سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
مرداد98نتایج بازآموزي
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
قلی زاده حسن علی محمد 441 علم مواد(غیرحضوری-مجازی) MA-018/1 75 _ گیلان 1398/05/02 قبول  
آذریان فرزاد محمدقلی 1858 آموزش نرم افزار Cad Earth (غیر حضوری- مجازی) UB-450 _ غ گیلان 1398/05/09 مردود  
خوشحال رضا کاظم 3339 پکیج شوفاژ دیواری تخصصی شرکت بوتان IN-192 64/30 92 گیلان 1398/05/09 مردود  
دژاکام سید اسماعیل سید علی 530 پکیج شوفاژ دیواری تخصصی شرکت بوتان IN-192 85/70 90 گیلان 1398/05/09 قبول  
نجات رسولی بهزاد مظفر 320 تزئینات داخلی و چیدمان منازل (غیر حضوری ) WO-564 100 _ گیلان 1398/05/09 قبول  
خاصه خان دلخوش اسماعیل محمدرضا 356 حفاظت از محیط زیست عمومی HS-003 96/70 90 گیلان 1398/05/09 قبول  
دشتبان مهدی غلام محمد 69 روشهای ارائه مطلب AV-204 _ 100 گیلان 1398/05/09 قبول  
خوشقدم اسماعیل عزیز 986 کاربرد و پروگرام  میکرو کنترلر  AVR 2 EL-539 _ 88 گیلان 1398/05/09 قبول  
شاکر قصابسرائی محسن عیسی 57 ماشین پانتیوگراف WO-016 _ 96 گیلان 1398/05/09 قبول  
مهرلطیفان محمدیوسف ابراهیم 6 مولد قدرت تخصصی 3 (موتور L90  ) AT-423 87 87 گیلان 1398/05/09 قبول  
المئی علیرضا باقر 406 MS PROJECT 2010 IT-920/1 80 95 گیلان 1398/05/16 قبول  
صادق موسوی سید آرش میرفتاح 16 الکترونیک خودرو(مجازی-غیرحضوری) AT-659 77 _ گیلان 1398/05/16 قبول  
فلاح علی پور ارباستان رامین علی 2633 الکترونیک خودرو(مجازی-غیرحضوری) AT-659 87/20 _ گیلان 1398/05/16 قبول  
بابائی محمودرضا ایلدار 41 آزمایشگاه زبان انگلیسی B-1 FL-000/2 77 _ گیلان 1398/05/16 قبول  
نژادابراهیمی محمد سلیم 37 تعمیر و نگهداری دستگاههای جوشکاری قوس الکتریکی(SMAW)و(GMAW)(از نوع متعارفConventional) WE-082 _ 90 گیلان 1398/05/16 قبول  
ضیاء شمس علیرضا هوشنگ 112 حفاظت الکتریکی شبکه های توزیع فشار متوسط PE-030 90 _ گیلان 1398/05/16 قبول  
حسنی معصومه محمدباقر 444 عروسک دوزی SE-343 _ 94 گیلان 1398/05/16 قبول  
حامیان علیرضا یداله 13046 پکیج یونیت پشت بامی تهویه مطبوع (روف تاپ) IN-206 73/30 92 گیلان 1398/05/30 قبول  
خاصه خان دلخوشی اسماعیل محمدرضا 356 تکنسین سیستم نظارت تصویری(دوربین مدار بسته OCSA) PE-237 _ 94 گیلان 1398/05/30 قبول  
خوشقدم اسماعیل عزیز 986 تکنسین سیستم نظارت تصویری(دوربین مدار بسته OCSA) PE-237 _ 98 گیلان 1398/05/30 قبول  
فلاح پور سالکویه فرزانه رمضانعلی 850 داروهای گیاهی FO-206 96/70 91 گیلان 1398/05/30 قبول  
ابراهیمی محمد محمدحسین 18920 لحیم کاری سخت نقره(Brazing) روی لوله های مسی IN-207 _ 90 گیلان 1398/05/30 قبول  
خجسته مهدی موسی 97 لحیم کاری سخت نقره(Brazing) روی لوله های مسی IN-207 _ 87 گیلان 1398/05/30 قبول  
احمدی آرا عادل محمد 1391 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 90 گیلان 1398/04/19 قبول اجرا در استان
بهزاد خوشگویی محمود حسن 2 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 94 گیلان 1398/04/19 قبول اجرا در استان
لطیفی مهیار ادریس 31842 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 93 گیلان 1398/04/19 قبول اجرا در استان
یعقوبی سرملی احمد محمدعلی 132 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 90 گیلان 1398/04/19 قبول اجرا در استان
آذرون حسن شعیب 674 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 91 گیلان 1398/04/19 قبول اجرا در استان
تقوایی نخجیری محمدصادق قربان 108767 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 90 گیلان 1398/04/19 قبول اجرا در استان
خاصه خوان دلخوش اسماعیل محمدرضا 356 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 91 گیلان 1398/04/19 قبول اجرا در استان
خضرائی سعید رحمان 4710229546 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 95 گیلان 1398/04/19 قبول اجرا در استان
سعادت میر قدیم سیدتقی سیدعبداله 330 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 94 گیلان 1398/04/19 قبول اجرا در استان
شادفلکدهی محدثه رمضانعلی 582 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 92 گیلان 1398/04/19 قبول اجرا در استان
سالاری درودخانی ابراهیم محمدحسن 1244 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 92 گیلان 1398/04/19 قبول اجرا در استان
شاکرقصاب سرایی محسن عیسی 57 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 95 گیلان 1398/04/19 قبول اجرا در استان
شهبازی سودابه ارشد 402 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 90 گیلان 1398/04/19 قبول اجرا در استان
ضامنی رودپیشی عباس رجب 2336 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 90 گیلان 1398/04/19 قبول اجرا در استان
طوفانی بابک کوچکعلی 321 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 93 گیلان 1398/04/19 قبول اجرا در استان
گیاهی محمدرضا احمد 26 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 90 گیلان 1398/04/19 قبول اجرا در استان
اقبال اخلاقی علی احمد 1457 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 95 گیلان 1398/03/22 قبول اجرا در استان
عباسی قادی ناصر مصطفی 23 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 95 گیلان 1398/03/22 قبول اجرا در استان
مهربان کلشتری سعید منوچهر 2423 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 93 گیلان 1398/03/22 قبول اجرا در استان
المئی علیرضا باقر 406 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 97 گیلان 1398/03/22 قبول اجرا در استان
رفعتی قادر یوسف 34 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 93 گیلان 1398/03/22 قبول اجرا در استان
پیله ور عزیز عباداله 6 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 91 گیلان 1398/03/22 قبول اجرا در استان
زارع خوش چهره محمود حسن علی 2720054105 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 91 گیلان 1398/03/22 قبول اجرا در استان
شادکام محمود قربانعلی 215 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 97 گیلان 1398/03/22 قبول اجرا در استان
فلاح پور فرزانه رمضانعلی 850 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 93 گیلان 1398/03/22 قبول اجرا در استان
مصطفی پور لیلا نصراله 681 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 90 گیلان 1398/03/22 قبول اجرا در استان
جارستان مریم محمود 1710 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 91 گیلان 1398/03/22 قبول اجرا در استان
ترابی معصومه اسداله 639 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 93 گیلان 1398/03/22 قبول اجرا در استان
محمدپور امیر حسین 42971 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 92 گیلان 1398/03/22 قبول اجرا در استان
مهدی پور میرمحله معین مهدی 12 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 90 99 گیلان 1398/03/29 قبول اجرا در استان
احمدی مالوانی محمد حسن 417 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 93/50 100 گیلان 1398/03/29 قبول اجرا در استان
صفری زادشیر جواد محمد 7 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 87 99/50 گیلان 1398/03/29 قبول اجرا در استان
شادبهر مجید محمود 1482 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 90 99 گیلان 1398/03/29 قبول اجرا در استان
پورعابد یاسین فاضل 2450 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 90 100 گیلان 1398/03/29 قبول اجرا در استان
فلاح علی پور رامین علی 2633 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 93/50 99 گیلان 1398/03/29 قبول اجرا در استان
رضوی بالاجورشری سید نصرالدین سیدحسن 16 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 90 99 گیلان 1398/03/29 قبول اجرا در استان
حقدوست رضا عبدالمناف 1062 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 90 100 گیلان 1398/03/29 قبول اجرا در استان
پاکدل علیرضا عبداله 301 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 87 99 گیلان 1398/03/29 قبول اجرا در استان
حسن پور شهلا محمدتقی 35 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 97 100 گیلان 1398/03/29 قبول اجرا در استان
خانجانی طالکوئی زهره رضا 714 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 97 100 گیلان 1398/03/29 قبول اجرا در استان
رمضانی نژاد مقدم صغری موسی 2755 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 93/50 100 گیلان 1398/03/29 قبول اجرا در استان
فلاح پور سالکویه فرزانه رمضانعلی 850 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 90 100 گیلان 1398/03/29 قبول اجرا در استان
شادفلک دهی محدثه رمضانعلی 582 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 93/50 100 گیلان 1398/03/29 قبول اجرا در استان
تقوایی نخجیری محمدصادق قربان 108767 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 90 99 گیلان 1398/03/29 قبول اجرا در استان
بهزاد خوشکوئی محمود حسن 2 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 90 99/50 گیلان 1398/03/29 قبول اجرا در استان
یوسف پور محمدرضا رضا 21170 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 87 99 گیلان 1398/03/29 قبول اجرا در استان
شمالی آیدا غلامعلی 7362 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 93/50 100 گیلان 1398/03/29 قبول اجرا در استان
مینوئی قاضیانی عاطفه حسین 755 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 90 99 گیلان 1398/03/29 قبول اجرا در استان
صبوری امیر مسلم 17469 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 90 99 گیلان 1398/03/29 قبول اجرا در استان
صالحی حسین عبداله 1829 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 87 99 گیلان 1398/03/29 قبول اجرا در استان
صادقی مهران موسی 38 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 87 98/50 گیلان 1398/03/29 قبول اجرا در استان
قربانی وحید مرتضی 33 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 90 99 گیلان 1398/03/29 قبول اجرا در استان
منافی اصلی فرهاد پرویز 910 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 90 97 گیلان 1398/03/29 قبول اجرا در استان
مهدی پور میرمحله معین مهدی 12 مدیریت آموزش مجازی و هوشمند سازی IT-1003 _ 94 گیلان 1398/04/26 قبول اجرا در استان
فتحی میاردان مریم امیدعلی 31482 مدیریت آموزش مجازی و هوشمند سازی IT-1003 _ 94 گیلان 1398/04/26 قبول اجرا در استان
محمدحسینی قاضیانی اشرف گداعلی 10113 مدیریت آموزش مجازی و هوشمند سازی IT-1003 _ 95 گیلان 1398/04/26 قبول اجرا در استان
شمالی آیدا غلامعلی 7362 مدیریت آموزش مجازی و هوشمند سازی IT-1003 _ 95 گیلان 1398/04/26 قبول اجرا در استان
محسنی الهام علی 562 مدیریت آموزش مجازی و هوشمند سازی IT-1003 _ 95 گیلان 1398/04/26 قبول اجرا در استان
پورامینی عزیز عزیز 3223 مدیریت آموزش مجازی و هوشمند سازی IT-1003 _ 93 گیلان 1398/04/26 قبول اجرا در استان
بابائی محمودرضا ایلدار 41 مدیریت آموزش مجازی و هوشمند سازی IT-1003 _ 94 گیلان 1398/04/26 قبول اجرا در استان
کمالی مهدی اسمعیل 88 مدیریت آموزش مجازی و هوشمند سازی IT-1003 _ 91 گیلان 1398/04/26 قبول اجرا در استان
بهزاد خوشگویی محمود حسن 2 مدیریت آموزش مجازی و هوشمند سازی IT-1003 _ 93 گیلان 1398/04/26 قبول اجرا در استان
المئی علیرضا باقر 406 مدیریت آموزش مجازی و هوشمند سازی IT-1003 _ 93 گیلان 1398/04/26 قبول اجرا در استان
نجف پور سهیل یاسر 388 مدیریت آموزش مجازی و هوشمند سازی IT-1003 _ 93 گیلان 1398/04/26 قبول اجرا در استان
نصیری حامد فرامرز 25 مدیریت آموزش مجازی و هوشمند سازی IT-1003 _ 93 گیلان 1398/04/26 قبول اجرا در استان
صبوری آزاد امیر مسلم 17469 مدیریت آموزش مجازی و هوشمند سازی IT-1003 _ 91 گیلان 1398/04/26 قبول اجرا در استان
© tvto-itc.ir . All rights reserved.