سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
مرداد98نتایج بازآموزي
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
الهامی الهه محمود 264 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 85 خوزستان 1398/05/02 قبول  
آراسته حمیده محمد 17 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 82 خوزستان 1398/05/02 قبول  
غوابشی محمد حمید 19515 آشنایی با سیستم اعلام سرقت PE-217/1 _ 95 خوزستان 1398/05/02 قبول  
دوام بد لیلا علی محمد 2879 آموزش نرم افزار الگوی جامعه برتر SE-206 _ 94 خوزستان 1398/05/02 قبول  
رستاقی زهراء ابراهیم 1250 آموزش نرم افزار الگوی جامعه برتر SE-206 _ 90 خوزستان 1398/05/02 قبول  
صحنعلی معصومه حسین 943 آموزش نرم افزار الگوی جامعه برتر SE-206 _ 90 خوزستان 1398/05/02 قبول  
فروزانی بهبهانی لیلا نعمت اله 29335 آموزش نرم افزار الگوی جامعه برتر SE-206 _ 90 خوزستان 1398/05/02 قبول  
داودی اهوازی مونا رحیم 3085 تحلیل و طراحی سیستم( غیر حضوری - مجازی) IT-16 100 _ خوزستان 1398/05/02 قبول  
موسوی الهه سیدلفته 236 تحلیل و طراحی سیستم( غیر حضوری - مجازی) IT-16 96 _ خوزستان 1398/05/02 قبول  
سیاهی خلف صغری ابوالقاسم 970 تکنولوژی بتن  UB-220 90 _ خوزستان 1398/05/02 قبول  
غفرانی آرزو سید نوراله 681 سازنده کاکتوس های فانتزی با خمیر چینی SE-337 _ 100 خوزستان 1398/05/02 قبول  
فرهادی زهرا جان مراد 605 سازنده کاکتوس های فانتزی با خمیر چینی SE-337 _ 98 خوزستان 1398/05/02 قبول  
میری سیدمحمد سید عبدحسین 361 سیستم های  برق و الکترونیک خودروهای هیبرید Hybrid Vehicle (غیرحضوری- مجازی) EL-926/0 100 _ خوزستان 1398/05/02 قبول  
یوسفی روح اله شکراله 3914 شناخت آسانسور و پله برقی PE-208/2 92 _ خوزستان 1398/05/02 قبول  
مزرعه احمد نعمت اله 1820281108 مبانی،الزامات،مستندسازی وضمیمه داخلی ISO9001:2000 PD-203 96 96 خوزستان 1398/05/02 قبول  
معتقد اردشیر مهدی 553 نقاشی روی چوب با رنگهای ویترا WO-038 _ 90 خوزستان 1398/05/02 قبول  
نظری ماندانا عبدالکریم 16258 نقاشی روی چوب با رنگهای ویترا WO-038 _ 95 خوزستان 1398/05/02 قبول  
کرکی عبدالرضا نصیبر 395 انتقال قدرت معمولی 2 AT-343 95 92 خوزستان 1398/05/09 قبول  
بزرگی روزیتا داورپناه 295 آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک(غیر حضوری- مجازی) EL-806/3 92 _ خوزستان 1398/05/09 قبول  
بهوندی نریمان علی محمد 1200 آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک(غیر حضوری- مجازی) EL-806/3 80 _ خوزستان 1398/05/09 قبول  
محمد زمانی پور امیر عبدالرحمان 154 آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک(غیر حضوری- مجازی) EL-806/3 72 _ خوزستان 1398/05/09 قبول  
محمدی حمید علیمراد 196 آموزش نرم افزار Cad Earth (غیر حضوری- مجازی) UB-450 _ 95 خوزستان 1398/05/09 قبول  
تفضلی ناصر غلامعلی 454 آنالیز گازهای خروجی اگزوز AT-304 90 97 خوزستان 1398/05/09 قبول دوره تکراری
رجب زاده ابراهیم داراب 632 آنالیز گازهای خروجی اگزوز AT-304 90 96 خوزستان 1398/05/09 قبول  
شمیل پور عبدالکریم شلیش 212 آنالیز گازهای خروجی اگزوز AT-304 90 95 خوزستان 1398/05/09 قبول  
عیدی امید علی 1118 پکیج شوفاژ دیواری تخصصی شرکت بوتان IN-192 42/90 85 خوزستان 1398/05/09 مردود  
آراسته حمیده محمد 17 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 80 94 خوزستان 1398/05/09 قبول  
رضا آینه بند محمد رحمن 654 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 96 98 خوزستان 1398/05/09 قبول  
رضائیان سعید رحمن 820 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 96 98 خوزستان 1398/05/09 قبول  
عزیزی فر سیده نیوشا سیدعلی 1740850033 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 100 99 خوزستان 1398/05/09 قبول  
بنی سعد نهضت عیسی 2618 کت مردانه با دوخت صنعتی SE-362 _ 95 خوزستان 1398/05/09 قبول  
بیات منظر حسین 20 کت مردانه با دوخت صنعتی SE-362 _ 92 خوزستان 1398/05/09 قبول  
سیاهی خلف معصومه غلام 37319 کت مردانه با دوخت صنعتی SE-362 _ 89 خوزستان 1398/05/09 قبول  
قصری خوزانی سهیلا ولی اله 38885 کت مردانه با دوخت صنعتی SE-362 _ 92 خوزستان 1398/05/09 قبول  
نفرسفیددشتی فاطمه علی 1741676886 کت مردانه با دوخت صنعتی SE-362 _ 93 خوزستان 1398/05/09 قبول  
محمدی لیدا عبدالحمید 3599 معرق - مشبک WO-008 _ 88 خوزستان 1398/05/09 قبول  
شوهان مهدی محمدرضا 1723 نظارت تاسیسات برقی انواع ساختمانها PE-224 95/50 95 خوزستان 1398/05/09 قبول  
سرخه سمانه عبدالعظیم 923 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 85 خوزستان 1398/05/16 قبول  
عادلپور سعید محمدرضا 17996 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 80 خوزستان 1398/05/16 قبول  
عزیزی فر سیده نیوشا سید علی 1740850033 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 95 خوزستان 1398/05/16 قبول  
بقولی راضیه نعمت اله 2295 آشنایی با اصطلاحات طراحی و دوخت مقدماتی(مجازی - غیر حضوری) SE-363 89 _ خوزستان 1398/05/16 قبول  
موسوی زهرا سید هوشنگ 281 آشنایی با اصطلاحات طراحی و دوخت مقدماتی(مجازی - غیر حضوری) SE-363 غ _ خوزستان 1398/05/16 مردود غیبت بیش ازده درصد
نفرسفیددشتی الهام ناصر 651 آشنایی با اصطلاحات طراحی و دوخت مقدماتی(مجازی - غیر حضوری) SE-363 78/40 _ خوزستان 1398/05/16 قبول  
نفرسفیددشتی فاطمه علی 1741676886 آشنایی با اصطلاحات طراحی و دوخت مقدماتی(مجازی - غیر حضوری) SE-363 غ _ خوزستان 1398/05/16 مردود غیبت بیش ازده درصد
صوفی عارف عبدالکریم 6119 بررسی نرم افزارهای تعمیر و مدیریت موبایل و تبلت (غیرحضوری) EL-212/33 85 _ خوزستان 1398/05/16 قبول  
محمدزمانی پور امیر عبدالرحمان 154 بررسی نرم افزارهای تعمیر و مدیریت موبایل و تبلت (غیرحضوری) EL-212/33 90 _ خوزستان 1398/05/16 قبول  
عبداله نژاد مهدی حسن 631 تراش تخصصی 1 MA-088 _ 88 خوزستان 1398/05/16 قبول  
آل موسی بی بی کبری سید محمود 901 تعمیر و سرویس ماشین های دوخت صنعتی راسته و آشنایی با خط تولید SE-145 _ 90 خوزستان 1398/05/16 قبول  
جرفی زینب کاظم 2225 تعمیر و سرویس ماشین های دوخت صنعتی راسته و آشنایی با خط تولید SE-145 _ 95 خوزستان 1398/05/16 قبول  
رشتی زاده زینب علاء 495 تعمیر و سرویس ماشین های دوخت صنعتی راسته و آشنایی با خط تولید SE-145 _ 90 خوزستان 1398/05/16 قبول  
عبدالهی افسانه ابراهیم 629 تعمیر و سرویس ماشین های دوخت صنعتی راسته و آشنایی با خط تولید SE-145 _ 90 خوزستان 1398/05/16 قبول  
عیسی وند محمودی زینب شیخ عباس 570 تعمیر و سرویس ماشین های دوخت صنعتی راسته و آشنایی با خط تولید SE-145 _ 90 خوزستان 1398/05/16 قبول  
یزدی لیلا نصرت اله 503 تعمیر و سرویس ماشین های دوخت صنعتی راسته و آشنایی با خط تولید SE-145 _ 90 خوزستان 1398/05/16 قبول  
عباسی فرد نجم عبداله 12511 تعمیر و نگهداری دستگاههای جوشکاری قوس الکتریکی(SMAW)و(GMAW)(از نوع متعارفConventional) WE-082 _ 85 خوزستان 1398/05/16 قبول  
رشیدپور هوشنگ یداله 775 حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار HS-001 95 94 خوزستان 1398/05/16 قبول  
جوادنژاد غلامحسین عبداله 4 روشهای ارائه مطلب AV-204 _ 80 خوزستان 1398/05/16 قبول  
کمائی علی جمعه 141 سوخت رسانی انژکتوری تخصصی پیشرفته AT-308 95 97 خوزستان 1398/05/16 قبول  
شولی سکینه غلامرضا 1931 سوخت نگاری WO-042 _ 95 خوزستان 1398/05/16 قبول  
احمدی ژاله جهانگیر 2897 عروسک دوزی SE-343 _ 100 خوزستان 1398/05/16 قبول  
احمدی نیا فاطمه شیرمحمد 3823 کاربرد الکترونیک در برق صنعتی EL-414 _ 86 خوزستان 1398/05/16 قبول  
امیری مرتضی رمضان 426 کاشی کاری UB-361 _ 97 خوزستان 1398/05/16 قبول  
حسین وند غلامرضا غلامحسین 1026 کاشی کاری UB-361 _ 100 خوزستان 1398/05/16 قبول  
محمدی حمید علی مراد 196 کاشی کاری UB-361 _ 100 خوزستان 1398/05/16 قبول  
شمیل پور عبدالکریم شلیش 212 مدیر فنی مراکز معاینه فنی خودروهای سنگین ( مقدماتی) AT-610 83/30 90 خوزستان 1398/05/16 قبول  
جرفی مهدی محمد 96 مکالمه روزمره و درک و فیلم آلمانی 1 FL-780 92/50 _ خوزستان 1398/05/16 قبول  
یزدی شهین عبدالرضا 305 نقاشی روی انواع مصنوعات (مقدماتی) WO-090 _ 92 خوزستان 1398/05/23 قبول  
غلامپور امین فریدون 1519  برق خودروی چری کوئین AT-632 _ 80 خوزستان 1398/05/30 قبول  
جاسمی منفرد جمیله صالح 2050 Subtraction Cutting(برش معکوس) SE-342 _ 90 خوزستان 1398/05/30 قبول  
دارابی ناهید رحیم 192 Subtraction Cutting(برش معکوس) SE-342 _ 95 خوزستان 1398/05/30 قبول  
دلفی خدیجه موسی 572 Subtraction Cutting(برش معکوس) SE-342 _ 90 خوزستان 1398/05/30 قبول  
هاشمی اعظم عبدالخالق 21653 Subtraction Cutting(برش معکوس) SE-342 _ 95 خوزستان 1398/05/30 قبول  
زهیری نسب کاظم عبدالحسن 14898 آشنایی با برق تاسیسات IN-176 90 _ خوزستان 1398/05/30 قبول آزمون مجدد
رایگان رضا ولی 1592 آشنائی بامقررات ملی ساختمان (برق) PE-009 100 _ خوزستان 1398/05/30 قبول  
سیف قلی علیرضا غلامرضا 110 پکیج یونیت پشت بامی تهویه مطبوع (روف تاپ) IN-206 86/70 92 خوزستان 1398/05/30 قبول  
کمائی مجید حیدر 12261 خانه هوشمند بر اساس پروتکل KNX(مقدماتی) PE-225 _ 85 خوزستان 1398/05/30 قبول  
حیدری فرد سمیه مجید 1603 دولت الکترونیکی(غیرحضوری-مجازی) IT-10 90 _ خوزستان 1398/05/30 قبول  
نجاتی طاوس سلطان محمد 2699 دولت الکترونیکی(غیرحضوری-مجازی) IT-10 70 _ خوزستان 1398/05/30 قبول  
پورعوض اهرمی الهام سالم 284 طراحی و چاپ مهر قلمکار SE-256 _ 90 خوزستان 1398/05/30 قبول  
مطیعی فر منصوره کاظم 314 طراحی و چاپ مهر قلمکار SE-256 _ 95 خوزستان 1398/05/30 قبول  
رشیدی مصطفی قاسم 761 لحیم کاری سخت نقره(Brazing) روی لوله های مسی IN-207 _ 90 خوزستان 1398/05/30 قبول  
زهیری نسب کاظم عبدالحسن 14898 لحیم کاری سخت نقره(Brazing) روی لوله های مسی IN-207 _ 90 خوزستان 1398/05/30 قبول  
پورطاهرزارعی عبدالمحمد علی 994 مدیریت سیستم سوخت رسانی موتورسیکلت AT-633 _ 97 خوزستان 1398/05/30 قبول  
بالیده نرجس عبدالحسین 6135 رندرگیری در نرم افزار اسکچ آپ(غیرحضوری- مجازی) UB-433 - 90 خوزستان 1398/03/29 قبول اصلاحیه
© tvto-itc.ir . All rights reserved.