/07/10 قبول  
منصوریان نسرین افراسیاب 55 مانتو صنعتی SE-336 _ 80 کرمانشاه 1398/07/10 قبول  
نوروزنژاد ارسلان اله داد 1324 نقشه برداری با دوربین های  Total Station (مقدماتی) UB-407/1 _ غیرمجاز کرمانشاه 1398/07/10 مردود  
عزیزیان میلاد محمدکریم 2752  اجرای دیوار جداکننده کناف UB-451 _ 83 کرمانشاه 1398/07/17 قبول  
حیدری فرهمند علی 360 JAVA SCRIPT IT-530 52 غ کرمانشاه 1398/07/17 مردود آزمون مجدد
منصوری فرهاد شرفعلی 418 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 80 کرمانشاه 1398/07/17 قبول  
عزیزیان میلاد محمدکریم 2752 اجرای دیوارهای پوششی کناف UB-467 _ 85 کرمانشاه 1398/07/17 قبول  
ترک مهدی محمد 188 پداگوژی PD-159 76/70 89 کرمانشاه 1398/07/17 قبول آزمون مجدد
جمالی ژاله نصرت اله 219 پلیوار دوز بلوچ( پیشرفته) SE-334 _ 100 کرمانشاه 1398/07/17 قبول  
جوزی پرستو حسین 96 طراحی نقشه قالی با رایانه ( مقدماتی ) SE-266 _ 96 کرمانشاه 1398/07/17 قبول  
داردرمنشی الهه صفرعلی 429 فرآوری خشکبار FI-007 90 93 کرمانشاه 1398/07/17 قبول  
بزرگی افشین علی اکبر 12392 فرزCNC سطح 1/2 سیستم کنترل فانوک (اپراتوری و برنامه نویسی) MA-100 _ 98 کرمانشاه 1398/07/17 قبول  
بشیری نصور مرتضی 142 فرزCNC سطح 1/2 سیستم کنترل فانوک (اپراتوری و برنامه نویسی) MA-100 _ 92 کرمانشاه 1398/07/17 قبول  
ترک مهدی محمد 188 مبانی ماشین های الکتریکی PE-011 83/30 _ کرمانشاه 1398/07/17 قبول  
حیدری فرهمند علی 360 مکالمه شغلی 1 انگلیسی FL-571 70 _ کرمانشاه 1398/07/17 قبول  
غلامی مهرداد بهمن 125 نقاشی با آبرنگ WO-066 _ 90 کرمانشاه 1398/07/17 قبول  
عزیزیان میلاد محمد کریم 2752 اجرای سیستم های دکوراتیو کناف(مربیان و کارشناسان کناف) UB-461 _ 90 کرمانشاه 1398/07/24 قبول  
پاهیکده الهه علی 743 آشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی PD-311 76/70 83 کرمانشاه 1398/07/24 قبول  
خدامرادی منصور احمد 851 آشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی PD-311 90 98 کرمانشاه 1398/07/24 قبول  
هاشمی مریم السادات سیدرسول 2 بهداشت و سلامت عمومی در محیط کار HS-002 95 92 کرمانشاه 1398/07/24 قبول  
مرادی بهروز شاهمراد 380 تربیت مربی کارآفرینی نوجوانان (کمپ کارآفرینی) PD-926 _ 100 کرمانشاه 1398/07/24 قبول  
شیرزادی عطیه علیرضا 34410 کاربر مدیریت آموزش مجازی هوشمند Ssmart virtual training) SVT) IT-1006/1 _ 90 کرمانشاه 1398/07/24 قبول  
محمدی جوانمیر احمد 236 آشنایی با طرح کسب وکار در کشاورزی(مجازی-غیرحضوری) FO-136 93/30 _ کرمانشاه 1398/08/01 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.