سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
مرداد98نتایج بازآموزي
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
نقوی محسن محمدعلی 690 سیستم های کنترل دیزل ژنراتور PE-229 97/30 _ گلستان 1398/05/02 قبول  
دوجی ایوب امان 11 پکیج شوفاژ دیواری تخصصی شرکت بوتان IN-192 85/70 86 گلستان 1398/05/09 قبول  
متکی علی احسان اله 692 پکیج شوفاژ دیواری تخصصی شرکت بوتان IN-192 85/70 90 گلستان 1398/05/09 قبول  
بهرام زاده عبدالحکیم عید 10 بررسی نرم افزارهای تعمیر و مدیریت موبایل و تبلت (غیرحضوری) EL-212/33 غ _ گلستان 1398/05/16 مردود غیبت بیش ازده درصد
دلاوری نژاد محمد حسین 526 بررسی نرم افزارهای تعمیر و مدیریت موبایل و تبلت (غیرحضوری) EL-212/33 100 _ گلستان 1398/05/16 قبول  
رمضانی سربندان مرتضی مسیب 754 بررسی نرم افزارهای تعمیر و مدیریت موبایل و تبلت (غیرحضوری) EL-212/33 100 _ گلستان 1398/05/16 قبول  
نقوی محسن محمدعلی 690 بررسی نرم افزارهای تعمیر و مدیریت موبایل و تبلت (غیرحضوری) EL-212/33 100 _ گلستان 1398/05/16 قبول  
نقوی سکینه علی اصغر 2110256222 راه اندازی آشپزخانه صنعتی(کارآفرینی امور فرآوری غذا) FI-003 96/70 96 گلستان 1398/05/16 قبول  
یانپی منصور نورمحمد 226 روشهای ارائه مطلب AV-204 _ 100 گلستان 1398/05/16 قبول  
جمالی لیوانی عظیمه صادق 2055 سوخت نگاری WO-042 _ 87 گلستان 1398/05/16 قبول  
فلاح مهربانو حجت اله 4774 سوخت نگاری WO-042 _ 87 گلستان 1398/05/16 قبول  
عبدالهی محترم عیدمحمد 29 عروسک دوزی SE-343 _ 83 گلستان 1398/05/16 قبول  
فیروزیان امید حسین 2240143134 مولد قدرت تخصصی ( مزدا 3) AT-497 75 88 گلستان 1398/05/16 قبول  
حسینی پویا سید احمدرضا سید محمد 4880237809 مولد قدرت تخصصی ( مزدا 3) AT-497 70 87 گلستان 1398/05/16 قبول  
پاویز ناصر اوراق 183 خراطی WO-506 _ 95 گلستان 1398/05/30 قبول  
میر طاهره حاجی 186 طراحی و چاپ مهر قلمکار SE-256 _ 90 گلستان 1398/05/30 قبول  
گزمه سعید خدارحیم 4858 فرمول نویسی در هیدرو پونیک و کاربرد کودهای شیمیایی  FO-069 100 96 گلستان 1398/05/30 قبول  
مشمولی فضه کریم 748 فرمول نویسی در هیدرو پونیک و کاربرد کودهای شیمیایی  FO-069 100 95 گلستان 1398/05/30 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.