""سال جهش تولید""
مهر98بازآموز
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
نظری دوست علی محمد زین العابدین 2 اصول کاشت و داشت و برداشت گیاهان داروئی FO-201/1 95 100 خراسان رضوی 1398/07/03 قبول  
اسلامی ملکی الهام علیرضا 4256 الگوساز و دوخت بالاتنه ( متد مولر) SE-122/1 _ 98 خراسان رضوی 1398/07/03 قبول  
ایوبی نیا مریم غلامرضا 992 الگوساز و دوخت بالاتنه ( متد مولر) SE-122/1 _ 94 خراسان رضوی 1398/07/03 قبول  
صفری بهابادی زهره صادق 21 الگوساز و دوخت بالاتنه ( متد مولر) SE-122/1 _ 91 خراسان رضوی 1398/07/03 قبول  
عبدی طیبه حسن 910 الگوساز و دوخت بالاتنه ( متد مولر) SE-122/1 _ 94 خراسان رضوی 1398/07/03 قبول  
اسدی محمدمهدی محمدامین 13 آشنایی بانرم افزار eplan.p8 PE-033 _ 90 خراسان رضوی 1398/07/03 قبول  
سعیدی کلثوم علی محمد 580 بافت با گره های چهارگانه SE-359 _ 90 خراسان رضوی 1398/07/03 قبول  
شادی احمد مرتضی 552 پمپ سطح 1 IN-019 92 95 خراسان رضوی 1398/07/03 قبول  
حسینی سید محمد سید طها 520 جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل E2 WE-079 _ 83 خراسان رضوی 1398/07/03 قبول  
محمدرضا زاده اعظم علی 27721 خراش روی فلز WO-049 _ 98 خراسان رضوی 1398/07/03 قبول  
مروتی زکیه عبدالعلی 84 خراش روی فلز WO-049 _ 97 خراسان رضوی 1398/07/03 قبول  
حسینی تبار سیده مرضیه سید غلامرضا 66 منبت و کنده کاری روی چوب(صنایع چوب) WO-019/1 _ 92 خراسان رضوی 1398/07/03 قبول  
عادلی بهار جواد علی اکبر 3575 منبت و کنده کاری روی چوب(صنایع چوب) WO-019/1 _ 98 خراسان رضوی 1398/07/03 قبول  
اسلامی ملکی الهام علیرضا 4256 تعمیر و سرویس ماشین های دوخت صنعتی راسته و آشنایی با خط تولید SE-145 _ 90 خراسان رضوی 1398/07/04 قبول آموزشگاه آزاد
رضایی مریم صفرعلی 372 تعمیر و سرویس ماشین های دوخت صنعتی راسته و آشنایی با خط تولید SE-145 _ 90 خراسان رضوی 1398/07/04 قبول آموزشگاه آزاد
رفعت مهناز محمود 561 تعمیر و سرویس ماشین های دوخت صنعتی راسته و آشنایی با خط تولید SE-145 _ 100 خراسان رضوی 1398/07/04 قبول آموزشگاه آزاد
ریحانی زهره احمد 13518 تعمیر و سرویس ماشین های دوخت صنعتی راسته و آشنایی با خط تولید SE-145 _ 100 خراسان رضوی 1398/07/04 قبول آموزشگاه آزاد
سرمد مرضیه محمدعلی 1698 تعمیر و سرویس ماشین های دوخت صنعتی راسته و آشنایی با خط تولید SE-145 _ 95 خراسان رضوی 1398/07/04 قبول آموزشگاه آزاد
عبدی طیبه حسن 910 تعمیر و سرویس ماشین های دوخت صنعتی راسته و آشنایی با خط تولید SE-145 _ 91 خراسان رضوی 1398/07/04 قبول آموزشگاه آزاد
فریزنی ملیحه سادات سید رضا 918 تعمیر و سرویس ماشین های دوخت صنعتی راسته و آشنایی با خط تولید SE-145 _ 90 خراسان رضوی 1398/07/04 قبول آموزشگاه آزاد
مسعودی بجستانی زهره حسن 4185 تعمیر و سرویس ماشین های دوخت صنعتی راسته و آشنایی با خط تولید SE-145 _ 85 خراسان رضوی 1398/07/04 قبول آموزشگاه آزاد
موسوی زاده طیبه شریف 20884 تعمیر و سرویس ماشین های دوخت صنعتی راسته و آشنایی با خط تولید SE-145 _ 95 خراسان رضوی 1398/07/04 قبول آموزشگاه آزاد
یوسفی فهندری زهرا محمد 55 تعمیر و سرویس ماشین های دوخت صنعتی راسته و آشنایی با خط تولید SE-145 _ 95 خراسان رضوی 1398/07/04 قبول آموزشگاه آزاد
سیدی سید مهدی سیدمحمد 17989 ارگونومی و مبلمان(غیرحضوری) WO-071 100 _ خراسان رضوی 1398/07/10 قبول  
جهان بین طبس عبدالناصر محمد 2237 اصول، طراحی و کاربرد منابع سوئیچینگ مجازی - غیرحضوری EL-925/0 91/40 _ خراسان رضوی 1398/07/10 قبول  
رادفر مسعود حسینعلی 0923655141 اصول، طراحی و کاربرد منابع سوئیچینگ مجازی - غیرحضوری EL-925/0 94/40 _ خراسان رضوی 1398/07/10 قبول  
موکبی ساراسادات لطف اله 239 آزمایشگاه انگلیسی 4 FL-345/1 83 _ خراسان رضوی 1398/07/10 قبول  
خاتمی محمد محمدعلی 12119 تراش تخصصی 3 MA-090 72/40 88 خراسان رضوی 1398/07/10 قبول  
ذاکری کلات فرید احمد 116 تراش تخصصی 3 MA-090 79/30 88 خراسان رضوی 1398/07/10 قبول  
عابدپور خدیجه محمد 25 طراحی و چاپ پارچه 1 SE-113 _ 95 خراسان رضوی 1398/07/10 قبول  
فاضلی شهرنوی اسماء عبدالفاروق 231 طراحی و چاپ پارچه 1 SE-113 _ 90 خراسان رضوی 1398/07/10 قبول  
بابایی محبوبه محمدکاظم 1262 کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1 SE-129 _ 97 خراسان رضوی 1398/07/10 قبول  
عظیمی سارا حسین 519 مبانی و مفاهیم صنایع دستی WO-086 _ 96 خراسان رضوی 1398/07/10 قبول  
خرسند علمدار علی اصغر 2449 مدیریت ابزار واطلاعات سازمانی(مجازی-غیرحضوری) IT-23 72 _ خراسان رضوی 1398/07/10 قبول  
رضوی تقوی سید سعید سید علی 3855 مقدماتی بر فیلمسازی (غیر حضوری) AV-363 75 _ خراسان رضوی 1398/07/10 قبول  
صفائی آذر اسداله 35801 تحلیل و طراحی سیستم( غیر حضوری - مجازی) IT-16 92 _ خراسان رضوی 1398/07/17 قبول  
صبری حسن علی اکبر 756 سرویس و نگهداری خودرو(غیر حضوری- مجازی) AT-658 90 _ خراسان رضوی 1398/07/17 قبول  
ذاکری کلات فرید احمد 116 فرزCNC سطح 1/2 سیستم کنترل فانوک (اپراتوری و برنامه نویسی) MA-100 _ 95 خراسان رضوی 1398/07/17 قبول  
نبوی فرد مهدی علی 1325 مبانی ماشین های الکتریکی PE-011 93/30 _ خراسان رضوی 1398/07/17 قبول  
مروتی سالانقوچ زکیه عبدالعلی 84 معرق کاشی WO-047 _ 92 خراسان رضوی 1398/07/17 قبول  
شیردل زهرا غلامحسین 139 نقاشی با آبرنگ WO-066 _ 100 خراسان رضوی 1398/07/17 قبول  
نوروزیان سعدآباد زکیه قربانعلی 501 نقاشی با آبرنگ WO-066 _ 100 خراسان رضوی 1398/07/17 قبول  
زنجانی محمدجواد محمدتقی 56384 آسانسور هیدرولیک و پله برقی PE-216 _ 82 خراسان رضوی 1398/07/24 قبول  
طلایی جواد محمداسماعیل 1174 آسانسور هیدرولیک و پله برقی PE-216 _ 86 خراسان رضوی 1398/07/24 قبول  
خباز مافی نژاد مجید غلامرضا 4430 آموزش نحوه تیونینگ و تقویت موتور AT-572 _ غ خراسان رضوی 1398/07/24 مردود غیبت بیش ازده درصد
محتشم علیرضا اسماعیل 931 آموزش نحوه تیونینگ و تقویت موتور AT-572 _ 96 خراسان رضوی 1398/07/24 قبول  
داکری کلات فرید احمد 116 علم مواد(غیرحضوری-مجازی) MA-018/1 70 _ خراسان رضوی 1398/07/24 قبول  
عمرانی زهرا تقی 1646 کاربر مدیریت آموزش مجازی هوشمند Ssmart virtual training) SVT) IT-1006/1 _ 90 خراسان رضوی 1398/07/24 قبول  
جوادی نسب ابوالفضل غلامرضا 1054 مدیریت ابزار واطلاعات سازمانی(مجازی-غیرحضوری) IT-23 40 _ خراسان رضوی 1398/07/24 مردود  
میرجلیلی امین علی اصغر 488 مدیریت ابزار واطلاعات سازمانی(مجازی-غیرحضوری) IT-23 96 _ خراسان رضوی 1398/07/24 قبول  
رستگار مقدم علیرضا محمدرضا 54 نگهداری و تعمیر تجهیزات پزشکی(مقدماتی) EL-801/1 _ 85 خراسان رضوی 1398/07/24 قبول  
محمدی اکبری هاشم محمدحسین 796 نگهداری و تعمیر تجهیزات پزشکی(مقدماتی) EL-801/1 _ 85 خراسان رضوی 1398/07/24 قبول  
خباز مافی نژاد مجید غلامرضا 4430 الکترونیک خودرو(مجازی-غیرحضوری) AT-659 72/50 _ خراسان رضوی 1398/08/01 قبول  
صبری حسن علی اکبر 756 الکترونیک خودرو(مجازی-غیرحضوری) AT-659 87/50 _ خراسان رضوی 1398/08/01 قبول  
ملکیان نیشابوری علی اصغر محمدرضا 11117 الکترونیک خودرو(مجازی-غیرحضوری) AT-659 90 _ خراسان رضوی 1398/08/01 قبول  
صفری بهابادی زهره صادق 21 آشنایی با اصطلاحات طراحی و دوخت مقدماتی(مجازی - غیر حضوری) SE-363 غ _ خراسان رضوی 1398/08/01 مردود غیبت بیش ازده درصد
خرسند علمدار علی اصغر 2449 آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی(غیر حضوری - مجازی) IT-1005 _ 80 خراسان رضوی 1398/08/01 قبول  
صفایی آذر اسداله 35801 دولت الکترونیکی(غیرحضوری-مجازی) IT-10 80 _ خراسان رضوی 1398/08/01 قبول  
میرجلیلی امین علی اصغر 488 دولت الکترونیکی(غیرحضوری-مجازی) IT-10 95 _ خراسان رضوی 1398/08/01 قبول  
مهراندیش مهدی رمضان 752 فرمول نویسی در هیدرو پونیک و کاربرد کودهای شیمیایی  FO-069 96/70 98 خراسان رضوی 1398/08/01 قبول  
نوبخت محمدتقی محمدولی 480 فرمول نویسی در هیدرو پونیک و کاربرد کودهای شیمیایی  FO-069 93/30 96 خراسان رضوی 1398/08/01 قبول  
شیردل زهرا غلامحسین 139 گوهرتراشی مقدماتی سنگ های نیمه قیمتی(تراش دامله) SE-384 _ 95 خراسان رضوی 1398/08/01 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.