سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
شهريور 98نتایج بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
مرادپور هومان حاجیعلی 518 DREAMWEAVER IT-630 81 81 لرستان 1398/06/06 قبول  
داودی علی محمد هادی 4674 PLC مقدماتی A PE-020/1 _ 95 لرستان 1398/06/06 قبول  
گودرزی وحید علی 3401 PLC مقدماتی A PE-020/1 _ 95 لرستان 1398/06/06 قبول  
ترابی فرید سعید 3920407943 Wincc Flexibleمقدماتی EL-556/0 _ 80 لرستان 1398/06/06 قبول  
خادمی کبرا حسن 714 الگوسازی و دوخت (1)under cloths SE-132/1 _ 97 لرستان 1398/06/06 قبول  
پارسا محمدرضا محمدحسن 52681 تعمیرات دستگاههای سرد کننده کوچک - یخچال IN-187 93/30 92 لرستان 1398/06/06 قبول  
غلامی علیرضا موسی 51248 تعمیرات دستگاههای سرد کننده کوچک - یخچال IN-187 96/70 90 لرستان 1398/06/06 قبول  
محمودی سعید محمدباقر 1374 تعمیرات دستگاههای سرد کننده کوچک - یخچال IN-187 90 95 لرستان 1398/06/06 قبول  
کوشکی معصومه شرفعلی 1268 تکنولوژی آرماتوربندی در ساختمان UB-261/1 _ 95 لرستان 1398/06/06 قبول  
مبینی پور رویا حیدر 4199 تکنولوژی آرماتوربندی در ساختمان UB-261/1 _ 95 لرستان 1398/06/06 قبول  
یاراحمدی جلیل حسین 387 تکنولوژی آرماتوربندی در ساختمان UB-261/1 _ 95 لرستان 1398/06/06 قبول  
امیدی فریبا عبدالرحمن 39 حسابداری مالیاتی PD-708 95 93 لرستان 1398/06/06 قبول  
ساری ابوالفضل غلامرضا 644 حسابداری مالیاتی PD-708 غ غ لرستان 1398/06/06 مردود غیبت بیش ازده درصد
ساری فاطمه غلامرضا 4840101132 حسابداری مالیاتی PD-708 100 95 لرستان 1398/06/06 قبول  
ساری ابوالفضل غلامرضا 644 حقوق مهندسی و گزارش نویسی UB-442 88 _ لرستان 1398/06/06 قبول  
سیفی مژگان توکل 197 کار روی شیشه (ویترای) در طراحی داخلی ساختمان UB-367 _ 92/50 لرستان 1398/06/06 قبول  
گودرزی وحید علی 3401 PLC مقدماتی B PE-020/3 _ 94 لرستان 1398/06/13 قبول  
منصوری صدیقه عظیم 701 الگوساز  و دوخت کت و پالتو ( متد مولر ) SE-123/1 _ 100 لرستان 1398/06/13 قبول  
حسنپور سمیرا عباس 312 الگوساز  و دوخت کت و پالتو ( متد مولر ) SE-123/1 _ 100 لرستان 1398/06/13 قبول  
مومنی روستایی سمیه مرادعلی 2742 الگوساز  و دوخت کت و پالتو ( متد مولر ) SE-123/1 _ 100 لرستان 1398/06/13 قبول  
والی زاده رامین میرزامحمدخان 784 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 96 90 لرستان 1398/06/13 قبول  
نورعلی سعید عباسعلی 776 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 84 86 لرستان 1398/06/13 قبول  
همایون فر لیلا سرتیپ 7730  برنامه نویسی Scratch (بازی سازی و شبیه سازی کامپیوتری) IT-710 _ 86 لرستان 1398/06/27 قبول طرح ملی دارکوب
دالوند شادی ناصر 5927  برنامه نویسی Scratch (بازی سازی و شبیه سازی کامپیوتری) IT-710 _ 99 لرستان 1398/06/27 قبول طرح ملی دارکوب
پرهام احمد محمد 216 الکترونیک خودرو(مجازی-غیرحضوری) AT-659 77/50 _ لرستان 1398/06/27 قبول  
فلاحی مختار محمدموسی 130 الکترونیک خودرو(مجازی-غیرحضوری) AT-659 82/50 _ لرستان 1398/06/27 قبول  
قنبری مزلقان مهدی محمدطاهر 829 الکترونیک خودرو(مجازی-غیرحضوری) AT-659 72/50 _ لرستان 1398/06/27 قبول  
نقی بیرانوند ایوب چنگیز 580 الکترونیک خودرو(مجازی-غیرحضوری) AT-659 85 _ لرستان 1398/06/27 قبول  
پورمحسنی نوشین حسن 7618 آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی(غیر حضوری - مجازی) IT-1005 70 _ لرستان 1398/06/27 قبول  
نعمت الهی هادی صفر 1130 آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی(غیر حضوری - مجازی) IT-1005 90 _ لرستان 1398/06/27 قبول  
بازوند روح اله دوستمراد 445 بهداشت روانی در محیط کار PD-125 83/30 99 لرستان 1398/06/27 قبول  
زمانی وردی مهران عباس 78 تولید تراریوم FO-158 90 89 لرستان 1398/06/27 قبول  
غلامی احمد اسداله 11881 جوشکاری با قوس الکتریکی دستی IN-172 _ 91 لرستان 1398/06/27 قبول  
نظام الاسلامی محمد محمد جعفر 577 سیستم های کنترل منطقی PLC در مدیریت منابع آب و تصفیه خانه هاPlc Station in Water Management Systems  EL-901/5 _ 93 لرستان 1398/06/27 قبول  
کریمی صدر اسماعیل علی 317 شناخت و تفسیر تصاویر ماهواره ای  مقدماتی (غیر حضوری) UB-413 _ 98 لرستان 1398/06/27 قبول  
آزادبخت شهاب کریم 1230 مدیریت موتور تخصصی (چری- کوئین) AT-635 95 97 لرستان 1398/06/27 قبول  
ترابی فرید سعید 3920457943 مقدمه ای بر شبکه های صنعتی (آشنائی با شبکه های کامپیوتری ، اینترنت و کاربرد آنها در الکترونیک و کنترل)(غیر حضوری - مجازی) EL-924/0 80 _ لرستان 1398/06/27 قبول  
رجبی سمیه حسین 2722 مونتاژ و دمونتاژ چرخ های خانگی SE-162 _ 84 لرستان 1398/06/27 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.