سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
مرداد98نتایج بازآموز
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
مرادیان آرزو منصور 109 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 85 اردبیل 1398/05/02 قبول  
رخشیدن منصور اسداله 10087 آئین نامه ایمنی جوشکاری و برشکاری گرم WE-085 92 92 اردبیل 1398/05/02 قبول  
محمدی بهروز محمد 402 آئین نامه ایمنی جوشکاری و برشکاری گرم WE-085 96 91 اردبیل 1398/05/02 قبول  
فرهودی فردین فرهنگ 1630040746 آموزش نرم افزار Cad Earth (غیر حضوری- مجازی) UB-450 _ 98 اردبیل 1398/05/09 قبول  
کوهی بهروز صاحبعلی 9341 پکیج شوفاژ دیواری تخصصی شرکت بوتان IN-192 50 81/5 اردبیل 1398/05/09 مردود  
مهرورز سیامک یداله 101 پکیج شوفاژ دیواری تخصصی شرکت بوتان IN-192 78/59 89 اردبیل 1398/05/09 قبول دوره تکراری
رحمانی گرمی راضیه علی 4505 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 96 94 اردبیل 1398/05/09 قبول  
صالح زاده مجید میرزا بالا 1187 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 96 85 اردبیل 1398/05/09 قبول  
بورآزاد زهرا شکر 203 کت مردانه با دوخت صنعتی SE-362 _ 97 اردبیل 1398/05/09 قبول  
عشقی مهین سعداله 410 کد نویسی HTML IT-500 45/80 90 اردبیل 1398/05/09 مردود  
قاسمی سولماز حیدر 77 کد نویسی HTML IT-500 79/20 90 اردبیل 1398/05/09 قبول  
شیرازی علی الف اله 29 معرق - مشبک WO-008 _ 90 اردبیل 1398/05/09 قبول  
غفارزاده ناهید رضاعلی 15628 نرم افزار طراحی الگو لباس SE-144 _ 90 اردبیل 1398/05/09 قبول  
یوسف زاده حوریه جبرائیل 8 نرم افزار طراحی الگو لباس SE-144 _ 90 اردبیل 1398/05/09 قبول  
برمایون سعید اسلام 1450881750 نظارت تاسیسات برقی انواع ساختمانها PE-224 86/40 86 اردبیل 1398/05/09 قبول  
جوهری اباذر کامران 1087 نظارت تاسیسات برقی انواع ساختمانها PE-224 90/90 90 اردبیل 1398/05/09 قبول  
صالح زاده مجید میرزابالا 1187 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 90 اردبیل 1398/05/16 قبول  
محمدی ملاکه اللهویردی 793 آشنایی با اصطلاحات طراحی و دوخت مقدماتی(مجازی - غیر حضوری) SE-363 غ _ اردبیل 1398/05/16 مردود غیبت بیش ازده درصد
سید ابراهیمی بهرام سیف الدین 520 تعمیر و نگهداری دستگاههای جوشکاری قوس الکتریکی(SMAW)و(GMAW)(از نوع متعارفConventional) WE-082 _ 90 اردبیل 1398/05/16 قبول  
نصیرزاده عبدالرحیم داود 146 تعمیر و نگهداری دستگاههای جوشکاری قوس الکتریکی(SMAW)و(GMAW)(از نوع متعارفConventional) WE-082 _ 90 اردبیل 1398/05/16 قبول  
محمدی میلاد اباذر 5647 جوشکاری با قوس الکتریکی دستی بر روی فولاد کربنی ساده (Module E3-1 ) WE-002 _ 90 اردبیل 1398/05/16 قبول  
افزون فرانک توکل 11948 عروسک دوزی SE-343 _ 100 اردبیل 1398/05/16 قبول  
فرهودی زاده عوض غلام 2111 کاربرد الکترونیک در برق صنعتی EL-414 _ 90 اردبیل 1398/05/16 قبول  
آقازاده اعظم ارشدآقا 1424 مدیریت آموزشی PD-130 72 90 اردبیل 1398/05/16 قبول  
علمی نصرآباد زهرا محمد 476 مدیریت آموزشی PD-130 72 95 اردبیل 1398/05/16 قبول دوره تکراری
عبدی حبیب کریم 413 چرخ دنده تراش تخصصی باماشین هاب MA-072 _ 95 اردبیل 1398/05/23 قبول  
پناهپور حبیب اله دادار 7535  برق خودروی چری کوئین AT-632 _ 85 اردبیل 1398/05/30 قبول  
صدیقی اضماره سفلی محسن صالح 4161 آشنائی بامقررات ملی ساختمان (برق) PE-009 96/40 _ اردبیل 1398/05/30 قبول  
حسین اوغلی شیرین ادریس 55 طراحی و چاپ مهر قلمکار SE-256 _ 95 اردبیل 1398/05/30 قبول  
خیاطی گرمی صغری عباسقلی 56 طراحی و چاپ مهر قلمکار SE-256 _ 94 اردبیل 1398/05/30 قبول  
رمضانی گرمی زینب منصور 53 طراحی و چاپ مهر قلمکار SE-256 _ 93 اردبیل 1398/05/30 قبول  
سلیمانیان زهرا امیراصلان 373 طراحی و چاپ مهر قلمکار SE-256 _ 92 اردبیل 1398/05/30 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.