سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
مرداد98نتایج بازآموزي
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
کاشفی لیلا علی 399 کد نویسی HTML IT-500 70/80 89 بوشهر 1398/05/09 قبول  
کاشفی لیلا علی 399 CCNA course2 router basic IT-401/1 _ 80 بوشهر 1398/05/16 قبول  
دریاسفر کبری عبدالطیف 2661 تعمیر و سرویس ماشین های دوخت صنعتی راسته و آشنایی با خط تولید SE-145 _ 90 بوشهر 1398/05/16 قبول  
حیاتی زلیخا غلامرضا 125 نقاشی روی انواع مصنوعات (مقدماتی) WO-090 _ 94 بوشهر 1398/05/23 قبول  
تنگستانی محمد جاوید خدارحم 838 خانه هوشمند بر اساس پروتکل KNX(مقدماتی) PE-225 _ 85 بوشهر 1398/05/30 قبول  
دلارام شهناز الماس 555 طراحی و چاپ مهر قلمکار SE-256 _ 96 بوشهر 1398/05/30 قبول  
زنده وی امید حسین علی 9 رندرگیری در نرم افزار اسکچ آپ(غیرحضوری- مجازی) UB-443 _ 95 بوشهر 1398/05/30 قبول  
ظفریان سیده صدیقه سید ابوالحسن 2627 رندرگیری در نرم افزار اسکچ آپ(غیرحضوری- مجازی) UB-443 _ 80 بوشهر 1398/05/30 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.