سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
مهر98بازآموز
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
هوشمند رضا علی 159 اصول کاشت و داشت و برداشت گیاهان داروئی FO-201/1 95 95 بوشهر 1398/08/01 قبول  
لیراوی طاهره الماس 16 آشنایی با طرح کسب وکار در کشاورزی(مجازی-غیرحضوری) FO-136 86/70 _ بوشهر 1398/08/01 قبول  
محتجب اعظم فرج 88 آشنایی با طرح کسب وکار در کشاورزی(مجازی-غیرحضوری) FO-136 90 _ بوشهر 1398/08/01 قبول  
حسینی زاده سیده مرضیه سید جواد 46 آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی(غیر حضوری - مجازی) IT-1005 _ 95 بوشهر 1398/08/01 قبول  
هاشمی زاده زینب السادات سید حسین 398 تربیت مربی کارآفرینی نوجوانان (کمپ کارآفرینی) PD-926 _ 98 بوشهر 1398/07/24 قبول  
کشاورزی سیدحسین سید جلال 13391 حفاظت از محیط زیست عمومی HS-003 93/30 95 بوشهر 1398/07/10 قبول  
حیدری محمد رضا 2440580392 سرویس و نگهداری خودرو(غیر حضوری- مجازی) AT-658 85 _ بوشهر 1398/07/17 قبول  
رضایی اشرف محمد 51 کاربر مدیریت آموزش مجازی هوشمند Ssmart virtual training) SVT) IT-1006/1 _ 95 بوشهر 1398/07/24 قبول  
انبارکی رستم غلامرضا 25 لوگو PE-023 _ 97 بوشهر 1398/07/17 قبول  
کشاورزی سیدحسین سید جلال 13391 هیدرولیک کاربردی AT-634 _ 95 بوشهر 1398/07/03 قبول  
حاجیان علی اکبر محمدجعفر 366 معرفی سیستم های اجرای نمای آجری UB-417 _ 94 بوشهر 1398/07/04 قبول اجرا در استان اصفهان
بستان کللی علیرضا غلامرضا 3490013220 معرفی سیستم های اجرای نمای آجری UB-417 _ 91 بوشهر 1398/07/04 قبول اجرا در استان اصفهان
© tvto-itc.ir . All rights reserved.