سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
مهر98بازآموز
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
شریفی زهرا محمدعلی 587 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 90 94 خراسان جنوبی 1398/07/03 قبول  
بخشی پور اکرم دوست محمد 9929 آزمایشگاه زبان انگلیسی A-1 FL-000/1 72 _ خراسان جنوبی 1398/07/03 قبول  
بخشی پور زینب دوست محمد 48382 آزمایشگاه زبان انگلیسی A-1 FL-000/1 70 _ خراسان جنوبی 1398/07/03 قبول  
درویشی طبس نرگس محمدصدیق 345 پداگوژی PD-159 86/70 91 خراسان جنوبی 1398/07/03 قبول  
دادگر عزیز حسین محمدعلی 323 پمپ سطح 1 IN-019 100 90 خراسان جنوبی 1398/07/03 قبول  
غفاری حسین حسن 971 مدیریت موتور مقدماتی 2 AT-599/1 100 89 خراسان جنوبی 1398/07/03 قبول  
باغستانی سمانه علیرضا 95 نظام آراستگی محیط کار PD-202 96 94 خراسان جنوبی 1398/07/03 قبول  
خندان بشیر محمد 2 معرفی سیستم های اجرای نمای آجری UB-417 _ 91 خراسان جنوبی 1398/07/04 قبول اجرا در استان اصفهان
خوش آیند مرتضی علی اکبر 0880216621 معرفی سیستم های اجرای نمای آجری UB-417 _ 91 خراسان جنوبی 1398/07/04 قبول اجرا در استان اصفهان
وداد امین محمدمهدی 1015 معرفی سیستم های اجرای نمای آجری UB-417 _ 91 خراسان جنوبی 1398/07/04 قبول اجرا در استان اصفهان
قدیری هادی رضا 1063 ارگونومی و مبلمان(غیرحضوری) WO-071 100 _ خراسان جنوبی 1398/07/10 قبول  
مصلحی علیرضا غلامرضا 5 ارگونومی و مبلمان(غیرحضوری) WO-071 90 _ خراسان جنوبی 1398/07/10 قبول  
خزاعی فر الهه سادات سید کاظم 3421 طراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی PE-403/1 _ 85 خراسان جنوبی 1398/07/10 قبول  
باغستانی سمانه علیرضا 95 مدیریت ابزار واطلاعات سازمانی(مجازی-غیرحضوری) IT-23 غ _ خراسان جنوبی 1398/07/10 مردود غیبت بیش از ده درصد
شمس آبادی سید علی سید مهدی 1273 مقدماتی بر فیلمسازی (غیر حضوری) AV-363 80 _ خراسان جنوبی 1398/07/10 قبول  
میری مقدم زهره ولی اله 43 مقدماتی بر فیلمسازی (غیر حضوری) AV-363 غ _ خراسان جنوبی 1398/07/10 مردود غیبت بیش از ده درصد
ابطحی نیا حمیدرضا محمد 5 تحلیل و طراحی سیستم( غیر حضوری - مجازی) IT-16 76 _ خراسان جنوبی 1398/07/17 قبول  
مرشدزاده محسن محمد 638 سرویس و نگهداری خودرو(غیر حضوری- مجازی) AT-658 90 _ خراسان جنوبی 1398/07/17 قبول  
دهقانی حسین علی 12 مبانی ماشین های الکتریکی PE-011 83/30 _ خراسان جنوبی 1398/07/17 قبول  
برکیان حمیده علی 219 بافنده ترکیبی قالی و گلیم SE-262 _ 88 خراسان جنوبی 1398/07/24 قبول  
دلاکه معصومه خدابخش 4 بهداشت و سلامت عمومی در محیط کار HS-002 100 95 خراسان جنوبی 1398/07/24 قبول  
دلاکه سکینه خدابخش 2 بهداشت و سلامت عمومی در محیط کار HS-002 100 96 خراسان جنوبی 1398/07/24 قبول  
پروانه جلیلی سیدمحسن سید کریم 990 تربیت مربی کارآفرینی نوجوانان (کمپ کارآفرینی) PD-926 _ 97 خراسان جنوبی 1398/07/24 قبول  
سبزه جو محمد حسین 4286 تربیت مربی کارآفرینی نوجوانان (کمپ کارآفرینی) PD-926 _ 99 خراسان جنوبی 1398/07/24 قبول  
سمیع پور داود محمدکلوخ 168 تعمیر و نگهداری دستگاههای جوشکاری قوس الکتریکی(SMAW)و(GMAW)(از نوع متعارفConventional) WE-082 _ 87 خراسان جنوبی 1398/07/24 قبول  
زراعتگر فاطمه غلامحسین 744 خلاقیت در صنایع دستی WO-083 _ 97 خراسان جنوبی 1398/07/24 قبول  
شمس آبادی سیده لیلی سیدحسن 2074 کاربر مدیریت آموزش مجازی هوشمند Ssmart virtual training) SVT) IT-1006/1 _ 95 خراسان جنوبی 1398/07/24 قبول  
طالبی ریحانه علی اکبر 1159 مدیریت ابزار واطلاعات سازمانی(مجازی-غیرحضوری) IT-23 غ _ خراسان جنوبی 1398/07/24 مردود  
دلیر علی محمد 1452 الکترونیک خودرو(مجازی-غیرحضوری) AT-659 85 _ خراسان جنوبی 1398/08/01 قبول  
رحیمی نسب الهام رضا 66 آشنایی با اصطلاحات طراحی و دوخت مقدماتی(مجازی - غیر حضوری) SE-363 100 _ خراسان جنوبی 1398/08/01 قبول  
میری مقدم فریز زهره ولی اله 43 آشنایی با اصطلاحات طراحی و دوخت مقدماتی(مجازی - غیر حضوری) SE-363 غ _ خراسان جنوبی 1398/08/01 مردود غیبت بیش ازده درصد
ابطحی نیا حمیدرضا محمد 5 آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی(غیر حضوری - مجازی) IT-1005 _ 90 خراسان جنوبی 1398/08/01 قبول  
طالبی ریحانه علی اکبر 1159 دولت الکترونیکی(غیرحضوری-مجازی) IT-10 غ _ خراسان جنوبی 1398/08/01 مردود غیبت بیش ازده درصد
زبرجدی علیرضا محمدرضا 305 سیستم دوربین های مداربسته دیجیتال EL-806/2 _ 87 خراسان جنوبی 1398/08/01 قبول  
ذوالفقاری نیا طیبه خدابخش 259 گوهرتراشی مقدماتی سنگ های نیمه قیمتی(تراش دامله) SE-384 _ 88 خراسان جنوبی 1398/08/01 قبول  
چوپانی رضا دادخدا 27707 شناخت آسانسور و پله برقی PE-208/3 90 _ خراسان جنوبی 1398/07/10 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.