سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
مرداد98نتایج بازآموز
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
مهرابی علی عباس 67 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 80 اصفهان 1398/05/02 قبول  
سلطانی حسنعلی ناصر 848 اجرای طاق و قوس آجری UB-436 _ 97 اصفهان 1398/05/02 قبول  
افضل بهادر مسعود 4610082055 تکنولوژی بتن  UB-220 86/70 _ اصفهان 1398/05/02 قبول  
فخارزاده نائینی حوریه غلام 387 سازنده کاکتوس های فانتزی با خمیر چینی SE-337 _ 100 اصفهان 1398/05/02 قبول  
سیفی بشیر یداله 5 سیستم های  برق و الکترونیک خودروهای هیبرید Hybrid Vehicle (غیرحضوری- مجازی) EL-926/0 93/30 _ اصفهان 1398/05/02 قبول  
کاویانی آرانی علیرضا محمدعلی 623 سیستم های  برق و الکترونیک خودروهای هیبرید Hybrid Vehicle (غیرحضوری- مجازی) EL-926/0 86/70 _ اصفهان 1398/05/02 قبول  
نیل فروش زاده علیرضا اکبر 22137 سیستم های  برق و الکترونیک خودروهای هیبرید Hybrid Vehicle (غیرحضوری- مجازی) EL-926/0 93/30 _ اصفهان 1398/05/02 قبول  
خرم نوید امامقلی 3 علم مواد(غیرحضوری-مجازی) MA-018/1 90 _ اصفهان 1398/05/02 قبول  
صادقی حسین امراله 38 علم مواد(غیرحضوری-مجازی) MA-018/1 95 _ اصفهان 1398/05/02 قبول  
خرم نوید امامقلی 3 ابزارشناسی تخصصی(غیرحضوری-مجازی) MA-123/1 95 _ اصفهان 1398/05/09 قبول  
صادقی حسین امراله 38 ابزارشناسی تخصصی(غیرحضوری-مجازی) MA-123/1 95 _ اصفهان 1398/05/09 قبول  
کاسیان مجید غلامرضا 136 ابزارشناسی تخصصی(غیرحضوری-مجازی) MA-123/1 85 _ اصفهان 1398/05/09 قبول  
خوش حساب زهرا رحمت اله 297 ایجاد طرح روی چوب با برق(روش لیختنبرگ)  WO-129 _ 100 اصفهان 1398/05/09 قبول  
خامه ء محمد جمشید 4 آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک(غیر حضوری- مجازی) EL-806/3 غ _ اصفهان 1398/05/09 مردود غیبت بیش ازده درصد
مومنی مجید محمد قلی 6467 پکیج شوفاژ دیواری تخصصی شرکت بوتان IN-192 78/59 91 اصفهان 1398/05/09 قبول  
آقابابائی ایمان احمد 975 تست التراسونیک جوش های سازه های فلزی طبق استاندارد (AWS-D1.1) WE-083 95 90 اصفهان 1398/05/09 قبول  
سلیمیان ریزی محمدرضا احمد 117 تست التراسونیک جوش های سازه های فلزی طبق استاندارد (AWS-D1.1) WE-083 90 90 اصفهان 1398/05/09 قبول  
جلالی صفرعلی اکبر 4562 تعمیرلوازم خانگی گردنده ( ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک ) IN-117 95 88 اصفهان 1398/05/09 قبول  
پیرمرادیان هاجر رسول 11926 سیتم مدیریت یکپارچه IMS PD-317 94/90 98 اصفهان 1398/05/09 قبول  
معین سودابه منوچهر 25592 سیتم مدیریت یکپارچه IMS PD-317 89/70 98 اصفهان 1398/05/09 قبول  
یزدانی پروانه غلامحسین 80 سیتم مدیریت یکپارچه IMS PD-317 94/90 98 اصفهان 1398/05/09 قبول  
الماسی رقیه غلامرضا 1200 کت مردانه با دوخت صنعتی SE-362 _ 88 اصفهان 1398/05/09 قبول  
صرامی مرضیه محمدمهدی 2781 کد نویسی HTML IT-500 91/70 92 اصفهان 1398/05/09 قبول  
حمکیمیان محبوبه صادق 461 معرق - مشبک WO-008 _ 93 اصفهان 1398/05/09 قبول  
حکیمی علی اسماعیل 10 مولد قدرت تخصصی 3 (موتور L90  ) AT-423 82 82 اصفهان 1398/05/09 قبول  
ایرانپور زهره مهدی 211 نرم افزار طراحی الگو لباس SE-144 _ 92 اصفهان 1398/05/09 قبول  
صادقی فروشانی مرضیه علی 3349 نرم افزار طراحی الگو لباس SE-144 _ 100 اصفهان 1398/05/09 قبول  
محمدی فرد مریم محمدابراهیم 1027 نرم افزار طراحی الگو لباس SE-144 _ 100 اصفهان 1398/05/09 قبول  
شهریاری نژاد علیرضا حسین 1111761612 نظارت تاسیسات برقی انواع ساختمانها PE-224 77/30 80 اصفهان 1398/05/09 قبول  
آقایی اکبر منصور 91 نقاشی خودرو 1 AT-400 _ 80 اصفهان 1398/05/09 قبول  
آقاجانیان میترا فیض اله 124 CCNA course2 router basic IT-401/1 _ 80 اصفهان 1398/05/16 قبول  
زمانی مرضیه اسداله 64 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 82 اصفهان 1398/05/16 قبول  
نصیری خوزانی حمیدرضا نعمت اله 1812 الکترونیک خودرو(مجازی-غیرحضوری) AT-659 77/20 _ اصفهان 1398/05/16 قبول  
نصرآزادانی سید حسن سید کریم 1919 آزمایشگاه زبان انگلیسی B-1 FL-000/2 88 _ اصفهان 1398/05/16 قبول  
آقابابائی ایمان احمد 975 تعمیر و نگهداری دستگاههای جوشکاری قوس الکتریکی(SMAW)و(GMAW)(از نوع متعارفConventional) WE-082 _ 85 اصفهان 1398/05/16 قبول  
سلیمیان ریزی محمدرضا احمد 117 تعمیر و نگهداری دستگاههای جوشکاری قوس الکتریکی(SMAW)و(GMAW)(از نوع متعارفConventional) WE-082 _ 85 اصفهان 1398/05/16 قبول  
طاهری احمد رضا 15 جوشکاری تیگ بر روی فولاد زنگ نزن T.S.ST3 WE-046 87 87 اصفهان 1398/05/16 قبول  
رضادخت محسن محمود 9715 حفاظت الکتریکی شبکه های توزیع فشار متوسط PE-030 95 _ اصفهان 1398/05/16 قبول  
آقایی مهران سیروس 374 حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار HS-001 95 99 اصفهان 1398/05/16 قبول  
پوربافرانی محمود محمدعلی 67 حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار HS-001 100 95 اصفهان 1398/05/16 قبول  
کرمیان زهرا حسینعلی 52161 راه اندازی آشپزخانه صنعتی(کارآفرینی امور فرآوری غذا) FI-003 93/30 96 اصفهان 1398/05/16 قبول  
سلطانیان زهره حسین 21 روانشناسی عمومی PD-128 84 90 اصفهان 1398/05/16 قبول  
بهرامی محمد ابراهیم 5410092163 سوخت رسانی انژکتوری تخصصی پیشرفته AT-308 80 85 اصفهان 1398/05/16 قبول  
نواب منش جواد سیف اله 308 سوخت رسانی انژکتوری تخصصی پیشرفته AT-308 95 85 اصفهان 1398/05/16 قبول  
نصرمنش زهرا نصراله 190 سوخت نگاری WO-042 _ 88 اصفهان 1398/05/16 قبول  
هیئت اصفهانی فخرالدین عبدالمجید 1072 سوخت نگاری WO-042 _ 90 اصفهان 1398/05/16 قبول  
بابائی زاده محمدرضا آقاحسین 58 سیستم اعلام حریق PE-205 96/30 _ اصفهان 1398/05/16 قبول  
زمان وزیری امیر محمدرضا 872 سیستم اعلام حریق PE-205 96/30 _ اصفهان 1398/05/16 قبول  
باغبانها مریم قاسم 58 عروسک دوزی SE-343 _ 100 اصفهان 1398/05/16 قبول  
نیک روش شهناز عزت اله 58 عروسک دوزی SE-343 _ 94 اصفهان 1398/05/16 قبول  
بهرامی محمد ابراهیم 5410092163 مدیر فنی مراکز معاینه فنی خودروهای سنگین ( مقدماتی) AT-610 86/70 80 اصفهان 1398/05/16 قبول  
اکبری فرشته احمدعلی 110 مدیریت آموزشی PD-130 76 90 اصفهان 1398/05/16 قبول  
خرمیان حسین یداله 6813 مکالمه روزمره و درک و فیلم آلمانی 1 FL-780 70 _ اصفهان 1398/05/16 قبول  
عظیمی مسعود حسینعلی 278 مکالمه روزمره و درک و فیلم آلمانی 1 FL-780 90 _ اصفهان 1398/05/16 قبول  
قانعی فر افشین خسرو 2230 مکالمه روزمره و درک و فیلم آلمانی 1 FL-780 82/50 _ اصفهان 1398/05/16 قبول  
یاقسمت محمدرضا منصور 4 مکالمه روزمره و درک و فیلم آلمانی 1 FL-780 97/50 _ اصفهان 1398/05/16 قبول  
آصفی محمدمهدی عباسعلی 86 مولد قدرت تخصصی ( مزدا 3) AT-497 75 88 اصفهان 1398/05/16 قبول  
جلالی ورنامخواستی ابراهیم محمد 41 مولد قدرت تخصصی ( مزدا 3) AT-497 85 87 اصفهان 1398/05/16 قبول  
خرم نوید امامقلی 3 شناخت وکاربرد تخصصی بیرینگها(غیرحضوری-مجازی) MA-147/1 90 _ اصفهان 1398/05/23 قبول  
صادقی حسن امراله 38 شناخت وکاربرد تخصصی بیرینگها(غیرحضوری-مجازی) MA-147/1 90 _ اصفهان 1398/05/23 قبول  
کامیان مجید غلامرضا 136 شناخت وکاربرد تخصصی بیرینگها(غیرحضوری-مجازی) MA-147/1 85 _ اصفهان 1398/05/23 قبول  
محمودی نشلجی محمدرضا محمود 16 شناخت وکاربرد تخصصی بیرینگها(غیرحضوری-مجازی) MA-147/1 70 _ اصفهان 1398/05/23 قبول  
زنگنه پروین امان اله 24526 نقاشی روی انواع مصنوعات (مقدماتی) WO-090 _ 90 اصفهان 1398/05/23 قبول  
فخارزاده نائینی حوریه غلام 387 نقاشی روی انواع مصنوعات (مقدماتی) WO-090 _ 86 اصفهان 1398/05/23 قبول  
گنجی فرد ناهید عبدالمجید 73 نقاشی روی انواع مصنوعات (مقدماتی) WO-090 _ 87 اصفهان 1398/05/23 قبول  
آقایی اکبر منصور 91  برق خودروی چری کوئین AT-632 _ 85 اصفهان 1398/05/30 قبول  
مومنی مجید محمدقلی 6467 پکیج یونیت پشت بامی تهویه مطبوع (روف تاپ) IN-206 96/70 90 اصفهان 1398/05/30 قبول  
راونجی فاطمه احمد 66 خانه هوشمند بر اساس پروتکل KNX(مقدماتی) PE-225 _ 90 اصفهان 1398/05/30 قبول  
آقائی زهره محمدعلی 357 داروهای گیاهی FO-206 93/30 91 اصفهان 1398/05/30 قبول  
ملائی اردستانی محسن حسین 134 داروهای گیاهی FO-206 100 88 اصفهان 1398/05/30 قبول  
عشقی مژده محمداسماعیل 1190148153 دولت الکترونیکی(غیرحضوری-مجازی) IT-10 45 _ اصفهان 1398/05/30 مردود  
مشرقی زینب حسین 3025 رندرگیری در نرم افزار اسکچ آپ(غیرحضوری- مجازی) UB-443 _ 95 اصفهان 1398/05/30 قبول  
خرم نوید امامقلی 3 شناخت کدهای خطا در سی ان سی MA-156 _ 89 اصفهان 1398/05/30 قبول اجرا در ماشین سازی تبریز
عظیمی مسعود حسینعلی 278 شناخت کدهای خطا در سی ان سی MA-156 _ 86 اصفهان 1398/05/30 قبول اجرا در ماشین سازی تبریز
راونجی فاطمه احمد 66 رندرگیری در نرم افزار اسکچ آپ(غیرحضوری- مجازی) UB-433 - 95 اصفهان 1398/03/29 قبول اصلاحیه
© tvto-itc.ir . All rights reserved.