سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
شهريور 98نتایج بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
سعادتی وحید بهرام 158 برداشت و پیاده سازی نقشه به کمک سامانه شمیم و Gps دو فرکانسه UB-459 _ غ خراسان شمالی 1398/06/06 مردود  
یزدانی پیمان شجاع 33 برنامه ریزی و ضبط فیلم استودیویی AV-366 _ 85 خراسان شمالی 1398/06/06 قبول  
یزدانی مرتضی عزیزاله 33905 حقوق مهندسی و گزارش نویسی UB-442 88 _ خراسان شمالی 1398/06/06 قبول  
علیزاده حاتم اسکندر 2 شناسایی و طبقه بندی و کاربرد کلید فولادها WE-051 90 87 خراسان شمالی 1398/06/06 قبول  
یزدانی پیمان شجاع 33 شناسایی و طبقه بندی و کاربرد کلید فولادها WE-051 85 95 خراسان شمالی 1398/06/06 قبول آزمون مجدد
رزمیار ولی یوسف 8 کارآفرینی اجتماعی PD-921 _ 99 خراسان شمالی 1398/06/06 قبول  
امانی تیمور ممی 3 مولدقدرت تخصصی 2 ( موتور ملی) AT-332 76/70 85 خراسان شمالی 1398/06/06 قبول  
برزگر مهدی علی اکبر 896 مولدقدرت تخصصی 2 ( موتور ملی) AT-332 80 87 خراسان شمالی 1398/06/06 قبول  
صحت پور حسین حسن 5240207232 مولدقدرت تخصصی 2 ( موتور ملی) AT-332 83/30 87 خراسان شمالی 1398/06/06 قبول  
فرخی فریمان مرضیه محمود 177 Revit Architecture  پیشرفته سطح 1 UB-321/1 _ 95 خراسان شمالی 1398/06/13 قبول  
براتی زهره موسی 23 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 80 خراسان شمالی 1398/06/13 قبول  
علیزاده حاتم اسکندر 2 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 96 88 خراسان شمالی 1398/06/13 قبول  
امیدیان شهاب الدین امان محمد 30 عملکرد ترمزهای هوشمند( مجازی - غیر حضوری) AT-657 100 _ خراسان شمالی 1398/06/13 قبول  
برزگر مهدی علی اکبر 896 عملکرد ترمزهای هوشمند( مجازی - غیر حضوری) AT-657 100 _ خراسان شمالی 1398/06/13 قبول  
میرجلیلی امین علی اصغر 448 هوش تجاری( هوشمندسازی کسب و کار) بر پایه Microsoft Power Bi (مقدماتی)(غیر حضوری- مجازی) IT-811 96 _ خراسان شمالی 1398/06/13 قبول  
برزگر مهدی علی اکبر 896 الکترونیک خودرو(مجازی-غیرحضوری) AT-659 92/50 _ خراسان شمالی 1398/06/27 قبول  
امیدیان شهاب الدین امان محمد 30 سرویس و نگهداری خودرو(غیر حضوری- مجازی) AT-658 95 _ خراسان شمالی 1398/06/27 قبول  
رجبی رضا رجبعلی 1151 سرویس و نگهداری خودرو(غیر حضوری- مجازی) AT-658 100 _ خراسان شمالی 1398/06/27 قبول  
یزدانی مرتضی عزیزاله 33905 کار با کاشی شکسته در طراحی داخلی ساختمان UB-368 _ 100 خراسان شمالی 1398/06/27 قبول  
بیک محمدی احمد ایرج 446 مبانی برنامه نویسی در میکروکنترلرهای خودرو ECU AT-504 100 94 خراسان شمالی 1398/06/27 قبول  
گرشاد آسیه محمدرضا 2689 طراحی سیستمهای خورشیدی PE-226 غ 98 خراسان شمالی 1398/06/13 مردود اجرا در استان
حسن زاده نسیبه عباس 24073 طراحی سیستمهای خورشیدی PE-226 80 88 خراسان شمالی 1398/06/13 قبول اجرا در استان
حاتمی راستگو بهاره بهنام 1721 طراحی سیستمهای خورشیدی PE-226 80 96 خراسان شمالی 1398/06/13 قبول اجرا در استان
اسکندریان علی محمد 51 طراحی سیستمهای خورشیدی PE-226 85 95 خراسان شمالی 1398/06/13 قبول اجرا در استان
حسن پور مهدی محمود 1820 طراحی سیستمهای خورشیدی PE-226 82/50 96 خراسان شمالی 1398/06/13 قبول اجرا در استان
مهرچوئی علی نیازعلی 30409 طراحی سیستمهای خورشیدی PE-226 80 89 خراسان شمالی 1398/06/13 قبول اجرا در استان
دولتی مراد محمدبردی 5910042998 طراحی سیستمهای خورشیدی PE-226 82/50 87 خراسان شمالی 1398/06/13 قبول اجرا در استان
© tvto-itc.ir . All rights reserved.