سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
مهر98بازآموز
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
رمضانی احمد حیدر 2100 پرورش زنبور عسل پیشرفته  FO-031/1 95 98 خراسان شمالی 1398/07/03 قبول  
صاحبی فرد زینب براتعلی 698 ارگونومی و مبلمان(غیرحضوری) WO-071 80 _ خراسان شمالی 1398/07/10 قبول  
سالاری ایرج داود 709 آزمایشگاه انگلیسی 4 FL-345/1 82 _ خراسان شمالی 1398/07/10 قبول  
ارغوان مینا شیراله 9273 مدیریت ابزار واطلاعات سازمانی(مجازی-غیرحضوری) IT-23 76 _ خراسان شمالی 1398/07/10 قبول  
رزمیار ولی یوسف 8 انتقال قدرت معمولی 2 AT-343 95 89 خراسان شمالی 1398/07/17 قبول  
علی پور مهدیه رضاقلی 3574 تحلیل و طراحی سیستم( غیر حضوری - مجازی) IT-16 80 _ خراسان شمالی 1398/07/17 قبول  
امانی تیمور ممی 3 سرویس و نگهداری خودرو(غیر حضوری- مجازی) AT-658 90 _ خراسان شمالی 1398/07/17 قبول  
حسین آبادی حسن حسینعلی 63 سرویس و نگهداری خودرو(غیر حضوری- مجازی) AT-658 100 _ خراسان شمالی 1398/07/17 قبول  
رحیمی احمد محمدحسن 24 سرویس و نگهداری خودرو(غیر حضوری- مجازی) AT-658 90 _ خراسان شمالی 1398/07/17 قبول  
هاشمی سیدعلی همزه 688 سرویس و نگهداری خودرو(غیر حضوری- مجازی) AT-658 90 _ خراسان شمالی 1398/07/17 قبول  
حسین نیا مریم ابراهیم 533 آشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی PD-311 83/30 98 خراسان شمالی 1398/07/24 قبول  
مهنانی رضا علی اکبر 0670196568 پکیج شوفاژ دیواری ( پکیج حرارتی ) 1 IN-047 96/70 93 خراسان شمالی 1398/07/24 قبول  
رزمیار ولی یوسف 8 تربیت مربی کارآفرینی نوجوانان (کمپ کارآفرینی) PD-926 _ 100 خراسان شمالی 1398/07/24 قبول  
حسین آبادی حسن حسینعلی 63 الکترونیک خودرو(مجازی-غیرحضوری) AT-659 غ _ خراسان شمالی 1398/08/01 مردود غیبت بیش ازده درصد
رجبی رضا رجبعلی 1511 الکترونیک خودرو(مجازی-غیرحضوری) AT-659 87/50 _ خراسان شمالی 1398/08/01 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.