سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
شهريور 98نتایج بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
قربانی پنچاه وحید مرتضی 33 PLC مقدماتی A PE-020/1 _ 98 گیلان 1398/06/06 قبول  
خلیلی راد نیما احمد 4894 آسانسورهای فوق کم مصرف PE-239 _ 96 گیلان 1398/06/06 قبول  
ترابی معصومه اسداله 639 آموزش نرم افزار صنعتی طراحی الگوی لباس شرکت جک(Optitex) SE-383 _ 95 گیلان 1398/06/06 قبول  
خوشقدم اسماعیل عزیز 986 اصول، طراحی و کاربرد منابع سوئیچینگ مجازی - غیرحضوری EL-925/0 94/30 _ گیلان 1398/06/06 قبول  
چربدست رضا حسن 261 تکنولوژی آرماتوربندی در ساختمان UB-261/1 _ 98 گیلان 1398/06/06 قبول  
ناطقی حسن فریدون 27 تیز کردن ابزار و تیغه های برنده در صنعت چوب wo-519 _ 90 گیلان 1398/06/06 قبول  
برومند پروین غلامحسین 839 حسابداری مالیاتی PD-708 100 96 گیلان 1398/06/06 قبول  
جوادی نیا سیده لیلا سید ابراهیم 462 حسابداری مالیاتی PD-708 95 98 گیلان 1398/06/06 قبول  
سعادت میرقدیم سید تقی سید عبداله 330 سیستم ترمز و تعلیق سمند LX AT-513 _ 95 گیلان 1398/06/06 قبول  
خلیلی مریم محسن 1379 الگوساز  و دوخت کت و پالتو ( متد مولر ) SE-123/1 _ 96 گیلان 1398/06/13 قبول  
سلیمی علیرضا غلامرضا 549 طراحی تاسیسات الکتریکی ساختمانهای مختلف PE-215 92 _ گیلان 1398/06/13 قبول  
عرفانیان ایوب رمضانعلی 1483 کارگاه آموزشی سیستم های امنیت الکترونیک (غیرحضوری وحضوری) EL-809/0 _ 85 گیلان 1398/06/13 قبول  
فلاح پور سالکویه فرزانه رمضانعلی 850 هرس درختان میوه FO-028 85 82 گیلان 1398/06/13 قبول  
صائمی فر غلامعلی فرامرز 1480  برنامه نویسی Scratch (بازی سازی و شبیه سازی کامپیوتری) IT-710 _ 92 گیلان 1398/06/27 قبول طرح ملی دارکوب
محمدکاظمی گوابر خیراله محمد کاظم 287 ابزارشناسی تخصصی(غیرحضوری-مجازی) MA-123/1 غ _ گیلان 1398/06/27 مردود  
شاکر قصابسرایی محسن عیسی 57 ارگونومی و مبلمان(غیرحضوری) WO-071 100 _ گیلان 1398/06/27 قبول  
ضامنی عباس رجب 2336 الکترونیک خودرو(مجازی-غیرحضوری) AT-659 80 _ گیلان 1398/06/27 قبول  
طوفانی بابک کوچکعلی 321 الکترونیک خودرو(مجازی-غیرحضوری) AT-659 70 _ گیلان 1398/06/27 قبول  
شمالی آیدا غلامعلی 7362 آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی(غیر حضوری - مجازی) IT-1005 95 _ گیلان 1398/06/27 قبول  
لطیفی مهیار ادریس 31842 تولید تراریوم FO-158 97/50 95 گیلان 1398/06/27 قبول  
صادق موسوی سید آرش میرفتاح 16 تکنولوژی خودروهای هیبرید Hybrid Vehicles (غیرحضوری-مجازی) AT-456/1 60/40 _ گیلان 1398/06/27 مردود  
حبیبی ماچیانی مهدی مصطفی 1684 سرویس و نگهداری خودرو(غیر حضوری- مجازی) AT-658 95 _ گیلان 1398/06/27 قبول  
فلاح علی پور ارباستان رامین علی 2633 سرویس و نگهداری خودرو(غیر حضوری- مجازی) AT-658 95 _ گیلان 1398/06/27 قبول  
ندافیان مجتبی حسین 144 طراح سیستم های هوشمند مبتنی بر IOT مقدماتی(Internet Of Things) EL-921/0 _ 90 گیلان 1398/06/27 قبول  
برومند خاجانی پروین غلامحسین 839 کاربرد اکسل در حسابداری PD-710 _ 98 گیلان 1398/06/27 قبول  
جوادی نیا سیده لیلا سید ابراهیم 462 کاربرد اکسل در حسابداری PD-710 _ 98 گیلان 1398/06/27 قبول  
مهرلیفان محمدیوسف ابراهیم 6 مدیریت موتور تخصصی (چری- کوئین) AT-635 100 97 گیلان 1398/06/27 قبول  
رحمتی شهرام نصیر 3168 مدیریت موتور تخصصی (چری- کوئین) AT-635 95 95 گیلان 1398/06/27 قبول  
افضلی مرجان عباس 1536 گلیم بافی نوین(تابستری) SE-350 _ 97 گیلان 1398/05/09 قبول اجرا در استان
خلیلی مریم محسن 1379 گلیم بافی نوین(تابستری) SE-350 _ 95 گیلان 1398/05/09 قبول اجرا در استان
رمضانی نژاد صغری موسی 2755 گلیم بافی نوین(تابستری) SE-350 _ 98 گیلان 1398/05/09 قبول اجرا در استان
رحیمیان نودهی مائده نصراله 1316 گلیم بافی نوین(تابستری) SE-350 _ 90 گیلان 1398/05/09 قبول اجرا در استان
خاک طبع طاهره ابوطالب 6796 گلیم بافی نوین(تابستری) SE-350 _ 97 گیلان 1398/05/09 قبول اجرا در استان
حسنی معصومه محمدباقر 444 گلیم بافی نوین(تابستری) SE-350 _ 92 گیلان 1398/05/09 قبول اجرا در استان
ترابی معصومه اسداله 639 گلیم بافی نوین(تابستری) SE-350 _ غ گیلان 1398/05/09 مردود غیبت بیش از ده درصد-اجرا در استان
شهبازی سودابه ارشد 402 گلیم بافی نوین(تابستری) SE-350 _ 100 گیلان 1398/05/09 قبول اجرا در استان
حسن پور شهلا محمدتقی 35 گلیم بافی نوین(تابستری) SE-350 _ 91 گیلان 1398/05/09 قبول اجرا در استان
نوغان پرور آذر غلام حسن 6852 گلیم بافی نوین(تابستری) SE-350 _ 97 گیلان 1398/05/09 قبول اجرا در استان
صدیقی آمنه حسن 338 گلیم بافی نوین(تابستری) SE-350 _ غ گیلان 1398/05/09 مردود غیبت بیش از ده درصد-اجرا در استان
طوفانی بابک علی 321 فنون مذاکره و مدیریت جلسات PD-201 84 _ گیلان 1398/06/13 قبول اجرا در استان
حبیبی ماچیانی مهدی مصطفی 1684 فنون مذاکره و مدیریت جلسات PD-201 92 _ گیلان 1398/06/13 قبول اجرا در استان
مشعوف علی احمد 569 فنون مذاکره و مدیریت جلسات PD-201 92 _ گیلان 1398/06/13 قبول اجرا در استان
خاتمی نژاد سیده سمیه سید یحیی 719 فنون مذاکره و مدیریت جلسات PD-201 96 _ گیلان 1398/06/13 قبول اجرا در استان
زرعی چیان فرشته عباس 759 فنون مذاکره و مدیریت جلسات PD-201 92 _ گیلان 1398/06/13 قبول اجرا در استان
فدایی رقیه حسین 6 فنون مذاکره و مدیریت جلسات PD-201 غ _ گیلان 1398/06/13 مردود اجرا در استان
بخشی آیت اله امامعلی 858 فنون مذاکره و مدیریت جلسات PD-201 92 _ گیلان 1398/06/13 قبول اجرا در استان
فتحی میاردان مریم امیدعلی 31482 فنون مذاکره و مدیریت جلسات PD-201 96 _ گیلان 1398/06/13 قبول اجرا در استان
سلمانی سیده محبوبه سید عبدالحسین 851 فنون مذاکره و مدیریت جلسات PD-201 96 _ گیلان 1398/06/13 قبول اجرا در استان
گیاهی محمدرضا احمد 26 فنون مذاکره و مدیریت جلسات PD-201 84 _ گیلان 1398/06/13 قبول اجرا در استان
شادبهر مجید محمود 1482 فنون مذاکره و مدیریت جلسات PD-201 92 _ گیلان 1398/06/13 قبول اجرا در استان
زادرفیع فرشید جمشید 25743 فنون مذاکره و مدیریت جلسات PD-201 84 _ گیلان 1398/06/13 قبول اجرا در استان
حلمی خمیرانی حسین عاشور 1260 فنون مذاکره و مدیریت جلسات PD-201 92 _ گیلان 1398/06/13 قبول اجرا در استان
حقدوست رضا عبدالمناف 1062 فنون مذاکره و مدیریت جلسات PD-201 96 _ گیلان 1398/06/13 قبول اجرا در استان
شریف نیا مهدی علی 136 فنون مذاکره و مدیریت جلسات PD-201 84 _ گیلان 1398/06/13 قبول اجرا در استان
نظرمحمدی اسماعیل غلامرضا 21 فنون مذاکره و مدیریت جلسات PD-201 100 _ گیلان 1398/06/13 قبول اجرا در استان
امینی راد رامین بهلول 6311 فنون مذاکره و مدیریت جلسات PD-201 غ _ گیلان 1398/06/13 مردود اجرا در استان
معبودمژدهی اسماعیل محمدهادی 246 فنون مذاکره و مدیریت جلسات PD-201 92 _ گیلان 1398/06/13 قبول اجرا در استان
حسین زاده کاسانی لیلا صفرعلی 30806 فنون مذاکره و مدیریت جلسات PD-201 92 _ گیلان 1398/06/13 قبول اجرا در استان
مهدی پور معین مهدی 12 فنون مذاکره و مدیریت جلسات PD-201 96 _ گیلان 1398/06/13 قبول اجرا در استان
لطفی فردوس رفیع 518 زیورآلات چرمی SE-328 _ 98 گیلان 1398/06/06 قبول اجرا در استان
افضلی مرجان عباس 1536 زیورآلات چرمی SE-328 _ 98 گیلان 1398/06/06 قبول اجرا در استان
حسن پور شهلا محمدتقی 35 زیورآلات چرمی SE-328 _ 95 گیلان 1398/06/06 قبول اجرا در استان
سعادت زهرا حسن 93 زیورآلات چرمی SE-328 _ 95 گیلان 1398/06/06 قبول اجرا در استان
ریسمان چی فاطمه مهدی 1772 زیورآلات چرمی SE-328 _ 95 گیلان 1398/06/06 قبول اجرا در استان
علیزاده سمیه احمد 901 زیورآلات چرمی SE-328 _ 97 گیلان 1398/06/06 قبول اجرا در استان
هزاردستانی زهرا حسن 251 زیورآلات چرمی SE-328 _ 95 گیلان 1398/06/06 قبول اجرا در استان
حدادمومنی مرضیه مهدی 992 زیورآلات چرمی SE-328 _ 97 گیلان 1398/06/06 قبول اجرا در استان
شهبازی سودابه ارشد 402 زیورآلات چرمی SE-328 _ 99 گیلان 1398/06/06 قبول اجرا در استان
عزیزی زهرا عزیزاله 797 زیورآلات چرمی SE-328 _ 97 گیلان 1398/06/06 قبول اجرا در استان
زمانی نژاد صغری موسی 2755 زیورآلات چرمی SE-328 _ 95 گیلان 1398/06/06 قبول اجرا در استان
خاک طبع طاهره ابوطالب 6796 زیورآلات چرمی SE-328 _ 99 گیلان 1398/06/06 قبول اجرا در استان
نوغان پور آذر غلام حسین 6853 زیورآلات چرمی SE-328 _ 98 گیلان 1398/06/06 قبول اجرا در استان
نجف پور سهیل یاسر 388 آشنایی بانرم افزار eplan.p8 PE-033 _ 90 گیلان 1398/05/16 قبول اجرا در استان
رحیمی کامبیز رحیم 5195 آشنایی بانرم افزار eplan.p8 PE-033 _ 90 گیلان 1398/05/16 قبول اجرا در استان
قاطع یفر محمدرضا مجید 940 آشنایی بانرم افزار eplan.p8 PE-033 _ 96 گیلان 1398/05/16 قبول اجرا در استان
بهزاد خوشگوئی محمود حسن 2 آشنایی بانرم افزار eplan.p8 PE-033 _ 96 گیلان 1398/05/16 قبول اجرا در استان
دانش پژوه اکبر رحیم 126 آشنایی بانرم افزار eplan.p8 PE-033 _ 90 گیلان 1398/05/16 قبول دوره تکراری-اجرا در استان
مهربان کلشتری سعید منوچهر 2423 آشنایی بانرم افزار eplan.p8 PE-033 _ 90 گیلان 1398/05/16 قبول دوره تکراری-اجرا در استان
گیاهی محمدرضا احمد 26 آشنایی بانرم افزار eplan.p8 PE-033 _ 90 گیلان 1398/05/16 قبول اجرا در استان
هاشمی محمدابراهیم خلیل 8 آشنایی بانرم افزار eplan.p8 PE-033 _ 95 گیلان 1398/05/16 قبول اجرا در استان
فرجی سینا کیوان فرج اله 391 آشنایی بانرم افزار eplan.p8 PE-033 _ 98 گیلان 1398/05/16 قبول اجرا در استان
واحدی عبدالرضا غلام 8 آشنایی بانرم افزار eplan.p8 PE-033 _ 85 گیلان 1398/05/16 قبول اجرا در استان
قربانی پنجاه وحید مرتضی 33 آشنایی بانرم افزار eplan.p8 PE-033 _ 95 گیلان 1398/05/16 قبول اجرا در استان
جارستان مریم محمود 1710 آشنایی بانرم افزار eplan.p8 PE-033 _ 95 گیلان 1398/05/16 قبول اجرا در استان
پورامینی عزیز اله محبت اله 3223 آشنایی بانرم افزار eplan.p8 PE-033 _ 90 گیلان 1398/05/16 قبول اجرا در استان
صفری زاد جواد محمد 7 آشنایی بانرم افزار eplan.p8 PE-033 _ 92 گیلان 1398/05/16 قبول اجرا در استان
ندافیان مجتبی حسین 144 آشنایی بانرم افزار eplan.p8 PE-033 _ 95 گیلان 1398/05/16 قبول اجرا در استان
© tvto-itc.ir . All rights reserved.