سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
مهر98بازآموز
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
بنی اسد علی جواد 247  اجرای دیوار جداکننده کناف( مربیان و معرفی شده از شرکت کناف) UB-451 _ 83 کرمان 1398/05/16 قبول اصلاحیه
جاویدان نفیسه عباس 579 اصول کاشت و داشت و برداشت گیاهان داروئی FO-201/1 87/50 95 کرمان  1398/07/03 قبول  
عبدلی سلیمه غلامعلی 5423 الگوساز و دوخت بالاتنه ( متد مولر) SE-122/1 _ 97 کرمان 1398/07/03 قبول  
برزگر تابنده علی 219 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 80 93 کرمان 1398/07/03 قبول  
کریم زاده مجتبی غلامعباس 8 ایمنی و بهداشت مقدماتی جوشکاری WE-084 93/30 90 کرمان 1398/07/03 قبول  
درویشی جاسم یحیی 786 آشنایی بانرم افزار eplan.p8 PE-033 _ 80 کرمان 1398/07/03 قبول  
قاسمیان فرد علی ذبیح اله 1358 آشنایی بانرم افزار eplan.p8 PE-033 _ 90 کرمان 1398/07/03 قبول  
شیبانی فرزاد محمدرضا 3060261296 پمپ سطح 1 IN-019 92 85 کرمان 1398/07/03 قبول  
صادقی گوغری وحید محمدکاظم 3079 جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل E2 WE-079 _ 89 کرمان 1398/07/03 قبول  
شیبانی فرزاد محمد رضا 3060261296 شناخت وکاربرد تخصصی بیرینگها(غیرحضوری-مجازی) MA-147/1 85 _ کرمان  1398/07/03 قبول آزمون مجدد
رفیعی میثم حضرتقلی 952 مدیریت موتور مقدماتی 2 AT-599/1 95 88 کرمان 1398/07/03 قبول  
بهرامه طاهره دادی 636 منبت و کنده کاری روی چوب(صنایع چوب) WO-019/1 _ 91 کرمان 1398/07/03 قبول  
سالار سعیدی منصور محمد 915 مونتاژقطعات الکترونیکی استاندارد IPC A610  D (غیرحصوری) EL-117/3 97/50 _ کرمان 1398/07/03 قبول  
عباس زاده مدیحا عباس 2522 مونتاژقطعات الکترونیکی استاندارد IPC A610  D (غیرحصوری) EL-117/3 100 _ کرمان 1398/07/03 قبول  
متحدین راضیه ماشااله 559 مونتاژقطعات الکترونیکی استاندارد IPC A610  D (غیرحصوری) EL-117/3 100 _ کرمان 1398/07/03 قبول  
سلطان زاده هادی محمد 232 معرفی سیستم های اجرای نمای آجری UB-417 _ 93 کرمان 1398/07/04 قبول اجرا در استان اصفهان
خواجه حسنی رابری نجمه پرویز 3193 ارگونومی و مبلمان(غیرحضوری) WO-071 100 _ کرمان 1398/07/10 قبول  
بهرامه طاهره دادی 636 طراحی و چاپ پارچه 1 SE-113 _ 96 کرمان 1398/07/10 قبول  
شیخ اسدی محمدعلی علی داد 246 مدیریت ارتباط با مشتری PD-327 100 98 کرمان 1398/07/10 قبول  
علیزاده زهرا غلامحسین 14 مقدماتی بر فیلمسازی (غیر حضوری) AV-363 70 _ کرمان 1398/07/10 قبول  
کیان فرد هوشنگ خوبیار 282 مقدماتی بر فیلمسازی (غیر حضوری) AV-363 80 _ کرمان 1398/07/10 قبول  
بنی اسد علی جواد 247  اجرای دیوار جداکننده کناف UB-451 _ 90 کرمان 1398/07/17 قبول  
بنی اسد علی جواد 247 اجرای دیوارهای پوششی کناف UB-467 _ 85 کرمان 1398/07/17 قبول  
جاویدان نفیسه عباس 579 پرورش و تکثیر زالو طبی FO-207 83/30 83 کرمان 1398/07/17 قبول  
حسین زاده محمدجواد عباس 6461 سرویس و نگهداری خودرو(غیر حضوری- مجازی) AT-658 50 _ کرمان 1398/07/17 مردود  
هاشمی نژاد روح اله اکبر 3120005118 سرویس و نگهداری خودرو(غیر حضوری- مجازی) AT-658 85 _ کرمان 1398/07/17 قبول  
شیبانی فرشاد محمدرضا 3060374503 مبانی ماشین های الکتریکی PE-011 83/30 _ کرمان 1398/07/17 قبول  
امیری فرشته السادات سید حمیداله 710 مدیریت واحدهای اقامتی HT-018 88 100 کرمان 1398/07/17 قبول  
بهرامه طاهره دادی 636 معرق کاشی WO-047 _ 93 کرمان 1398/07/17 قبول  
بنی اسد علی جواد 247 اجرای سیستم های دکوراتیو کناف(مربیان و کارشناسان کناف) UB-461 _ 90 کرمان 1398/07/24 قبول  
حسین زاده محمدجواد عباس 6461 آموزش نحوه تیونینگ و تقویت موتور AT-572 _ 96 کرمان 1398/07/24 قبول  
اکبرزاده اسمعیل ابراهیم 8190 بهداشت و سلامت عمومی در محیط کار HS-002 85 95 کرمان 1398/07/24 قبول  
آران حسین امراله 244 تربیت مربی کارآفرینی نوجوانان (کمپ کارآفرینی) PD-926 _ 95 کرمان 1398/07/24 قبول  
پورعسکری وحید احمدعلی 21 تربیت مربی کارآفرینی نوجوانان (کمپ کارآفرینی) PD-926 _ 97 کرمان 1398/07/24 قبول  
جلالی فاطمه احمد 246 خلاقیت در صنایع دستی WO-083 _ 94 کرمان 1398/07/24 قبول  
شیبانی فرزاد محمدرضا 3060261296 علم مواد(غیرحضوری-مجازی) MA-018/1 30 _ کرمان 1398/07/24 مردود  
موسی پور هادی محمدحسین 3060227926 علم مواد(غیرحضوری-مجازی) MA-018/1 غ _ کرمان 1398/07/24 مردود  
عربپور بتول حسین 473 مدیریت ابزار واطلاعات سازمانی(مجازی-غیرحضوری) IT-23 100 _ کرمان 1398/07/24 قبول  
فتحی زاده سجاد احمد 3120228702 مقدمه ای بر شبکه های صنعتی (آشنائی با شبکه های کامپیوتری ، اینترنت و کاربرد آنها در الکترونیک و کنترل)(غیر حضوری - مجازی) EL-924/0 غ _ کرمان 1398/07/24 مردود غیبت بیش ازده درصد
موسی پور هادی محمدحسین 3060227926  صفحه تراشکاری MA-012 95 87 کرمان 1398/08/01 قبول  
عاقلی معصومه غلامحسین 422 اصول کاشت و داشت و برداشت گیاهان داروئی FO-201/1 92/50 97 کرمان 1398/08/01 قبول  
رزم آور روح اله قربان 16079 الکترونیک خودرو(مجازی-غیرحضوری) AT-659 90 _ کرمان 1398/08/01 قبول  
هاشمی نژاد روح اله اکبر 3120005118 الکترونیک خودرو(مجازی-غیرحضوری) AT-659 92/50 _ کرمان 1398/08/01 قبول  
ثمره جلالی یداله اصغر 72 آشنایی با طرح کسب وکار در کشاورزی(مجازی-غیرحضوری) FO-136 73/30 _ کرمان 1398/08/01 قبول  
یعقوبی ساردو رضا کرامت 513 آشنایی با طرح کسب وکار در کشاورزی(مجازی-غیرحضوری) FO-136 100 _ کرمان 1398/08/01 قبول  
موسائی سیمین دخت قنبر 529 آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی(غیر حضوری - مجازی) IT-1005 _ 100 کرمان 1398/08/01 قبول  
صباغ کرمانی لاله امن اله 1056 دولت الکترونیکی(غیرحضوری-مجازی) IT-10 90 _ کرمان 1398/08/01 قبول  
شیبانی فرزاد محمدرضا 3060261296 شناخت وکاربرد تخصصی بیرینگها(غیرحضوری-مجازی) MA-147/1 64 _ کرمان 1398/08/01 مردود  
خواجوئی ملیحه حسین 3180009837 گوهرتراشی مقدماتی سنگ های نیمه قیمتی(تراش دامله) SE-384 _ 97 کرمان 1398/08/01 قبول  
خواجه حسنی نجمه پرویز 3193 گوهرتراشی مقدماتی سنگ های نیمه قیمتی(تراش دامله) SE-384 _ 95 کرمان 1398/08/01 قبول  
رفعتی نصرت آبادی افسانه اسمعیل 186 گوهرتراشی مقدماتی سنگ های نیمه قیمتی(تراش دامله) SE-384 _ 90 کرمان 1398/08/01 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.