سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
تيرماه 98نتایج بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
چاوشی خاتمی لیلا حسین 63 نقاشی نقطه ای روی سطوح بارنگهای ویترای واکریلیک WO-063 _ 92 قم 1398/04/12 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.