سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
مهر98بازآموز
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
برکس طاهره محمدعلی 816 الگوساز و دوخت بالاتنه ( متد مولر) SE-122/1 _ 98 سیستان وبلوچستان 1398/07/03 قبول دوره تکراری
کشاورز مقدم سیده انساء خیرمحمد 481 الگوساز و دوخت بالاتنه ( متد مولر) SE-122/1 _ 95 سیستان وبلوچستان 1398/07/03 قبول  
کریم زاده فیروزه رحیم بخش 4323 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 93/30 95 سیستان وبلوچستان 1398/07/03 قبول  
خواجه خسروی سمیه غلامرضا 2785 آزمایشگاه زبان انگلیسی A-1 FL-000/1 80 _ سیستان وبلوچستان 1398/07/03 قبول  
فرحبد حمیده جمعه گل 616 آزمایشگاه زبان انگلیسی A-1 FL-000/1 70 _ سیستان وبلوچستان 1398/07/03 قبول آزمون مجدد
نژاد پور عادل حمید 241 آزمایشگاه زبان انگلیسی A-1 FL-000/1 80 _ سیستان وبلوچستان 1398/07/03 قبول  
فرحبد حمیده جمعه گل 616 بافت با گره های چهارگانه SE-359 _ 89 سیستان وبلوچستان 1398/07/03 قبول  
لشکری مریم محمد 555 بافت با گره های چهارگانه SE-359 _ 95 سیستان وبلوچستان 1398/07/03 قبول  
آقاحسنی طیبه علی 106 پداگوژی PD-159 80 89 سیستان وبلوچستان 1398/07/03 قبول  
پیره سارانی سیستانی ملیحه غلامعلی 4027 پداگوژی PD-159 76/70 90 سیستان وبلوچستان 1398/07/03 قبول  
خزاعی مهدیه یوسف 1400 پداگوژی PD-159 90 90 سیستان وبلوچستان 1398/07/03 قبول  
خسروی سیپ حمزه محمد 10131 پداگوژی PD-159 70 88 سیستان وبلوچستان 1398/07/03 قبول  
میرشکار راحله غلامعلی 1302 پداگوژی PD-159 86/70 91 سیستان وبلوچستان 1398/07/03 قبول  
شه میری بحی عبدالغنی چهارشنبه 1024 جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل E2 WE-079 _ 80 سیستان وبلوچستان 1398/07/03 قبول  
عنان زینب محمد 22 خراش روی فلز WO-049 _ 90 سیستان وبلوچستان 1398/07/03 قبول  
بهادرزهی ملک آبادی جعفر ملک 475 مدیریت موتور مقدماتی 2 AT-599/1 100 90 سیستان وبلوچستان 1398/07/03 قبول  
خسروی بنجار طیبه محمدعظیم 64 نظام آراستگی محیط کار PD-202 100 93 سیستان وبلوچستان 1398/07/03 قبول  
شهرکی محمدصادق ابراهیم 39082 آردینو(اجراوپیاده سازی پروژه بابوردهای آردینو) el-939/0 - 85 سیستان وبلوچستان 1398/07/10 قبول  
نژاد پور عادل حمید 241 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 96 86 سیستان وبلوچستان 1398/07/10 قبول  
سراوانی جلال احمدعلی 3402 روشهای ارائه مطلب AV-204 _ 85 سیستان وبلوچستان 1398/07/10 قبول  
عنانی زینب محمد 22 طراحی و چاپ پارچه 1 SE-113 _ 95 سیستان وبلوچستان 1398/07/10 قبول  
برکس طاهره محمدعلی 816 مانتو صنعتی SE-336 _ 80 سیستان وبلوچستان 1398/07/10 قبول  
سراوانی جلال احمدعلی 3402 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 80 سیستان وبلوچستان 1398/07/17 قبول  
شهدوستی کامبیز لال محمد 20 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 85 سیستان وبلوچستان 1398/07/17 قبول  
شاهوزائی آمنه خدانظر 67 پلیوار دوز بلوچ( پیشرفته) SE-334 _ 100 سیستان وبلوچستان 1398/07/17 قبول  
عنانی زینب محمد 22 پلیوار دوز بلوچ( پیشرفته) SE-334 _ 100 سیستان وبلوچستان 1398/07/17 قبول  
بلوچزهی پور عیسی خیرمحمد 5031 تحلیل و طراحی سیستم( غیر حضوری - مجازی) IT-16 80 _ سیستان وبلوچستان 1398/07/17 قبول  
توان پور مریم علی 972 تحلیل و طراحی سیستم( غیر حضوری - مجازی) IT-16 88 _ سیستان وبلوچستان 1398/07/17 قبول  
نامجو مهدی محمدحسن 54 تحلیل و طراحی سیستم( غیر حضوری - مجازی) IT-16 100 _ سیستان وبلوچستان 1398/07/17 قبول  
حقانی نیا برکت اله رحمت 1 لوگو PE-023 _ 94 سیستان وبلوچستان 1398/07/17 قبول  
حرماک زایی عبداله بدیل 677 مبانی ماشین های الکتریکی PE-011 86/70 _ سیستان وبلوچستان 1398/07/17 قبول  
شهرکی فهیمه حیدر 21612 مدیریت واحدهای اقامتی HT-018 96 100 سیستان وبلوچستان 1398/07/17 قبول  
رئیسی سمیه دادرحمان 5970032069 اخلاق حرفه ای  PD-122 _ 86 سیستان وبلوچستان 1398/07/24 قبول  
حرماک زایی عبداله بدیل 677 بهداشت و سلامت عمومی در محیط کار HS-002 100 97 سیستان وبلوچستان 1398/07/24 قبول  
بزرگ زاده بهاره عبدالسلام 1282 تربیت مربی کارآفرینی نوجوانان (کمپ کارآفرینی) PD-926 _ 100 سیستان وبلوچستان 1398/07/24 قبول  
میری مقدم سمیه ابراهیم 98 تربیت مربی کارآفرینی نوجوانان (کمپ کارآفرینی) PD-926 _ 99 سیستان وبلوچستان 1398/07/24 قبول  
توان پور مریم علی 972 مدیریت ابزار واطلاعات سازمانی(مجازی-غیرحضوری) IT-23 72 _ سیستان وبلوچستان 1398/07/24 قبول  
اصغری احمد مرادعلی 8 مقدمه ای بر شبکه های صنعتی (آشنائی با شبکه های کامپیوتری ، اینترنت و کاربرد آنها در الکترونیک و کنترل)(غیر حضوری - مجازی) EL-924/0 65 _ سیستان وبلوچستان 1398/07/24 مردود  
پنجه که فریبرز نورعلی 10492 الکترونیک خودرو(مجازی-غیرحضوری) AT-659 50 _ سیستان وبلوچستان 1398/08/01 مردود  
پودینه حسین علی 1237 الکترونیک خودرو(مجازی-غیرحضوری) AT-659 80 _ سیستان وبلوچستان 1398/08/01 قبول  
صمیمی حامد حسین 906 الکترونیک خودرو(مجازی-غیرحضوری) AT-659 غ _ سیستان وبلوچستان 1398/08/01 مردود غیبت بیش ازده درصد
پیره سارانی ملیحه غلامعلی 4027 آشنایی با اصطلاحات طراحی و دوخت مقدماتی(مجازی - غیر حضوری) SE-363 100 _ سیستان وبلوچستان 1398/08/01 قبول  
فرحبد حمیده جمعه گل 616 آشنایی با اصطلاحات طراحی و دوخت مقدماتی(مجازی - غیر حضوری) SE-363 100 _ سیستان وبلوچستان 1398/08/01 قبول  
شهریاری شیرین احمدعلی 26108 آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی(غیر حضوری - مجازی) IT-1005 _ 85 سیستان وبلوچستان 1398/08/01 قبول  
میر شهرام محمدعلی 572 بهداشت روانی در محیط کار PD-125 73/30 93 سیستان وبلوچستان 1398/08/01 قبول  
بلوچزهی پور عیسی خیرمحمد 5031 دولت الکترونیکی(غیرحضوری-مجازی) IT-10 75 _ سیستان وبلوچستان 1398/08/01 قبول  
توان پور مریم علی 972 دولت الکترونیکی(غیرحضوری-مجازی) IT-10 55 _ سیستان وبلوچستان 1398/08/01 مردود  
نامجو مهدی محمد حسن 54 دولت الکترونیکی(غیرحضوری-مجازی) IT-10 65 _ سیستان وبلوچستان 1398/08/01 مردود  
آبیل صغیر زینب حسن 1036 رفوگر پارچه SE-387 _ 80 سیستان وبلوچستان 1398/08/01 قبول  
رئیسی سمیه دادرحمان 5970032069 رفوگر پارچه SE-387 _ 100 سیستان وبلوچستان 1398/08/01 قبول  
سارانی ادیمی سکینه محمد 2352 رفوگر پارچه SE-387 _ 80 سیستان وبلوچستان 1398/08/01 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.