""سال جهش تولید""
خرداد98نتایج بازآموزي
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
همتی مهتاب شانواز 1245 معرق 1 WO-017 _ 96 کهگیلویه وبویراحمد 1398/03/01 قبول  
آذرنیا عصمت غلامرضا 4240010861 طراحی پایه و اندام SE-155 _ 96 کهگیلویه وبویراحمد 1398/03/22 قبول  
سلیمانی پور سید نیما سید کریم 46 آبگرمکن دیواری گازسوز IN-046 88 85 کهگیلویه وبویراحمد 1398/03/29 قبول  
عزیزی صمد اسفندیار 432 آئین نامه ایمنی جوشکاری و برشکاری گرم WE-085 96 93 کهگیلویه وبویراحمد 1398/03/29 قبول  
آذرنیا عصمت غلامرضا 4240010861 کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1 SE-129 _ 90 کهگیلویه وبویراحمد 1398/03/29 قبول  
پایگان مریم سادات سید حسین 62 کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1 SE-129 _ 95 کهگیلویه وبویراحمد 1398/03/29 قبول  
گشتاسب منیژه محمد علی 8 کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1 SE-129 _ 95 کهگیلویه وبویراحمد 1398/03/29 قبول  
فاطمیان فرشاد وارث 700 مدیریت باغات میوه FO-888 87/50 88 کهگیلویه وبویراحمد 1398/03/29 قبول  
رمضانی پور سید مظفر سید فتح اله 861 PLC مقدماتی B PE-020/3 _ 94 کهگیلویه وبویراحمد 1398/03/29 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.