سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
مرداد98نتایج بازآموزي
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
منصوری مجتبی علیرضا 3327 آشنایی با سیستم اعلام سرقت PE-217/1 _ 100 زنجان 1398/05/02 قبول  
برزگر حسین محمد جلیل 60311 پکیج شوفاژ دیواری تخصصی شرکت بوتان IN-192 78/59 87 زنجان 1398/05/09 قبول  
قاسمی نسیم عوضعلی 5437 کت مردانه با دوخت صنعتی SE-362 _ 92 زنجان 1398/05/09 قبول  
اجاقی دوگاهه سیدعمران سیدبزرگ 94 نقاشی خودرو 1 AT-400 _ 88 زنجان 1398/05/09 قبول  
رضائی علیرضا اسکندر 11868 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 85 زنجان 1398/05/16 قبول  
محمدی زینب محمدعلی 175 تعمیر و سرویس ماشین های دوخت صنعتی راسته و آشنایی با خط تولید SE-145 _ 90 زنجان 1398/05/16 قبول  
ستوده رشید محمد 649 تعمیر و نگهداری دستگاههای جوشکاری قوس الکتریکی(SMAW)و(GMAW)(از نوع متعارفConventional) WE-082 _ 90 زنجان 1398/05/16 قبول  
قاسمی نسیم عوضعلی 5437 عروسک دوزی SE-343 _ 91 زنجان 1398/05/16 قبول  
رضایی لیلا احمد 380 کاشی کاری UB-361 _ 94 زنجان 1398/05/16 قبول  
قزلباش حسین رضا 8909 چرخ دنده تراش تخصصی باماشین هاب MA-072 _ 95 زنجان 1398/05/23 قبول  
اوصانلو فریبا هوشنگ 555 نقاشی روی انواع مصنوعات (مقدماتی) WO-090 _ 100 زنجان 1398/05/23 قبول  
شریفی رویا علی اوسط 249 نقاشی روی انواع مصنوعات (مقدماتی) WO-090 _ 88 زنجان 1398/05/23 قبول  
میانداری رقیه عبدالحسین 99 نقاشی روی انواع مصنوعات (مقدماتی) WO-090 _ 88 زنجان 1398/05/23 قبول  
تقی لو خالق محمد 2253  برق خودروی چری کوئین AT-632 _ 85 زنجان 1398/05/30 قبول  
ملکی معصومه رستم علی 355 Subtraction Cutting(برش معکوس) SE-342 _ 85 زنجان 1398/05/30 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.