سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
مهر98بازآموز
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
زندی الهام فریبرز 4600002563 بافت با گره های چهارگانه SE-359 _ 89 سمنان 1398/07/03 قبول  
عرب احمدی انیسه عبدالحسین 321 بافت با گره های چهارگانه SE-359 _ 99 سمنان 1398/07/03 قبول  
پورباقریان علی باقر 245 پمپ سطح 1 IN-019 88 90 سمنان 1398/07/03 قبول دوره تکراری
صادقی اعظم علی 2031 منبت و کنده کاری روی چوب(صنایع چوب) WO-019/1 _ 94 سمنان 1398/07/03 قبول  
خطیب زاده محمدمهدی محمدرضا 74 معرفی سیستم های اجرای نمای آجری UB-417 _ 93 سمنان 1398/07/04 قبول اجرا در استان اصفهان
کردی مرتضی غلام علی 16956 معرفی سیستم های اجرای نمای آجری UB-417 _ 93 سمنان 1398/07/04 قبول اجرا در استان اصفهان
صادقی حسن علی اکبر 38 آزمایشگاه زبان انگلیسی C-1 FL-000/3 76 _ سمنان 1398/07/10 قبول  
ناظریه راضیه رضاعلی 226 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 96 95 سمنان 1398/07/10 قبول  
نظامی سکینه علی 4580034211 مانتو صنعتی SE-336 _ 90 سمنان 1398/07/10 قبول  
کردی مرتضی غلامعلی 16956 نقشه برداری با دوربین های  Total Station (مقدماتی) UB-407/1 _ 90 سمنان 1398/07/10 قبول  
مسلم محمدرضا ابراهیم 153 تحلیل و طراحی سیستم( غیر حضوری - مجازی) IT-16 52 _ سمنان 1398/07/17 مردود  
عامری فاطمه یداله 15598 ایجاد طرح روی چوب با برق(روش لیختنبرگ)  WO-129 _ 90 سمنان 1398/07/24 قبول  
امینی دروند محمد قدرت 78 آسانسور هیدرولیک و پله برقی PE-216 _ 99 سمنان 1398/07/24 قبول  
محمودیان سارا محمد 1885 بافنده ترکیبی قالی و گلیم SE-262 _ 85 سمنان 1398/07/24 قبول  
رضایی منش طاهره علیرضا 140 تربیت مربی کارآفرینی نوجوانان (کمپ کارآفرینی) PD-926 _ 98 سمنان 1398/07/24 قبول  
شاهی محمدرضا جواد 127 علم مواد(غیرحضوری-مجازی) MA-018/1 90 _ سمنان 1398/07/24 قبول  
سلمانی داود محمدابراهیم 10 فرمول نویسی در هیدرو پونیک و کاربرد کودهای شیمیایی  FO-069 93/30 98 سمنان 1398/08/01 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.