سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
شهريور 98نتایج بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
مشفقی رضا علی 10 آسانسورهای فوق کم مصرف PE-239 _ 95 خراسان جنوبی 1398/06/06 قبول  
فرزامی مجتبی ناصر 7469 روشهای ارائه مطلب AV-204 _ 100 خراسان جنوبی 1398/06/06 قبول  
سبزه جو محمد حسین 4286 کارآفرینی اجتماعی PD-921 _ 99 خراسان جنوبی 1398/06/06 قبول  
شوشتری محمدحسن مخحمدابراهیم 70 مدیریت ارتباط با مشتری PD-327 88 97 خراسان جنوبی 1398/06/06 قبول  
فرساد آتنا کیخسرو 4334 مدیریت ارتباط با مشتری PD-327 84 97 خراسان جنوبی 1398/06/06 قبول  
عابدینی علی اکبر محمد 3 آبگرمکن دیواری گازسوز IN-046 76/70 87 خراسان جنوبی 1398/06/13 قبول  
مودی بابک غلامرضا 175 جوشکاری آلومینیوم با فرایند تیگ (T.AL.4.1 ) WE-041/1 _ 88 خراسان جنوبی 1398/06/13 قبول  
حسین زاده مقدم الهام حسن 1062 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 96 92 خراسان جنوبی 1398/06/13 قبول  
فرشاد مهدی حسین شاه 879 عملکرد ترمزهای هوشمند( مجازی - غیر حضوری) AT-657 100 _ خراسان جنوبی 1398/06/13 قبول  
عالمی فاطمه محمدعلی 311 کاربری امور بانکی PD-709 100 90 خراسان جنوبی 1398/06/13 قبول  
فرزاد عباس ابوالقاسم 228 LOGO  پیشرفته (کاربردی) PE-422 _ 88 خراسان جنوبی 1398/06/27 قبول  
وداد امین محمد مهدی 1015 اتصالات موقت در صنعت واصول تصاویر اجرائی مطابق با استاندارد جهانیISO(غیرحضوری-مجازی) UB-444 _ 95 خراسان جنوبی 1398/06/27 قبول  
دهقانی اسماعیل محمد 285 برنامه ریزی تولید PD-332 _ 94 خراسان جنوبی 1398/06/27 قبول  
حوادزاده مرتضی حسین 3005 تولید تراریوم FO-158 90 98 خراسان جنوبی 1398/06/27 قبول  
مشفقی مهرداد محمدرضا 902 خانه هوشمند بر اساس پروتکل KNX(مقدماتی) PE-225 _ 90 خراسان جنوبی 1398/06/27 قبول  
سالکی امیر غلامرضا 588 خانه هوشمند بر اساس پروتکل KNX(مقدماتی) PE-225 _ 100 خراسان جنوبی 1398/06/27 قبول  
باغستانی سمانه علیرضا 95 خلاقیت PD-127 _ 96 خراسان جنوبی 1398/06/27 قبول  
کاظم زاده مجید محمدعلی 143 مبانی برنامه نویسی در میکروکنترلرهای خودرو ECU AT-504 97 94 خراسان جنوبی 1398/06/27 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.