سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
مرداد98نتایج بازآموزي
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
معروفی معصومه سید حسین 39 سازنده کاکتوس های فانتزی با خمیر چینی SE-337 _ 97 سمنان 1398/05/02 قبول  
مرتضی محمود محمد 94 علم مواد(غیرحضوری-مجازی) MA-018/1 100 _ سمنان 1398/05/02 قبول  
شوقی محمدحسین میرزامحمد 745 مبانی،الزامات،مستندسازی وضمیمه داخلی ISO9001:2000 PD-203 96 98 سمنان 1398/05/02 قبول  
اوشیدری شیرین فرامرز 4560151008 ILLUSTRATOR IT-650 85 92 سمنان 1398/05/09 قبول  
ایزدپور منصور علی اکبر 129 ایجاد طرح روی چوب با برق(روش لیختنبرگ)  WO-129 _ 90 سمنان 1398/05/09 قبول  
مدرسی رضا محمد 47 پکیج شوفاژ دیواری تخصصی شرکت بوتان IN-192 92/90 87/50 سمنان 1398/05/09 قبول  
نقابی احمدرضا رجبعلی 102 کاربرد و پروگرام  میکرو کنترلر  AVR 2 EL-539 _ 85 سمنان 1398/05/09 قبول  
ایوبی سیده طیبه سید رسول 33 کت مردانه با دوخت صنعتی SE-362 _ 97 سمنان 1398/05/09 قبول  
متقاعد سمیه ابوالقاسم 6661 نرم افزار طراحی الگو لباس SE-144 _ 95 سمنان 1398/05/09 قبول  
تنده مهدی حسین 9 MS PROJECT 2010 IT-920/1 80 96 سمنان 1398/05/16 قبول  
امیدوار صدیقه غلامرضا 97 تعمیر و سرویس ماشین های دوخت صنعتی راسته و آشنایی با خط تولید SE-145 _ 90 سمنان 1398/05/16 قبول  
کطولی محمد علی اکبر 333 جوشکاری تیگ بر روی فولاد زنگ نزن T.S.ST3 WE-046 91 91 سمنان 1398/05/16 قبول  
شعبانی سحر غلامحسن 1347 راه اندازی آشپزخانه صنعتی(کارآفرینی امور فرآوری غذا) FI-003 96/70 97 سمنان 1398/05/16 قبول دوره تکراری
کسائیان گلنساء علی آقا 5300007234 عروسک دوزی SE-343 _ 100 سمنان 1398/05/16 قبول  
معروفی معصومه سید حسن 39 عروسک دوزی SE-343 _ 100 سمنان 1398/05/16 قبول  
حسینی سیداسماعیل سیدعلی 5 کاربرد الکترونیک در برق صنعتی EL-414 _ 85 سمنان 1398/05/16 قبول  
اوشیدری شیرین فرامرز 4560151008 مکالمه روزمره و درک و فیلم آلمانی 1 FL-780 80 _ سمنان 1398/05/16 قبول  
شاهی محمدرضا جواد 127 شناخت وکاربرد تخصصی بیرینگها(غیرحضوری-مجازی) MA-147/1 100 _ سمنان 1398/05/23 قبول  
قوشچیان حامد رمضانعلی 480 شناخت وکاربرد تخصصی بیرینگها(غیرحضوری-مجازی) MA-147/1 100 _ سمنان 1398/05/23 قبول  
مرتضی محمود محمد 94 شناخت وکاربرد تخصصی بیرینگها(غیرحضوری-مجازی) MA-147/1 غ _ سمنان 1398/05/23 مردود غیبت بیش ازده درصد
حیدری احمد عباسعلی 270 نقاشی روی انواع مصنوعات (مقدماتی) WO-090 _ 87 سمنان 1398/05/23 قبول  
دخانیان علیرضا عبداله 929  برق خودروی چری کوئین AT-632 _ 84 سمنان 1398/05/30 قبول  
اکبری بهروز تیمور 4580117573 تکنسین سیستم نظارت تصویری(دوربین مدار بسته OCSA) PE-237 _ 95 سمنان 1398/05/30 قبول  
حسینی علائی راحله رضاعلی 7724 خراطی WO-506 _ 93 سمنان 1398/05/30 قبول  
مرادی فاطمه ابوطالب 551 داروهای گیاهی FO-206 93/30 90 سمنان 1398/05/30 قبول  
سوهانی فاطمه منصور 7510 شناخت کدهای خطا در سی ان سی MA-156 _ 88 سمنان 1398/05/30 قبول اجرا در ماشین سازی تبریز
زندی الهام فریبرز 4600002563 طراحی و چاپ مهر قلمکار SE-256 _ 97 سمنان 1398/05/30 قبول  
قلیج لی عباس علی اکبر 912 فرمول نویسی در هیدرو پونیک و کاربرد کودهای شیمیایی  FO-069 93/30 96 سمنان 1398/05/30 قبول  
شوقی محمدحسین میرزامحمد 745 لحیم کاری سخت نقره(Brazing) روی لوله های مسی IN-207 _ 92 سمنان 1398/05/30 قبول  
غمزه مجید ابراهیم 915 لحیم کاری سخت نقره(Brazing) روی لوله های مسی IN-207 _ 94 سمنان 1398/05/30 قبول  
خادمی مصطفی محمود 659 مدیریت سیستم سوخت رسانی موتورسیکلت AT-633 _ 94 سمنان 1398/05/30 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.