سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
شهريور 98نتایج بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
ابراهیمی عباس حسین 24 جوشکاری برروی فولاد ساده کربنی به روش مگ ( Module M4-1)  WE-025/1 _ 91 سمنان 1398/06/06 قبول  
قربانی سمانه اصغر 354 حسابداری مالیاتی PD-708 100 96 سمنان 1398/06/06 قبول  
حسنی عادله محمود 196 دیجیتال مارکتینگ در کشاورزی(غیرحضوری-مجازی) FO-128 94/40 _ سمنان 1398/06/06 قبول  
رضایی منش طاهره علیرضا 140 کارآفرینی اجتماعی PD-921 _ 90 سمنان 1398/06/06 قبول  
مردانی ندا حمیدرضا 66 کارآفرینی اجتماعی PD-921 _ 90 سمنان 1398/06/06 قبول  
سلمانی داود محمدابراهیم 10 ورمی کمپوست FO-800 92/50 92 سمنان 1398/06/06 قبول  
پلنگی معصومه ابراهیم 140 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 80 سمنان 1398/06/13 قبول  
ایوبی سیده طیبه سیدرسول 33 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 80 سمنان 1398/06/13 قبول  
کریمی زهرا اسماعیل 7 الگوساز  و دوخت کت و پالتو ( متد مولر ) SE-123/1 _ 100 سمنان 1398/06/13 قبول  
ترابی سیدمجتبی حسن 2074 تحلیل المان محدود به کمک نرم افزار ABAQUS MA-140 _ 90 سمنان 1398/06/13 قبول  
قربانی سمانه اصغر 354 کاربری امور بانکی PD-709 100 95 سمنان 1398/06/13 قبول  
شعبانی مریم صفرعلی 779  برنامه نویسی Scratch (بازی سازی و شبیه سازی کامپیوتری) IT-710 _ 99 سمنان 1398/06/27 قبول طرح ملی دارکوب
رجبی فاطمه عزیزاله 4978  برنامه نویسی Scratch (بازی سازی و شبیه سازی کامپیوتری) IT-710 _ 99 سمنان 1398/06/27 قبول طرح ملی دارکوب
شاهورانی سید احمد سید ابراهیم 130 LOGO  پیشرفته (کاربردی) PE-422 _ 93 سمنان 1398/06/27 قبول  
شاهی محمدرضا جواد 127 ابزارشناسی تخصصی(غیرحضوری-مجازی) MA-123/1 95 _ سمنان 1398/06/27 قبول  
الهی نرگس احمد 24341 آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی(غیر حضوری - مجازی) IT-1005 95 _ سمنان 1398/06/27 قبول  
دوست محمدی تهمینه محمد 39 آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی(غیر حضوری - مجازی) IT-1005 100 _ سمنان 1398/06/27 قبول  
غنیان معصومه غنی اله 545 آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی(غیر حضوری - مجازی) IT-1005 90 _ سمنان 1398/06/27 قبول  
امیدوار صدیقه غلامرضا 97 پیراهن دوزی مردانه (صنعتی) SE-141 _ 99 سمنان 1398/06/27 قبول  
ابراهیمی محسن حسین 9271 تولید تراریوم FO-158 90 90 سمنان 1398/06/27 قبول  
طباطبائیان عطیه السادات سید مجید 3936 روشهای ارائه مطلب AV-204 _ 80 سمنان 1398/06/27 قبول  
حسنی عادله مسعود 196 روشهای ارائه مطلب AV-204 _ 90 سمنان 1398/06/27 قبول  
قربانی سمانه اصغر 354 کاربرد اکسل در حسابداری PD-710 _ 96 سمنان 1398/06/27 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.