""سال جهش تولید""
مهر98بازآموز
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
هوشمند رضا علی 159 اصول کاشت و داشت و برداشت گیاهان داروئی FO-201/1 95 95 بوشهر 1398/08/01 قبول  
لیراوی طاهره الماس 16 آشنایی با طرح کسب وکار در کشاورزی(مجازی-غیرحضوری) FO-136 86/70 _ بوشهر 1398/08/01 قبول  
محتجب اعظم فرج 88 آشنایی با طرح کسب وکار در کشاورزی(مجازی-غیرحضوری) FO-136 90 _ بوشهر 1398/08/01 قبول  
حسینی زاده سیده مرضیه سید جواد 46 آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی(غیر حضوری - مجازی) IT-1005 _ 95 بوشهر 1398/08/01 قبول  
هاشمی زاده زینب السادات سید حسین 398 تربیت مربی کارآفرینی نوجوانان (کمپ کارآفرینی) PD-926 _ 98 بوشهر 1398/07/24 قبول  
کشاورزی سیدحسین سید جلال 13391 حفاظت از محیط زیست عمومی HS-003 93/30 95 بوشهر 1398/07/10 قبول  
حیدری محمد رضا 2440580392 سرویس و نگهداری خودرو(غیر حضوری- مجازی) AT-658 85 _ بوشهر 1398/07/17 قبول  
رضایی اشرف محمد 51 کاربر مدیریت آموزش مجازی هوشمند Ssmart virtual training) SVT) IT-1006/1 _ 95 بوشهر 1398/07/24 قبول  
انبارکی رستم غلامرضا 25 لوگو PE-023 _ 97 بوشهر 1398/07/17 قبول  
کشاورزی سیدحسین سید جلال 13391 هیدرولیک کاربردی AT-634 _ 95 بوشهر 1398/07/03 قبول  
حاجیان علی اکبر محمدجعفر 366 معرفی سیستم های اجرای نمای آجری UB-417 _ 94 بوشهر 1398/07/04 قبول اجرا در استان اصفهان
بستان کللی علیرضا غلامرضا 3490013220 معرفی سیستم های اجرای نمای آجری UB-417 _ 91 بوشهر 1398/07/04 قبول اجرا در استان اصفهان
© tvto-itc.ir . All rights reserved.