سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
تيرماه 98نتایج بازآموزی
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
مرادی جواد ولی 1326 گیربکس اتوماتیکECT-AL4 AT-317 95 91 کرمانشاه 1398/04/05 قبول  
حیدری فرهمند علی 360 JAVA SCRIPT IT-530 50 90 کرمانشاه 1398/04/12 مردود  
کریمپور ایثار کریم 914 راه اندازی دستگاه جوش و برآورد هزینه فرآیند جوشکاری WE-077 95 91 کرمانشاه 1398/04/12 قبول  
هدایتی فر برزو حسن 224 راه اندازی دستگاه جوش و برآورد هزینه فرآیند جوشکاری WE-077 95 90 کرمانشاه 1398/04/12 قبول  
خان حسنی جواد خان حسن 9156 انتقال قدرت 1 AT-342 60 90 کرمانشاه 1398/04/19 مردود  
ایزان جعفر حسین 2113 آشنایی با تولید و پرورش قارچهای خوراکی FO-071/1 100 95 کرمانشاه 1398/04/19 قبول  
حیدری فرهمند علی 360 برنامه ریزی و تدوین فیلم آموزشی AV-367 _ 90 کرمانشاه 1398/04/19 قبول  
پروانه حسن رحمان 667 سیستم دوربین های مداربسته دیجیتال EL-806/2 _ 90 کرمانشاه 1398/04/19 قبول  
کاکائی وهبی علی 4950090641 سیستم دوربین های مداربسته دیجیتال EL-806/2 _ 92 کرمانشاه 1398/04/19 قبول  
غلامی مهرداد بهمن 125 تصویر سازی کتاب کودک WO-125 _ 90 کرمانشاه 1398/04/26 قبول  
حیدری فرهمند علی 360 زبان آلمانی 1 گردشگری FL-790 70 _ کرمانشاه 1398/04/26 قبول  
آزادی فرزاد علی اصغر 35950 شناخت وکاربرد تخصصی بیرینگها(غیرحضوری-مجازی) MA-147/1 95 _ کرمانشاه 1398/04/26 قبول  
لرستانی مهدی امامعلی 2276 طراحی داخلی با نرم افزار اسکچ آپ(غیرحضوری- مجازی) UB-430 96 96 کرمانشاه 1398/04/26 قبول  
شفیعی سعید میرآقا 3330408316 لحیم کاری سخت برروی آلیاژهای آهنی و غیرآهنی WE-081 _ 88 کرمانشاه 1398/04/26 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.