سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
مهر98بازآموز
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
نظری دوست علی محمد زین العابدین 2 اصول کاشت و داشت و برداشت گیاهان داروئی FO-201/1 95 100 خراسان رضوی 1398/07/03 قبول  
اسلامی ملکی الهام علیرضا 4256 الگوساز و دوخت بالاتنه ( متد مولر) SE-122/1 _ 98 خراسان رضوی 1398/07/03 قبول  
ایوبی نیا مریم غلامرضا 992 الگوساز و دوخت بالاتنه ( متد مولر) SE-122/1 _ 94 خراسان رضوی 1398/07/03 قبول  
صفری بهابادی زهره صادق 21 الگوساز و دوخت بالاتنه ( متد مولر) SE-122/1 _ 91 خراسان رضوی 1398/07/03 قبول  
عبدی طیبه حسن 910 الگوساز و دوخت بالاتنه ( متد مولر) SE-122/1 _ 94 خراسان رضوی 1398/07/03 قبول  
اسدی محمدمهدی محمدامین 13 آشنایی بانرم افزار eplan.p8 PE-033 _ 90 خراسان رضوی 1398/07/03 قبول  
سعیدی کلثوم علی محمد 580 بافت با گره های چهارگانه SE-359 _ 90 خراسان رضوی 1398/07/03 قبول  
شادی احمد مرتضی 552 پمپ سطح 1 IN-019 92 95 خراسان رضوی 1398/07/03 قبول  
حسینی سید محمد سید طها 520 جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل E2 WE-079 _ 83 خراسان رضوی 1398/07/03 قبول  
محمدرضا زاده اعظم علی 27721 خراش روی فلز WO-049 _ 98 خراسان رضوی 1398/07/03 قبول  
مروتی زکیه عبدالعلی 84 خراش روی فلز WO-049 _ 97 خراسان رضوی 1398/07/03 قبول  
حسینی تبار سیده مرضیه سید غلامرضا 66 منبت و کنده کاری روی چوب(صنایع چوب) WO-019/1 _ 92 خراسان رضوی 1398/07/03 قبول  
عادلی بهار جواد علی اکبر 3575 منبت و کنده کاری روی چوب(صنایع چوب) WO-019/1 _ 98 خراسان رضوی 1398/07/03 قبول  
اسلامی ملکی الهام علیرضا 4256 تعمیر و سرویس ماشین های دوخت صنعتی راسته و آشنایی با خط تولید SE-145 _ 90 خراسان رضوی 1398/07/04 قبول آموزشگاه آزاد
رضایی مریم صفرعلی 372 تعمیر و سرویس ماشین های دوخت صنعتی راسته و آشنایی با خط تولید SE-145 _ 90 خراسان رضوی 1398/07/04 قبول آموزشگاه آزاد
رفعت مهناز محمود 561 تعمیر و سرویس ماشین های دوخت صنعتی راسته و آشنایی با خط تولید SE-145 _ 100 خراسان رضوی 1398/07/04 قبول آموزشگاه آزاد
ریحانی زهره احمد 13518 تعمیر و سرویس ماشین های دوخت صنعتی راسته و آشنایی با خط تولید SE-145 _ 100 خراسان رضوی 1398/07/04 قبول آموزشگاه آزاد
سرمد مرضیه محمدعلی 1698 تعمیر و سرویس ماشین های دوخت صنعتی راسته و آشنایی با خط تولید SE-145 _ 95 خراسان رضوی 1398/07/04 قبول آموزشگاه آزاد
عبدی طیبه حسن 910 تعمیر و سرویس ماشین های دوخت صنعتی راسته و آشنایی با خط تولید SE-145 _ 91 خراسان رضوی 1398/07/04 قبول آموزشگاه آزاد
فریزنی ملیحه سادات سید رضا 918 تعمیر و سرویس ماشین های دوخت صنعتی راسته و آشنایی با خط تولید SE-145 _ 90 خراسان رضوی 1398/07/04 قبول آموزشگاه آزاد
مسعودی بجستانی زهره حسن 4185 تعمیر و سرویس ماشین های دوخت صنعتی راسته و آشنایی با خط تولید SE-145 _ 85 خراسان رضوی 1398/07/04 قبول آموزشگاه آزاد
موسوی زاده طیبه شریف 20884 تعمیر و سرویس ماشین های دوخت صنعتی راسته و آشنایی با خط تولید SE-145 _ 95 خراسان رضوی 1398/07/04 قبول آموزشگاه آزاد
یوسفی فهندری زهرا محمد 55 تعمیر و سرویس ماشین های دوخت صنعتی راسته و آشنایی با خط تولید SE-145 _ 95 خراسان رضوی 1398/07/04 قبول آموزشگاه آزاد
سیدی سید مهدی سیدمحمد 17989 ارگونومی و مبلمان(غیرحضوری) WO-071 100 _ خراسان رضوی 1398/07/10 قبول  
جهان بین طبس عبدالناصر محمد 2237 اصول، طراحی و کاربرد منابع سوئیچینگ مجازی - غیرحضوری EL-925/0 91/40 _ خراسان رضوی 1398/07/10 قبول  
رادفر مسعود حسینعلی 0923655141 اصول، طراحی و کاربرد منابع سوئیچینگ مجازی - غیرحضوری EL-925/0 94/40 _ خراسان رضوی 1398/07/10 قبول  
موکبی ساراسادات لطف اله 239 آزمایشگاه انگلیسی 4 FL-345/1 83 _ خراسان رضوی 1398/07/10 قبول  
خاتمی محمد محمدعلی 12119 تراش تخصصی 3 MA-090 72/40 88 خراسان رضوی 1398/07/10 قبول  
ذاکری کلات فرید احمد 116 تراش تخصصی 3 MA-090 79/30 88 خراسان رضوی 1398/07/10 قبول  
عابدپور خدیجه محمد 25 طراحی و چاپ پارچه 1 SE-113 _ 95 خراسان رضوی 1398/07/10 قبول  
فاضلی شهرنوی اسماء عبدالفاروق 231 طراحی و چاپ پارچه 1 SE-113 _ 90 خراسان رضوی 1398/07/10 قبول  
بابایی محبوبه محمدکاظم 1262 کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1 SE-129 _ 97 خراسان رضوی 1398/07/10 قبول  
عظیمی سارا حسین 519 مبانی و مفاهیم صنایع دستی WO-086 _ 96 خراسان رضوی 1398/07/10 قبول  
خرسند علمدار علی اصغر 2449 مدیریت ابزار واطلاعات سازمانی(مجازی-غیرحضوری) IT-23 72 _ خراسان رضوی 1398/07/10 قبول  
رضوی تقوی سید سعید سید علی 3855 مقدماتی بر فیلمسازی (غیر حضوری) AV-363 75 _ خراسان رضوی 1398/07/10 قبول  
صفائی آذر اسداله 35801 تحلیل و طراحی سیستم( غیر حضوری - مجازی) IT-16 92 _ خراسان رضوی 1398/07/17 قبول  
صبری حسن علی اکبر 756 سرویس و نگهداری خودرو(غیر حضوری- مجازی) AT-658 90 _ خراسان رضوی 1398/07/17 قبول  
ذاکری کلات فرید احمد 116 فرزCNC سطح 1/2 سیستم کنترل فانوک (اپراتوری و برنامه نویسی) MA-100 _ 95 خراسان رضوی 1398/07/17 قبول  
نبوی فرد مهدی علی 1325 مبانی ماشین های الکتریکی PE-011 93/30 _ خراسان رضوی 1398/07/17 قبول  
مروتی سالانقوچ زکیه عبدالعلی 84 معرق کاشی WO-047 _ 92 خراسان رضوی 1398/07/17 قبول  
شیردل زهرا غلامحسین 139 نقاشی با آبرنگ WO-066 _ 100 خراسان رضوی 1398/07/17 قبول  
نوروزیان سعدآباد زکیه قربانعلی 501 نقاشی با آبرنگ WO-066 _ 100 خراسان رضوی 1398/07/17 قبول  
زنجانی محمدجواد محمدتقی 56384 آسانسور هیدرولیک و پله برقی PE-216 _ 82 خراسان رضوی 1398/07/24 قبول  
طلایی جواد محمداسماعیل 1174 آسانسور هیدرولیک و پله برقی PE-216 _ 86 خراسان رضوی 1398/07/24 قبول  
خباز مافی نژاد مجید غلامرضا 4430 آموزش نحوه تیونینگ و تقویت موتور AT-572 _ غ خراسان رضوی 1398/07/24 مردود غیبت بیش ازده درصد
محتشم علیرضا اسماعیل 931 آموزش نحوه تیونینگ و تقویت موتور AT-572 _ 96 خراسان رضوی 1398/07/24 قبول  
داکری کلات فرید احمد 116 علم مواد(غیرحضوری-مجازی) MA-018/1 70 _ خراسان رضوی 1398/07/24 قبول  
عمرانی زهرا تقی 1646 کاربر مدیریت آموزش مجازی هوشمند Ssmart virtual training) SVT) IT-1006/1 _ 90 خراسان رضوی 1398/07/24 قبول  
جوادی نسب ابوالفضل غلامرضا 1054 مدیریت ابزار واطلاعات سازمانی(مجازی-غیرحضوری) IT-23 40 _ خراسان رضوی 1398/07/24 مردود  
میرجلیلی امین علی اصغر 488 مدیریت ابزار واطلاعات سازمانی(مجازی-غیرحضوری) IT-23 96 _ خراسان رضوی 1398/07/24 قبول  
رستگار مقدم علیرضا محمدرضا 54 نگهداری و تعمیر تجهیزات پزشکی(مقدماتی) EL-801/1 _ 85 خراسان رضوی 1398/07/24 قبول  
محمدی اکبری هاشم محمدحسین 796 نگهداری و تعمیر تجهیزات پزشکی(مقدماتی) EL-801/1 _ 85 خراسان رضوی 1398/07/24 قبول  
خباز مافی نژاد مجید غلامرضا 4430 الکترونیک خودرو(مجازی-غیرحضوری) AT-659 72/50 _ خراسان رضوی 1398/08/01 قبول  
صبری حسن علی اکبر 756 الکترونیک خودرو(مجازی-غیرحضوری) AT-659 87/50 _ خراسان رضوی 1398/08/01 قبول  
ملکیان نیشابوری علی اصغر محمدرضا 11117 الکترونیک خودرو(مجازی-غیرحضوری) AT-659 90 _ خراسان رضوی 1398/08/01 قبول  
صفری بهابادی زهره صادق 21 آشنایی با اصطلاحات طراحی و دوخت مقدماتی(مجازی - غیر حضوری) SE-363 غ _ خراسان رضوی 1398/08/01 مردود غیبت بیش ازده درصد
خرسند علمدار علی اصغر 2449 آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی(غیر حضوری - مجازی) IT-1005 _ 80 خراسان رضوی 1398/08/01 قبول  
صفایی آذر اسداله 35801 دولت الکترونیکی(غیرحضوری-مجازی) IT-10 80 _ خراسان رضوی 1398/08/01 قبول  
میرجلیلی امین علی اصغر 488 دولت الکترونیکی(غیرحضوری-مجازی) IT-10 95 _ خراسان رضوی 1398/08/01 قبول  
مهراندیش مهدی رمضان 752 فرمول نویسی در هیدرو پونیک و کاربرد کودهای شیمیایی  FO-069 96/70 98 خراسان رضوی 1398/08/01 قبول  
نوبخت محمدتقی محمدولی 480 فرمول نویسی در هیدرو پونیک و کاربرد کودهای شیمیایی  FO-069 93/30 96 خراسان رضوی 1398/08/01 قبول  
شیردل زهرا غلامحسین 139 گوهرتراشی مقدماتی سنگ های نیمه قیمتی(تراش دامله) SE-384 _ 95 خراسان رضوی 1398/08/01 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.