سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
شهريور 98نتایج بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
اسماعیل زاده مجید صادق 1067 اصول، طراحی و کاربرد منابع سوئیچینگ مجازی - غیرحضوری EL-925/0 97/30 _ فارس 1398/06/06 قبول  
بذرافشان مجتبی همت 22 برداشت و پیاده سازی نقشه به کمک سامانه شمیم و Gps دو فرکانسه UB-459 _ 90 فارس 1398/06/06 قبول  
سعیدپور محمدرضا رسول 443 برداشت و پیاده سازی نقشه به کمک سامانه شمیم و Gps دو فرکانسه UB-459 _ 90 فارس 1398/06/06 قبول  
فرهادی فاطمه صفر 9 برنامه ریزی و ضبط فیلم استودیویی AV-366 _ 95 فارس 1398/06/06 قبول  
میرقادری سید علیرضا سیدمرتضی 1052 بهداشت و سلامت عمومی در محیط کار HS-002 95 95 فارس 1398/06/06 قبول  
شمشیری فرد عرفان قلی 2400192936 حقوق مهندسی و گزارش نویسی UB-442 92 _ فارس 1398/06/06 قبول  
دهقانی کامران قاسمعلی 2511 دیجیتال مارکتینگ در کشاورزی(غیرحضوری-مجازی) FO-128 2/80 _ فارس 1398/06/06 مردود  
قطبی فائضه محمد 673 دیجیتال مارکتینگ در کشاورزی(غیرحضوری-مجازی) FO-128 غ _ فارس 1398/06/06 مردود غیبت بیش ازده درصد
ایزدشناس حسین قاسم 26046 سیستم ترمز و تعلیق سمند LX AT-513 _ 93 فارس 1398/06/06 قبول  
شمس محمد کاظم احمد 1400 مدیریت ارتباط با مشتری PD-327 92 95 فارس 1398/06/06 قبول  
قربانی ابوالفضل قاسم 2160 مولدقدرت تخصصی 2 ( موتور ملی) AT-332 73/30 88 فارس 1398/06/06 قبول  
کریمی نیا محمدصادق علی اکبر 778 مولدقدرت تخصصی 2 ( موتور ملی) AT-332 90 84 فارس 1398/06/06 قبول  
قناعت پیشه عبدالرسول حسن 2733 ورمی کمپوست FO-800 100 94 فارس 1398/06/06 قبول  
ایرانمنش سمانه محمد 1995 هوش تجاری( هوشمندسازی کسب و کار) بر پایه Microsoft Power Bi (مقدماتی)(غیر حضوری- مجازی) IT-811 92 _ فارس 1398/06/06 قبول  
شورکی محمدمهدی مرتضی 36 هوش تجاری( هوشمندسازی کسب و کار) بر پایه Microsoft Power Bi (مقدماتی)(غیر حضوری- مجازی) IT-811 96 _ فارس 1398/06/06 قبول  
کنعانی اسماعیل ماشااله 415 PLC مقدماتی B PE-020/3 _ 94 فارس 1398/06/13 قبول  
ایزدشناس حسین قاسم 26046 اصول سرویس و نگهداری لیفتراک AT-641 85 95 فارس 1398/06/13 قبول  
مسعودی حسین فلک ناز 10 آبگرمکن دیواری گازسوز IN-046 60 90 فارس 1398/06/13 مردود  
سعیدپور محمدرضا رسول 443 ترازیابی با دوربین های ترازیاب  UB-460 _ 91 فارس 1398/06/13 قبول  
فرهادی فاطمه صفر 9 حفاظت از محیط زیست عمومی HS-003 96/70 97 فارس 1398/06/13 قبول  
یوسفی لیلا کرمعلی 530 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 96 92 فارس 1398/06/13 قبول  
صفائیان زهرا علی 821 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 100 87 فارس 1398/06/13 قبول  
موذنی اعظم حبیب 15909 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 92 92 فارس 1398/06/13 قبول  
احمدی سارا سلطان حسین 22 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 96 90 فارس 1398/06/13 قبول  
زاهدی فخرالدین منوچهر 382 طراحی تاسیسات الکتریکی ساختمانهای مختلف PE-215 100 _ فارس 1398/06/13 قبول  
محیط قیری محمد حجت اله 9192 کارگاه آموزشی سیستم های امنیت الکترونیک (غیرحضوری وحضوری) EL-809/0 _ 85 فارس 1398/06/13 قبول  
ایرانمنش سمانه محمد 1995 مدیریت ابزار واطلاعات سازمانی(مجازی-غیرحضوری) IT-23 92 _ فارس 1398/06/13 قبول  
مسعودی زهره حاجی آقا 20668 هرس درختان میوه FO-028 92/50 86 فارس 1398/06/13 قبول  
رضایی علی صیاد 16 الکترونیک خودرو(مجازی-غیرحضوری) AT-659 90 _ فارس 1398/06/27 قبول  
ایزدی سمیه محمدصادق 31 برنامه ریزی تولید PD-332 _ 90 فارس 1398/06/27 قبول  
رحیم خانلی ژیلا لطف اله 871 برنامه ریزی تولید PD-332 _ 90 فارس 1398/06/27 مردود  
نیکوبخت لیلا جلیل 19945 پیراهن دوزی مردانه (صنعتی) SE-141 _ 97 فارس 1398/06/27 قبول  
دانشور زهره بدیع اله 533 پیراهن دوزی مردانه (صنعتی) SE-141 _ 98 فارس 1398/06/27 قبول  
سجادی راضیه سادات سیدعلی محمد 893 پیراهن دوزی مردانه (صنعتی) SE-141 _ 97 فارس 1398/06/27 قبول  
مسعودی حسین فلک ناز 10 تفسیر فیلمهای رادیوگرافی WE-065 58/30 90 فارس 1398/06/27 مردود  
زارعی محمود نوشاد 54 روشهای ارائه مطلب AV-204 _ 80 فارس 1398/06/27 قبول  
برامکی طاهره باقر 16962 زیورآلات  چوبی  WO-046 _ 85 فارس 1398/06/27 قبول  
سعادت خواه مرتضی قدرت اله 5 سرویس و نگهداری خودرو(غیر حضوری- مجازی) AT-658 غ _ فارس 1398/06/27 مردود غیبت بیش ازده درصد
نگین تاجی امید ستار 11833 سرویس و نگهداری خودرو(غیر حضوری- مجازی) AT-658 غ _ فارس 1398/06/27 مردود  
شورکی محمد مهدی مرتضی 36 طراحی فضای آموزشی(غیرحضوری) UB-398 _ 97 فارس 1398/06/27 قبول  
زمانی هادی علی 21 مدیریت موتور تخصصی (چری- کوئین) AT-635 95 96 فارس 1398/06/27 قبول  
خواجه ای علی ماشااله 2657 مقدمه ای بر شبکه های صنعتی (آشنائی با شبکه های کامپیوتری ، اینترنت و کاربرد آنها در الکترونیک و کنترل)(غیر حضوری - مجازی) EL-924/0 غ _ فارس 1398/06/27 مردود غیبت بیش ازده درصد
سیروسیان اشکان احمد 304 بهداشت و سلامت عمومی در محیط کار HS-002 85 98 فارس 1398/05/02 قبول اجرا در استان
اکبرزاده مسلم حسین 22223 بهداشت و سلامت عمومی در محیط کار HS-002 95 94 فارس 1398/05/02 قبول اجرا در استان
فاطمی فرد رضا محمدعلی 1001 بهداشت و سلامت عمومی در محیط کار HS-002 85 95 فارس 1398/05/02 قبول اجرا در استان
نیری سیدمحمدرضا سید اکبر 9308 بهداشت و سلامت عمومی در محیط کار HS-002 100 99 فارس 1398/05/02 قبول اجرا در استان
زراعتکار محمدرضا غلامحسین 421 بهداشت و سلامت عمومی در محیط کار HS-002 85 96 فارس 1398/05/02 قبول اجرا در استان
فخری حسین کاکاخان 17584 بهداشت و سلامت عمومی در محیط کار HS-002 90 96 فارس 1398/05/02 قبول اجرا در استان
رستمی فرد اردشیر نگهدار 493 بهداشت و سلامت عمومی در محیط کار HS-002 90 95 فارس 1398/05/02 قبول اجرا در استان
نگهبان قاسم علی 736 بهداشت و سلامت عمومی در محیط کار HS-002 90 97 فارس 1398/05/02 قبول اجرا در استان
زردشت غلامعباس اکبر 86 بهداشت و سلامت عمومی در محیط کار HS-002 90 97 فارس 1398/05/02 قبول اجرا در استان
زردشت مهدی محمدکاظم 179 بهداشت و سلامت عمومی در محیط کار HS-002 90 97 فارس 1398/05/02 قبول اجرا در استان
ذرت کار حسین شمس 15 بهداشت و سلامت عمومی در محیط کار HS-002 95 95 فارس 1398/05/02 قبول اجرا در استان
احمدی احسان بهزاد 333 بهداشت و سلامت عمومی در محیط کار HS-002 85 98 فارس 1398/05/02 قبول اجرا در استان
شریعتی نسب محمد حسنعلی 989 بهداشت و سلامت عمومی در محیط کار HS-002 95 97 فارس 1398/05/02 قبول اجرا در استان
لطفی نژاد عبداله حسین 5265 بهداشت و سلامت عمومی در محیط کار HS-002 95 95 فارس 1398/05/02 قبول اجرا در استان
رجبی صمد سبزعلی 394 بهداشت و سلامت عمومی در محیط کار HS-002 85 97 فارس 1398/05/02 قبول اجرا در استان
زارعی محمود نوشاد 54 بهداشت و سلامت عمومی در محیط کار HS-002 90 96 فارس 1398/05/02 قبول اجرا در استان
عباسی احمدرضا علی اصغر 8 بهداشت و سلامت عمومی در محیط کار HS-002 95 100 فارس 1398/05/02 قبول اجرا در استان
صحافی ایمان محمدمهدی 719 بهداشت و سلامت عمومی در محیط کار HS-002 95 97 فارس 1398/05/02 قبول اجرا در استان
تاجیکی سمیرا عبدالحسن 1919 بهداشت و سلامت عمومی در محیط کار HS-002 85 100 فارس 1398/05/02 قبول اجرا در استان
احمدی زهره عبدالرضا 665 بهداشت و سلامت عمومی در محیط کار HS-002 100 98 فارس 1398/05/02 قبول اجرا در استان
احمدی شهلا نعمت 7040 بهداشت و سلامت عمومی در محیط کار HS-002 95 96 فارس 1398/05/02 قبول اجرا در استان
حاجی زاده پریسا سید عبدالوهاب 905 بهداشت و سلامت عمومی در محیط کار HS-002 90 100 فارس 1398/05/02 قبول اجرا در استان
شریعتی هاجر محمد 2185 بهداشت و سلامت عمومی در محیط کار HS-002 90 99 فارس 1398/05/02 قبول اجرا در استان
قاسمی احمد علی کرم 282 بهداشت و سلامت عمومی در محیط کار HS-002 90 98 فارس 1398/05/02 قبول اجرا در استان
محیط قیری محمد حجت اله 9192 بهداشت و سلامت عمومی در محیط کار HS-002 90 94 فارس 1398/05/02 قبول اجرا در استان
نیکنام حامد کرم 3166 بهداشت و سلامت عمومی در محیط کار HS-002 90 95 فارس 1398/05/02 قبول اجرا در استان
یزدانی بهنام اسداله 2938 بهداشت و سلامت عمومی در محیط کار HS-002 95 96 فارس 1398/05/02 قبول اجرا در استان
ممسنی فرد محمدرضا عباس 215 اصول کاشت و داشت و برداشت گیاهان داروئی FO-201/1 92/50 98 فارس 1398/06/06 قبول اجرا در استان
عباسی احمدرضا علی اصغر 8 اصول کاشت و داشت و برداشت گیاهان داروئی FO-201/1 95 98 فارس 1398/06/06 قبول اجرا در استان
نقی زاده مصطفی محمدحسن 45 اصول کاشت و داشت و برداشت گیاهان داروئی FO-201/1 92/50 97 فارس 1398/06/06 قبول اجرا در استان
اسکندری محسن ماندعلی 444 اصول کاشت و داشت و برداشت گیاهان داروئی FO-201/1 100 95 فارس 1398/06/06 قبول اجرا در استان
رضایی علی محمدحسن 6933 اصول کاشت و داشت و برداشت گیاهان داروئی FO-201/1 97/50 97 فارس 1398/06/06 قبول اجرا در استان
توکلی هیلدا علی 341 اصول کاشت و داشت و برداشت گیاهان داروئی FO-201/1 90 95 فارس 1398/06/06 قبول اجرا در استان
زارع سیدهادی سیدموسی 1233 اصول کاشت و داشت و برداشت گیاهان داروئی FO-201/1 100 95 فارس 1398/06/06 قبول اجرا در استان
لطفی نژاد محب اله حسین 5265 اصول کاشت و داشت و برداشت گیاهان داروئی FO-201/1 97/50 97 فارس 1398/06/06 قبول اجرا در استان
مرادی چمران نظراله 139 اصول کاشت و داشت و برداشت گیاهان داروئی FO-201/1 100 96 فارس 1398/06/06 قبول اجرا در استان
کریمی عبداله کریم 1458 اصول کاشت و داشت و برداشت گیاهان داروئی FO-201/1 95 89 فارس 1398/06/06 قبول اجرا در استان
وطن خواه عبدالعلی مصطفی 7 اصول کاشت و داشت و برداشت گیاهان داروئی FO-201/1 92/50 89 فارس 1398/06/06 قبول اجرا در استان
بهرامیان پریوش آقالی 549 اصول کاشت و داشت و برداشت گیاهان داروئی FO-201/1 95 93 فارس 1398/06/06 قبول اجرا در استان
© tvto-itc.ir . All rights reserved.