سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
خرداد98نتایج بازآموزي
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
همتی مهتاب شانواز 1245 معرق 1 WO-017 _ 96 کهگیلویه وبویراحمد 1398/03/01 قبول  
آذرنیا عصمت غلامرضا 4240010861 طراحی پایه و اندام SE-155 _ 96 کهگیلویه وبویراحمد 1398/03/22 قبول  
سلیمانی پور سید نیما سید کریم 46 آبگرمکن دیواری گازسوز IN-046 88 85 کهگیلویه وبویراحمد 1398/03/29 قبول  
عزیزی صمد اسفندیار 432 آئین نامه ایمنی جوشکاری و برشکاری گرم WE-085 96 93 کهگیلویه وبویراحمد 1398/03/29 قبول  
آذرنیا عصمت غلامرضا 4240010861 کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1 SE-129 _ 90 کهگیلویه وبویراحمد 1398/03/29 قبول  
پایگان مریم سادات سید حسین 62 کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1 SE-129 _ 95 کهگیلویه وبویراحمد 1398/03/29 قبول  
گشتاسب منیژه محمد علی 8 کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1 SE-129 _ 95 کهگیلویه وبویراحمد 1398/03/29 قبول  
فاطمیان فرشاد وارث 700 مدیریت باغات میوه FO-888 87/50 88 کهگیلویه وبویراحمد 1398/03/29 قبول  
رمضانی پور سید مظفر سید فتح اله 861 PLC مقدماتی B PE-020/3 _ 94 کهگیلویه وبویراحمد 1398/03/29 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.