سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
مهر98بازآموز
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
قادری زهرا محمد 8952 بافت با گره های چهارگانه SE-359 _ 98 قم 1398/07/03 قبول  
حجتی زاده حسن محمد 3878 پرورش زنبور عسل پیشرفته  FO-031/1 90 94 قم 1398/07/03 قبول  
توسلی لیلا رضا 3471 طراحی و چاپ پارچه 1 SE-113 _ 98 قم 1398/07/10 قبول  
قادری زهرا محمد 8952 طراحی نقشه قالی با رایانه ( مقدماتی ) SE-266 _ 85 قم 1398/07/17 قبول  
سعادت کیش داود تقی 101735 تربیت مربی کارآفرینی نوجوانان (کمپ کارآفرینی) PD-926 _ 96 قم 1398/07/24 قبول  
امامی نفیسه محمدرضا 21128 خلاقیت در صنایع دستی WO-083 _ 96 قم 1398/07/24 قبول  
کیومرثی ع نسرین عباس 352 خلاقیت در صنایع دستی WO-083 _ 96 قم 1398/07/24 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.