سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
مهر98بازآموز
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
عادلپور سعید محمدرضا 17996 شناخت و تفسیر تصاویر ماهواره ای  مقدماتی (غیر حضوری) UB-413 _ 94 خوزستان 1398/06/27 قبول اصلاحیه
دانش پرور حمید محمد 18986 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 90 100 خوزستان 1398/07/03 قبول  
عادلپور سعید محمدرضا 17996 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 100 92 خوزستان 1398/07/03 قبول  
شمی پور محمدرضا حسن 140 ایمنی و بهداشت مقدماتی جوشکاری WE-084 93/30 92 خوزستان 1398/07/03 قبول  
صوفی عارف عبدالکریم 6119 آشنایی بانرم افزار eplan.p8 PE-033 _ 85 خوزستان 1398/07/03 قبول  
دیلمی خوزستانی سیمین هوشنگ 616 بافت با گره های چهارگانه SE-359 _ 94 خوزستان 1398/07/03 قبول  
بنی طالبی دهکردی سوسن علیرحم 10 پداگوژی PD-159 90 97/25 خوزستان 1398/07/03 قبول  
عامریان محمد فاضل 832 جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل E2 WE-079 _ 85 خوزستان 1398/07/03 قبول  
پویان فر باقر فریدون 367 مدیریت موتور مقدماتی 2 AT-599/1 95 86 خوزستان 1398/07/03 قبول  
عالی پور احمدی علی اسماعیل 2842 مدیریت موتور مقدماتی 2 AT-599/1 95 95 خوزستان 1398/07/03 قبول  
سرخه سمانه عبدالعظیم 923 منبت و کنده کاری روی چوب(صنایع چوب) WO-019/1 _ 91 خوزستان 1398/07/03 قبول  
صادقی افسانه سعداله 2426 منبت و کنده کاری روی چوب(صنایع چوب) WO-019/1 _ 98 خوزستان 1398/07/03 قبول  
بزرگی روزیتا داور پناه 295 مونتاژقطعات الکترونیکی استاندارد IPC A610  D (غیرحصوری) EL-117/3 97/50 _ خوزستان 1398/07/03 قبول  
محمدزمانی پور امیر عبدالرحمان 154 مونتاژقطعات الکترونیکی استاندارد IPC A610  D (غیرحصوری) EL-117/3 95 _ خوزستان 1398/07/03 قبول  
خادم فروزان امید 9651 نظام آراستگی محیط کار PD-202 92 93 خوزستان 1398/07/03 قبول  
اورش محمودصالحی آزاده علیرضا 48616 معرفی سیستم های اجرای نمای آجری UB-417 _ 91 خوزستان 1398/07/04 قبول اجرا در استان اصفهان
خادمی غلام امان اله 3482 معرفی سیستم های اجرای نمای آجری UB-417 _ 92 خوزستان 1398/07/04 قبول اجرا در استان اصفهان
احمدی پور سمیه نصرت اله 1417 ارگونومی و مبلمان(غیرحضوری) WO-071 90 _ خوزستان 1398/07/10 قبول  
پوینده مهر ایمان محمد 1749 اصول، طراحی و کاربرد منابع سوئیچینگ مجازی - غیرحضوری EL-925/0 97/20 _ خوزستان 1398/07/10 قبول  
سخاجو امید محمد 785 اصول، طراحی و کاربرد منابع سوئیچینگ مجازی - غیرحضوری EL-925/0 97/20 _ خوزستان 1398/07/10 قبول  
قنواتی امین نب هان 2125 اصول، طراحی و کاربرد منابع سوئیچینگ مجازی - غیرحضوری EL-925/0 91/40 _ خوزستان 1398/07/10 قبول  
جمالیان روزیتا غلامرضا 1103 آزمایشگاه انگلیسی 4 FL-345/1 76 _ خوزستان 1398/07/10 قبول  
میاح علی عاشور 12 آزمایشگاه انگلیسی 4 FL-345/1 76 _ خوزستان 1398/07/10 قبول  
جرفی مهدی محمد 96 تلرانسها و انطباقات در صنعت(مجازی- غیر حضوری) DR-641/1 98 _ خوزستان 1398/07/10 قبول  
عیسی وند محمودی زینب شیخ عباس 570 روشهای ارائه مطلب AV-204 _ 90 خوزستان 1398/07/10 قبول  
رایگان رضا ولی 1592 شناخت آسانسور و پله برقی PE-208/3 85 _ خوزستان 1398/07/10 قبول  
محمدی لیدا حمید 3599 طراحی و چاپ پارچه 1 SE-113 _ 90 خوزستان 1398/07/10 قبول  
جمالی عبداله مجید 3838 طراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی PE-403/1 _ 85 خوزستان 1398/07/10 قبول  
یوسفی روح اله شکراله 3914 طراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی PE-403/1 _ 85 خوزستان 1398/07/10 قبول  
سیاهی خلف معصومه غلام 37319 مانتو صنعتی SE-336 _ 100 خوزستان 1398/07/10 قبول  
قصدی خوزانی سهیلا ولی اله 38885 مانتو صنعتی SE-336 _ 98 خوزستان 1398/07/10 قبول  
نفرسفید دشتی فاطمه علی 1741676886 مانتو صنعتی SE-336 _ 90 خوزستان 1398/07/10 قبول  
بقولی راضیه نعمت اله 2295 مبانی و مفاهیم صنایع دستی WO-086 _ 92 خوزستان 1398/07/10 قبول  
خوش خلقی مریم محمدحسن 19642 مبانی و مفاهیم صنایع دستی WO-086 _ 96 خوزستان 1398/07/10 قبول  
غلامی زهره غلامعباس 1960016539 مبانی و مفاهیم صنایع دستی WO-086 _ 96 خوزستان 1398/07/10 قبول  
نجاتی طاوس سلطان محمد 2699 مدیریت ابزار واطلاعات سازمانی(مجازی-غیرحضوری) IT-23 64 _ خوزستان 1398/07/10 مردود  
نجاتی طاوس سلطان محمد 2699 مدیریت ابزار واطلاعات سازمانی(مجازی-غیرحضوری) IT-23 100 _ خوزستان 1398/07/10 قبول آزمون مجدد
عزیزی فر سیده نیوشا سید علی 1740850033 مدیریت آموزشی PD-130 92 100 خوزستان 1398/07/10 قبول  
نادرزاده یوسف مراد 2444 مدیریت آموزشی PD-130 80 88 خوزستان 1398/07/10 قبول  
حیدری مژگان غلامعلی 44949 مقدماتی بر فیلمسازی (غیر حضوری) AV-363 65 _ خوزستان 1398/07/10 مردود  
نوروز پور احمدی سودابه علی 1751 مقدماتی بر فیلمسازی (غیر حضوری) AV-363 85 _ خوزستان 1398/07/10 قبول  
حزبازاده اسماعیل جلیل 2066  اجرای دیوار جداکننده کناف UB-451 _ 93 خوزستان 1398/07/17 قبول  
صنیعی عبدالحسین احمد 581 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 90 خوزستان 1398/07/17 قبول  
قاسمی فر مجتبی محمدحسین 2402 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 80 خوزستان 1398/07/17 قبول  
کلانتری آزاده خسرو 967 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 85 خوزستان 1398/07/17 قبول  
حزبازاده اسماعیل جلیل 2066 اجرای دیوارهای پوششی کناف UB-467 _ 90 خوزستان 1398/07/17 قبول  
مفتوح لیلا محمود 235 پرورش و تکثیر زالو طبی FO-207 90 91 خوزستان 1398/07/17 قبول  
پویان فر باقر فریدون 367 سرویس و نگهداری خودرو(غیر حضوری- مجازی) AT-658 95 _ خوزستان 1398/07/17 قبول  
رزم آور روح اله قربان 16079 سرویس و نگهداری خودرو(غیر حضوری- مجازی) AT-658 95 _ خوزستان 1398/07/17 قبول  
کرکی عبدالرضا نصیر 395 سرویس و نگهداری خودرو(غیر حضوری- مجازی) AT-658 85 _ خوزستان 1398/07/17 قبول  
نیسی فاطمه عبدالرضا 3738 فرآوری خشکبار FI-007 86/70 93 خوزستان 1398/07/17 قبول  
منصوری اصل عبدالرضا جبار 1082 مبانی ماشین های الکتریکی PE-011 93/30 _ خوزستان 1398/07/17 قبول  
رضایی سهیلا طهماس 2243 معرق کاشی WO-047 _ 93 خوزستان 1398/07/17 قبول  
موسی زاده لیلا علیمردان 11478 معرق کاشی WO-047 _ 93 خوزستان 1398/07/17 قبول  
هاشمی سیده نگین سید مهدی 3610 مکالمه شغلی 1 انگلیسی FL-571 86 _ خوزستان 1398/07/17 قبول  
حزبازاده اسماعیل جلیل 2066 اجرای سیستم های دکوراتیو کناف(مربیان و کارشناسان کناف) UB-461 _ 90 خوزستان 1398/07/24 قبول  
مفتوح لیلا محمود 235 آشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی PD-311 90 99 خوزستان 1398/07/24 قبول  
زیدانی محمد سعد 1625 آموزش نحوه تیونینگ و تقویت موتور AT-572 _ 94 خوزستان 1398/07/24 قبول  
اکرمی زاد اقبال مهراب 4294 پکیج شوفاژ دیواری ( پکیج حرارتی ) 1 IN-047 90 80 خوزستان 1398/07/24 قبول  
راهداری ابراهیم محمدرضا 1099 تعمیر و نگهداری دستگاههای جوشکاری قوس الکتریکی(SMAW)و(GMAW)(از نوع متعارفConventional) WE-082 _ 92 خوزستان 1398/07/24 قبول  
آراسته حمیده محمد 17 خلاقیت در صنایع دستی WO-083 _ 96 خوزستان 1398/07/24 قبول  
رستاقی زهراء ابراهیم 1250 ژورنال شناسی SE-191/1 _ 95 خوزستان 1398/07/24 قبول  
صحنعلی معصومه حسین 943 ژورنال شناسی SE-191/1 _ 95 خوزستان 1398/07/24 قبول  
تابان مصطفی نعمت اله 112 علم مواد(غیرحضوری-مجازی) MA-018/1 60 _ خوزستان 1398/07/24 مردود  
داودی اهوازی مونا رحیم 3085 مدیریت ابزار واطلاعات سازمانی(مجازی-غیرحضوری) IT-23 100 _ خوزستان 1398/07/24 قبول  
عبودزاده جعفر کریم 87 مقدمه ای بر شبکه های صنعتی (آشنائی با شبکه های کامپیوتری ، اینترنت و کاربرد آنها در الکترونیک و کنترل)(غیر حضوری - مجازی) EL-924/0 60 _ خوزستان 1398/07/24 مردود  
منجزی البرز محمدعلی 191 نگهداری و تعمیر تجهیزات پزشکی(مقدماتی) EL-801/1 _ 85 خوزستان 1398/07/24 قبول  
پویان فر باقر فریدون 367 الکترونیک خودرو(مجازی-غیرحضوری) AT-659 92/50 _ خوزستان 1398/08/01 قبول  
سرملی سعید سلطان محمد احمد 1646 الکترونیک خودرو(مجازی-غیرحضوری) AT-659 92/50 _ خوزستان 1398/08/01 قبول  
نیروزاد محمود حسین 534 الکترونیک خودرو(مجازی-غیرحضوری) AT-659 92/50 _ خوزستان 1398/08/01 قبول  
حیدری مژگان غلامعلی 44949 آشنایی با اصطلاحات طراحی و دوخت مقدماتی(مجازی - غیر حضوری) SE-363 94/40 _ خوزستان 1398/08/01 قبول  
شنبدی ناهید طالب 74 آشنایی با اصطلاحات طراحی و دوخت مقدماتی(مجازی - غیر حضوری) SE-363 94/40 _ خوزستان 1398/08/01 قبول  
نجاتی طاوس سلطان محمد 2699 آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی(غیر حضوری - مجازی) IT-1005 _ 85 خوزستان 1398/08/01 قبول  
رستاقی زهراء ابراهیم 1250 آموزش نرم افزار صنعتی طراحی الگوی لباس شرکت جک(Optitex) SE-383 _ 90 خوزستان 1398/08/01 قبول  
وطن پرست موسی علی رضا 4748 بهداشت روانی در محیط کار PD-125 93/30 98 خوزستان 1398/08/01 قبول  
موسی پور عبدالحسین عزیز 1 خانه هوشمند بر اساس پروتکل KNX(مقدماتی) PE-225 _ 84 خوزستان 1398/08/01 قبول  
صحنعلی معصومه حسین 943 رفوگر پارچه SE-387 _ 82 خوزستان 1398/08/01 قبول  
سوده زاهد عبدالزهرا 13597 شناخت وکاربرد تخصصی بیرینگها(غیرحضوری-مجازی) MA-147/1 80 _ خوزستان 1398/08/01 قبول  
یزدی شهین عبدالرضا 305 گوهرتراشی مقدماتی سنگ های نیمه قیمتی(تراش دامله) SE-384 _ 96 خوزستان 1398/08/01 قبول  
رزم آور روح اله قربان 16079 الکترونیک خودرو(مجازی-غیرحضوری) AT-659 90 _ خوزستان 1398/08/01 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.