سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
مرداد98نتایج بازآموزي
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
رنجبر اسلام نورمحمد 745 اسانس گیری FO-204 100 93 البرز 1398/05/02 قبول  
طالب سرشکی فاطمه زهرا مرادعلی 283 آموزش نرم افزار الگوی جامعه برتر SE-206 _ 90 البرز 1398/05/02 قبول  
عموزادی رضا فغان 18 آئین نامه ایمنی جوشکاری و برشکاری گرم WE-085 92 87 البرز 1398/05/02 قبول  
اسدی کرد امیرحسین علی 4490161883 سیستم های کنترل دیزل ژنراتور PE-229 97/30 _ البرز 1398/05/02 قبول  
علیزاده اسداله مسعود 1960197843 شناخت آسانسور و پله برقی PE-208/2 غ _ البرز 1398/05/02 مردود غیبت بیش ازده درصد
بهره مند زنیکانلو حسن حسین 3985 بررسی نرم افزارهای تعمیر و مدیریت موبایل و تبلت (غیرحضوری) EL-212/33 85 _ البرز 1398/05/09 قبول آزمون مجدد
زنگانه علی اصغر نصراله 11515 بررسی نرم افزارهای تعمیر و مدیریت موبایل و تبلت (غیرحضوری) EL-212/33 90 _ البرز 1398/05/09 قبول آزمون مجدد
بهره مند حسن حسین 3985 کاربرد و پروگرام  میکرو کنترلر  AVR 2 EL-539 _ 80 البرز 1398/05/09 قبول  
شوقی حجت اله قدیر 4170 کاربرد و پروگرام  میکرو کنترلر  AVR 2 EL-539 _ 80 البرز 1398/05/09 قبول  
گله بسیاری مهدیه صفرعلی 9649 کد نویسی HTML IT-500 100 95 البرز 1398/05/09 قبول  
آقامحمدی شندی پرویز حسن 16310 ماشین پانتیوگراف WO-016 _ 96 البرز 1398/05/09 قبول  
طالب سرشکی فاطمه زهرا مرادعلی 283 نرم افزار طراحی الگو لباس SE-144 _ 95 البرز 1398/05/09 قبول دوره تکراری
گله بسیاری مهدیه صفرعلی 9649 CCNA course2 router basic IT-401/1 _ 90 البرز 1398/05/16 قبول  
میرزاوند کامران محمد 2554 آزمایشگاه زبان انگلیسی B-1 FL-000/2 93 _ البرز 1398/05/16 قبول  
عموزادی رضا فغان 18 تعمیر و نگهداری دستگاههای جوشکاری قوس الکتریکی(SMAW)و(GMAW)(از نوع متعارفConventional) WE-082 _ 80 البرز 1398/05/16 قبول  
لطفیان بابکی اکرم حسین علی 3260 عروسک دوزی SE-343 _ 88 البرز 1398/05/16 قبول دوره تکراری
دهنوی محمود امیدعلی 900 مولد قدرت تخصصی ( مزدا 3) AT-497 90 83 البرز 1398/05/16 قبول  
اسدی کرد امیرحسین علی 4490161883 خانه هوشمند بر اساس پروتکل KNX(مقدماتی) PE-225 _ 95 البرز 1398/05/30 قبول  
لطفی رضا احمد 135 شناخت کدهای خطا در سی ان سی MA-156 _ 88 البرز 1398/05/30 قبول اجرا در ماشین سازی تبریز
© tvto-itc.ir . All rights reserved.