سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
شهريور 98نتایج بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
افتخاری گلرخ فرخ 107 کار آفرینی مقدماتی PD-206 96 100 خراسان رضوی 1398/05/02 قبول اجرا در استان
آهنگرانی محمدعلی عیسی 3 کار آفرینی مقدماتی PD-206 76 92 خراسان رضوی 1398/05/02 قبول اجرا در استان
بلوک زری خیرمحمد 11880 کار آفرینی مقدماتی PD-206 80 92 خراسان رضوی 1398/05/02 قبول اجرا در استان
پارسا فیض آبادی مریم عباس 130 کار آفرینی مقدماتی PD-206 96 97 خراسان رضوی 1398/05/02 قبول اجرا در استان
حسن پور طاهره حسن 19 کار آفرینی مقدماتی PD-206 72 94 خراسان رضوی 1398/05/02 قبول اجرا در استان
ده جوریان داود باقر 1048 کار آفرینی مقدماتی PD-206 92 87 خراسان رضوی 1398/05/02 قبول اجرا در استان
رحیمی سمیه حیدر 10144 کار آفرینی مقدماتی PD-206 96 98 خراسان رضوی 1398/05/02 قبول اجرا در استان
رسول خانی منیره موسی 14 کار آفرینی مقدماتی PD-206 96 95 خراسان رضوی 1398/05/02 قبول اجرا در استان
رضوی تقوی سید سعید سید علی 3855 کار آفرینی مقدماتی PD-206 80 92 خراسان رضوی 1398/05/02 قبول اجرا در استان
زنگویی معصومه علیرضا 487 کار آفرینی مقدماتی PD-206 96 98 خراسان رضوی 1398/05/02 قبول اجرا در استان
شایکان مقدم افسانه علی اصغر 12 کار آفرینی مقدماتی PD-206 76 96 خراسان رضوی 1398/05/02 قبول اجرا در استان
شمس آبادی مریم محمدرضا 2521 کار آفرینی مقدماتی PD-206 52 97 خراسان رضوی 1398/05/02 مردود اجرا در استان
شوقی لائین بهمن جلال 430 کار آفرینی مقدماتی PD-206 84 97 خراسان رضوی 1398/05/02 قبول اجرا در استان
صدیقی سمیه حسین 100905 کار آفرینی مقدماتی PD-206 92 100 خراسان رضوی 1398/05/02 قبول اجرا در استان
مهری زهرا حسن 668 کار آفرینی مقدماتی PD-206 96 94 خراسان رضوی 1398/05/02 قبول اجرا در استان
نیکپور حمیدرضا علی 1939 PLC مقدماتی A PE-020/1 _ 96 خراسان رضوی 1398/06/06 قبول  
سرابندی الیاس اسحق 86 اجرای دوره ویژه مهندسین کناف UB-462 _ 83 خراسان رضوی 1398/06/06 قبول  
تعظیمی مجتبی میرزاحسن 17748 اصول، طراحی و کاربرد منابع سوئیچینگ مجازی - غیرحضوری EL-925/0 97/30 _ خراسان رضوی 1398/06/06 قبول  
گلزارنیا مجتبی ملک محمد 472 اصول، طراحی و کاربرد منابع سوئیچینگ مجازی - غیرحضوری EL-925/0 97/30 _ خراسان رضوی 1398/06/06 قبول  
قصاب زاده محبوبه محمدصدیق 8763 بهداشت و سلامت عمومی در محیط کار HS-002 70 95 خراسان رضوی 1398/06/06 قبول  
اسحاقی اسماء محمدحسین 327 تیز کردن ابزار و تیغه های برنده در صنعت چوب wo-519 _ 95 خراسان رضوی 1398/06/06 قبول  
امیرآبادی زاده حمیده غلامرضا 5078 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 100 93 خراسان رضوی 1398/06/06 قبول اجرا در استان
بابایی محبوبه محمدکاظم 1262 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 100 92 خراسان رضوی 1398/06/06 قبول اجرا در استان
تقوی شهری سیدرضا سیدحسین 60 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 100 93 خراسان رضوی 1398/06/06 قبول اجرا در استان
حسن پور طاهره حسن 19 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 100 94 خراسان رضوی 1398/06/06 قبول اجرا در استان
رضوی تقوی سعید سیدعلی 3855 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 100 93 خراسان رضوی 1398/06/06 قبول اجرا در استان
رضوی راد شادی محمدجواد 2498 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 100 96 خراسان رضوی 1398/06/06 قبول اجرا در استان
رضوی فرد عباس حسین 1332 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 100 94 خراسان رضوی 1398/06/06 قبول اجرا در استان
زاهدی زهرا محمدحسن 9712 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 100 94 خراسان رضوی 1398/06/06 قبول اجرا در استان
سلیمانی مقدم جواد دوست محمد 64 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 100 97 خراسان رضوی 1398/06/06 قبول اجرا در استان
شایگان مقدم افسانه علی اصغر 12 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 100 94 خراسان رضوی 1398/06/06 قبول اجرا در استان
شمس آبادی مریم محمدرضا 2521 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 100 94 خراسان رضوی 1398/06/06 قبول اجرا در استان
صدیقی سمیه حسین 100905 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 100 97 خراسان رضوی 1398/06/06 قبول اجرا در استان
عجم روح اله مرادعلی 1159 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 96 92 خراسان رضوی 1398/06/06 قبول اجرا در استان
فاتحی فاطمه غلام حسن 5220137115 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 80 95 خراسان رضوی 1398/06/06 قبول اجرا در استان
فتحی سمیه هادی 452 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 100 92 خراسان رضوی 1398/06/06 قبول اجرا در استان
کریمی فرشید محمدعلی 120 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 100 97 خراسان رضوی 1398/06/06 قبول اجرا در استان
محمدی اصفهانی حجت مهدی 914 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 92 96 خراسان رضوی 1398/06/06 قبول اجرا در استان
موسوی ازغندی سیده ملیحه سیدحسین 4844 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 100 98 خراسان رضوی 1398/06/06 قبول اجرا در استان
نبوی فرد مهدی علی 1325 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 96 94 خراسان رضوی 1398/06/06 قبول اجرا در استان
ذاکری کلات فرید احمد 116 فرز CNC سطح 1/5 طراحی وبرنامه نویسی ( SHIPMILL ) MA-108 _ 88 خراسان رضوی 1398/06/06 قبول  
جاهدی نیا مهدی حسین علی 33714 کارآفرینی اجتماعی PD-921 _ 99 خراسان رضوی 1398/06/06 قبول  
قندهاری محمدرضا رضا 375 مکالمه شغلی زبان انگلیسی 5 FL-575 96 _ خراسان رضوی 1398/06/06 قبول  
دولابی محمدصادق غلامعلی 7567 Revit Architecture  پیشرفته سطح 1 UB-321/1 _ 98 خراسان رضوی 1398/06/13 قبول  
دربان جعفری مجتبی محمد 90 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 85 خراسان رضوی 1398/06/13 قبول  
سرابندی الیاس اسحق 86 اجرای سقف کاذب کناف UB-449 _ 85 خراسان رضوی 1398/06/13 قبول  
سرابندی الیاس اسحق 86 اجرای محصولات تخصصی کناف UB-466 _ 100 خراسان رضوی 1398/06/13 قبول  
اسلامی الهام علیرضا 4256 الگوساز  و دوخت کت و پالتو ( متد مولر ) SE-123/1 _ 97 خراسان رضوی 1398/06/13 قبول  
ایوبی نیا مریم غلامرضا 992 الگوساز  و دوخت کت و پالتو ( متد مولر ) SE-123/1 _ 97 خراسان رضوی 1398/06/13 قبول  
رام مرضیه محمدحسن 29554 الگوساز  و دوخت کت و پالتو ( متد مولر ) SE-123/1 _ 97 خراسان رضوی 1398/06/13 قبول  
عبدی طیبه حسن 910 الگوساز  و دوخت کت و پالتو ( متد مولر ) SE-123/1 _ 98 خراسان رضوی 1398/06/13 قبول  
طبسی سید مهدی سیدحسین 856 برق خودرو 1 AT-328 90 88 خراسان رضوی 1398/06/13 قبول آزمون مجدد
بهادری کمیجانی مجید محمدعلی 1041 برنامه ریزی درسی  PD-112 87 98 خراسان رضوی 1398/06/13 قبول  
اسلامی زیدانلو سید ابوالفضل سیدجلال 899 تحلیل المان محدود به کمک نرم افزار ABAQUS MA-140 _ 86 خراسان رضوی 1398/06/13 قبول  
سامی مریم صولت 1959 طراحی سیستمهای خورشیدی PE-226 82/50 93 خراسان رضوی 1398/06/13 قبول اجرا در استان
صبری حسن علی اکبر 756 عملکرد ترمزهای هوشمند( مجازی - غیر حضوری) AT-657 100 _ خراسان رضوی 1398/06/13 قبول  
طبسی سیدمهدی سیدحسن 856 مبانی برق و الکترونیک خودرو 1 AT-201/1 100 94 خراسان رضوی 1398/06/13 قبول  
فکوری علیرضا محمدرضا 1237 مبانی برق و الکترونیک خودرو 1 AT-201/1 100 94 خراسان رضوی 1398/06/13 قبول  
هدایتی حجت محمدرضا 61 مبانی برق و الکترونیک خودرو 1 AT-201/1 96 94 خراسان رضوی 1398/06/13 قبول  
جهان بین طبسی عبدالناصر محمد 2237 مدیر فنی آسانسور PE-233 100 _ خراسان رضوی 1398/06/13 قبول  
سیدی سیدمهدی سیدمحمد 17989 مدیریت ابزار واطلاعات سازمانی(مجازی-غیرحضوری) IT-23 70 _ خراسان رضوی 1398/06/13 قبول  
غلامی طرقبه مهدی عباسعلی 5332 هرس درختان میوه FO-028 87/50 94 خراسان رضوی 1398/06/13 قبول تعیین صلاحیت مربیگری
رباط جزی سیده شهربانو سید رضا 5560268453  برنامه نویسی Scratch (بازی سازی و شبیه سازی کامپیوتری) IT-710 _ 93 خراسان رضوی 1398/06/27 قبول طرح ملی دارکوب
اسلامی زیدانلو سید ابوالفضل سید جلال 899 ابزارشناسی تخصصی(غیرحضوری-مجازی) MA-123/1 غ _ خراسان رضوی 1398/06/27 مردود غیبت بیش ازده درصد
سیدی سید مهدی سید محمد 17989 اتصالات موقت در صنعت واصول تصاویر اجرائی مطابق با استاندارد جهانیISO(غیرحضوری-مجازی) UB-444 _ 95 خراسان رضوی 1398/06/27 قبول  
مهاجرپور مهران اسماعیل 836 اجرای دوره ویژه مهندسین کناف UB-462 _ 60 خراسان رضوی 1398/06/27 مردود  
حاتمی قلعه صفا حسن رمضان 44072 ارگونومی و مبلمان(غیرحضوری) WO-071 95 _ خراسان رضوی 1398/06/27 قبول  
مروتی سالانقوچ زکیه عبدالعلی 84 ارگونومی و مبلمان(غیرحضوری) WO-071 100 _ خراسان رضوی 1398/06/27 قبول  
میرجلیلی امین علی اصغر 488 آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی(غیر حضوری - مجازی) IT-1005 90 _ خراسان رضوی 1398/06/27 قبول  
حائری صالح ناهید محمدباقر 984 پیراهن دوزی مردانه (صنعتی) SE-141 _ 100 خراسان رضوی 1398/06/27 قبول  
رام مرضیه محمدحسن 29554 پیراهن دوزی مردانه (صنعتی) SE-141 _ 100 خراسان رضوی 1398/06/27 قبول  
جعفرنیا ساسان علیرضا 449 تحلیل و طراحی سیستم( غیر حضوری - مجازی) IT-16 80 _ خراسان رضوی 1398/06/27 قبول  
بیاتی علیرضا محمدطاهر 396 تکنولوژی خودروهای هیبرید Hybrid Vehicles (غیرحضوری-مجازی) AT-456/1 50/40 _ خراسان رضوی 1398/06/27 مردود  
واعظی مهدی حسن 139 تولید تراریوم FO-158 95 95 خراسان رضوی 1398/06/27 قبول دوره تکراری
سعیدی اول کلثوم علی محمد 580 خلاقیت PD-127 _ 95 خراسان رضوی 1398/06/27 قبول  
ملکان نیشابوری علی اصغر محمدرضا 1117 سرویس و نگهداری خودرو(غیر حضوری- مجازی) AT-658 95 _ خراسان رضوی 1398/06/27 قبول  
نیکپور حمیدرضا علی 1939 عیب یابی سیستم های سردکننده تجاری IN-203 90 90 خراسان رضوی 1398/06/27 قبول  
مجیری طهرانی خدیجه جواد 202 کار با کاشی شکسته در طراحی داخلی ساختمان UB-368 _ 95 خراسان رضوی 1398/06/27 قبول  
خبازمافی نژاد مجید غلامرضا 4430 مبانی برنامه نویسی در میکروکنترلرهای خودرو ECU AT-504 100 94 خراسان رضوی 1398/06/27 قبول  
انزوایی آزاده هاشم 18 مقدمه ای بر شبکه های صنعتی (آشنائی با شبکه های کامپیوتری ، اینترنت و کاربرد آنها در الکترونیک و کنترل)(غیر حضوری - مجازی) EL-924/0 غ _ خراسان رضوی 1398/06/27 مردود  
شریفی زهرا محمدحسین 678 مونتاژ و دمونتاژ چرخ های خانگی SE-162 _ 84 خراسان رضوی 1398/06/27 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.