سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
شهريور 98نتایج باز آموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
رضاییان رقیه محمد 1115 الگوسازی و دوخت (1)under cloths SE-132/1 _ 98 البرز 1398/06/06 قبول  
روشن هوشیار مژگان ناصر 85 الگوسازی و دوخت (1)under cloths SE-132/1 _ 96 البرز 1398/06/06 قبول  
منوچهری زاده سیمین اسفندیار 55859 الگوسازی و دوخت (1)under cloths SE-132/1 _ 96 البرز 1398/06/06 قبول  
شاهی فاطمه رضا 164 برنامه ریزی و ضبط فیلم استودیویی AV-366 _ 85 البرز 1398/06/06 قبول  
حسینی سید قاسم سید حسین 2793 بهداشت و سلامت عمومی در محیط کار HS-002 95 96 البرز 1398/06/06 قبول  
دیرباز محمدهادی نامدار 1316 بهداشت و سلامت عمومی در محیط کار HS-002 95 97 البرز 1398/06/06 قبول  
کیانی محمد حسن 177 تیز کردن ابزار و تیغه های برنده در صنعت چوب wo-519 _ 90 البرز 1398/06/06 قبول  
پیشگاهی رضا رضوان اله 87 دیجیتال مارکتینگ در کشاورزی(غیرحضوری-مجازی) FO-128 77/80 _ البرز 1398/06/06 قبول  
شوقی حجت اله قدیر 4170 طراحی مدارات چاپی با نرم افزار آلتیوم دیزاینر مقدماتی EL-302/2 _ 91 البرز 1398/06/06 قبول  
دانش علیرضا یعقوب 548 کارآفرینی اجتماعی PD-921 _ 97 البرز 1398/06/06 قبول  
احمدی مقدم آزاده محمد 1504 ورمی کمپوست FO-800 95 92 البرز 1398/06/06 قبول  
مشهدلو الهام داود 4380021939 هوش تجاری( هوشمندسازی کسب و کار) بر پایه Microsoft Power Bi (مقدماتی)(غیر حضوری- مجازی) IT-811 96 _ البرز 1398/06/06 قبول  
اسدالهی خدیجه قاسم 1695 الگوساز  و دوخت کت و پالتو ( متد مولر ) SE-123/1 _ 97 البرز 1398/06/13 قبول  
فتوحی ماه دخت میرزاآقا 11 الگوساز  و دوخت کت و پالتو ( متد مولر ) SE-123/1 _ 100 البرز 1398/06/13 قبول  
غلامی الهه قربانعلی 17859 الگوساز  و دوخت کت و پالتو ( متد مولر ) SE-123/1 _ 100 البرز 1398/06/13 قبول  
اسدی خمامی سعیده محمدحسین 1651 الگوساز  و دوخت کت و پالتو ( متد مولر ) SE-123/1 _ 100 البرز 1398/06/13 قبول  
جوانمرد مریم محمود 224 الگوساز  و دوخت کت و پالتو ( متد مولر ) SE-123/1 _ 100 البرز 1398/06/13 قبول  
حمیدی خانقاه علاء الدین رضا 1287 برنامه ریزی درسی  PD-112 91/30 98 البرز 1398/06/13 قبول  
فیروزی فرهاد سبزعلی 71 تکنولوژی مالتی پلکس AT-210 90 90 البرز 1398/06/13 قبول  
عموزادی رضا فغان 18 جوشکاری آلومینیوم با فرایند تیگ (T.AL.4.1 ) WE-041/1 _ 87 البرز 1398/06/13 قبول  
مهدانی کیا الهه جواد 1830 کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1 SE-129 _ 95 البرز 1398/06/13 قبول  
افشاری راضیه حسین 1914 کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1 SE-129 _ 90 البرز 1398/06/13 قبول  
رضائی اصل مینا حسین 0310587271 کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1 SE-129 _ 92 البرز 1398/06/13 قبول  
طالب سرشکی فاطمه زهرا مرادعلی 283 کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1 SE-129 _ 92 البرز 1398/06/13 قبول  
نان آور عفت خداوردی 1644 کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1 SE-129 _ 95 البرز 1398/06/13 قبول  
بخشی مهرداد طاهر 6545 کارگاه آموزشی سیستم های امنیت الکترونیک (غیرحضوری وحضوری) EL-809/0 _ 85 البرز 1398/06/13 قبول  
پیشگاهی رضا رضوان اله 87 کشت زعفران FO-889 92/50 97 البرز 1398/06/13 قبول  
ادیبی خو کامبیز کریم 29 بهداشت روانی در محیط کار PD-125 90 85 البرز 1398/06/27 قبول  
کلانتری محمودآبادی زهرا احمد 23692 پیراهن دوزی مردانه (صنعتی) SE-141 _ 100 البرز 1398/06/27 قبول  
مفاخری صالح هاشم 1326 تفسیر فیلمهای رادیوگرافی WE-065 70/80 86 البرز 1398/06/27 قبول  
حسینی سیدقاسم سید حسین 2793 طراح سیستم های هوشمند مبتنی بر IOT مقدماتی(Internet Of Things) EL-921/0 _ 80 البرز 1398/06/27 قبول  
رادین داریوش اله مراد 2458 مکالمه کاربردی زبان انگلیسی 1 FL-561 85 _ البرز 1398/06/27 قبول  
رحمتی ام کلثوم علی اکبر 1590315987 مکالمه کاربردی زبان انگلیسی 1 FL-561 90 _ البرز 1398/06/27 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.