سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
مهر98بازآموز
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
دولتی فرشته حسن 4 اصول کاشت و داشت و برداشت گیاهان داروئی FO-201/1 95 100 گلستان 1398/07/03 قبول  
جمالی مرتضی مصطفی 30 پرورش زنبور عسل پیشرفته  FO-031/1 100 90 گلستان 1398/07/03 قبول دوره تکراری
هاشم زائی مهدی محمد 992 پرورش زنبور عسل پیشرفته  FO-031/1 97/50 95 گلستان 1398/07/03 قبول  
قورچایی موسی یحیی 9 پمپ سطح 1 IN-019 92 90 گلستان 1398/07/03 قبول  
بهرام زاده عبدالحکیم عید 10 اصول، طراحی و کاربرد منابع سوئیچینگ مجازی - غیرحضوری EL-925/0 97/20 _ گلستان 1398/07/10 قبول  
نقوی سکینه علی اصغر 2110256222 آزمایشگاه زبان انگلیسی C-1 FL-000/3 57/50 _ گلستان 1398/07/10 مردود  
جرجانی نادر عبدالکریم 10179 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 96 90 گلستان 1398/07/10 قبول  
قره سوفلو شیما قربانعلی 1187 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 96 92 گلستان 1398/07/10 قبول  
دولتی فرشته حسن 4 روشهای ارائه مطلب AV-204 _ 85 گلستان 1398/07/10 قبول  
یانپی منصور نورمحمد 226  اجرای دیوار جداکننده کناف UB-451 _ 100 گلستان 1398/07/17 قبول  
ابراهیم نژاد رقیه رمضان 1435 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 95 گلستان 1398/07/17 قبول  
بهاران یگانه امیر 2110069589 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 80 گلستان 1398/07/17 قبول  
گلابی نسرین مرتضی 27216 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 95 گلستان 1398/07/17 قبول  
یانپی منصور نورمحمد 226 اجرای دیوارهای پوششی کناف UB-467 _ 90 گلستان 1398/07/17 قبول  
حمزه پور سیدعلی سید محمد 549 پرورش و تکثیر زالو طبی FO-207 100 89 گلستان 1398/07/17 قبول  
جهان تیغی علی اصغر امیر 4705 سرویس و نگهداری خودرو(غیر حضوری- مجازی) AT-658 85 _ گلستان 1398/07/17 قبول  
شعبانی حسین علی محمد 9493 لوگو PE-023 _ 95 گلستان 1398/07/17 قبول  
یانپی منصور نورمحمد 226 اجرای سیستم های دکوراتیو کناف(مربیان و کارشناسان کناف) UB-461 _ 90 گلستان 1398/07/24 قبول  
پاویز ناصر اوراق 183 ایجاد طرح روی چوب با برق(روش لیختنبرگ)  WO-129 _ 95 گلستان 1398/07/24 قبول  
عرب حسینی محبوبه محمد 31256 ایجاد طرح روی چوب با برق(روش لیختنبرگ)  WO-129 _ 95 گلستان 1398/07/24 قبول  
طاهری ابراهیم عباسعلی 323 آموزش نحوه تیونینگ و تقویت موتور AT-572 _ 97 گلستان 1398/07/24 قبول  
عامری یحیی علی اصغر 2957 بافنده ترکیبی قالی و گلیم SE-262 _ 90 گلستان 1398/07/24 قبول  
شاهینی میمنت علی 4056 خلاقیت در صنایع دستی WO-083 _ 94 گلستان 1398/07/24 قبول  
حسینی بالاجاده سید قربان میرمحمدرضا 2975 نگهداری و تعمیر تجهیزات پزشکی(مقدماتی) EL-801/1 _ 80 گلستان 1398/07/24 قبول  
نجف زاده فرهاد عباسعلی 298 نگهداری و تعمیر تجهیزات پزشکی(مقدماتی) EL-801/1 _ 80 گلستان 1398/07/24 قبول  
گزمه سعید خدارحیم 4858 اصول کاشت و داشت و برداشت گیاهان داروئی FO-201/1 95 95 گلستان 1398/08/01 قبول  
بزی حسین موسی 1844 برق خودرو 2 AT-329 80 85 گلستان 1398/08/01 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.