""سال جهش تولید""
تيرماه 98نتایج بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
امان کم حاجی صالح 1 PLC  S7-1200  مقدماتی PE-431 _ 88 سیستان وبلوچستان 1398/04/05 قبول  
بخش ریگی رسول حسین 516 PLC  S7-1200  مقدماتی PE-431 _ 88 سیستان وبلوچستان 1398/04/05 قبول  
حجت حسین عباس آقا 2242 سبکهای دکوراسیون داخلی (غیر حضوری) WO-562 90 _ سیستان وبلوچستان 1398/04/05 قبول  
خانی ادیمی سلطانعلی محمد 339 کار آفرینی مقدماتی PD-206 _ 100 سیستان وبلوچستان 1398/04/05 قبول تعیین صلاحیت مربیگری
نوری صادق نعمت اله محمد 15 سبکهای دکوراسیون داخلی (غیر حضوری) WO-562 90 _ سیستان وبلوچستان 1398/04/05 قبول  
نوری صادق نعمت اله محمد 15 آشنایی با CNC اپراتوری و برنامه نویسی MA-134 _ 87 سیستان وبلوچستان 1398/04/12 قبول  
میرشکار راحله محمد عظیم 10117 آشنایی با بسترهای کاشت قارچهای خوراکی FO-070/1 97/50 90 سیستان وبلوچستان 1398/04/12 قبول  
برهانزهی اکبر حسین 83 آموزش نحوه تیونینگ و تقویت موتور AT-572 _ 95 سیستان وبلوچستان 1398/04/12 قبول  
پودینه حسین علی 1237 آموزش نحوه تیونینگ و تقویت موتور AT-572 _ 97 سیستان وبلوچستان 1398/04/12 قبول  
صمیمی حامد حسین 906 آموزش نحوه تیونینگ و تقویت موتور AT-572 _ 95 سیستان وبلوچستان 1398/04/12 قبول  
شاهوزائی پریسا خدانظر 229 بافت فرشینه با تور پلاستیکی همراه با چله کشی و نقشه کشی SE-329 _ 93 سیستان وبلوچستان 1398/04/12 قبول  
شاهوزائی حلیمه خدانظر 3610909773 تعمیر و سرویس چرخ های خانگی SE-148 _ 86 سیستان وبلوچستان 1398/04/12 قبول  
جمالی پودینه یاسین محمد 4968 طراحی سایت با نرم افزار جوملا( مقدماتی) IT-942 _ 90 سیستان وبلوچستان 1398/04/12 قبول  
حرماک زایی عبداله بدیل 677 لوگو PE-023 _ 93 سیستان وبلوچستان 1398/04/12 قبول  
شاهوزائی آمنه خدانظر 67 نقاشی نقطه ای روی سطوح بارنگهای ویترای واکریلیک WO-063 _ 91 سیستان وبلوچستان 1398/04/12 قبول  
برخوردار علی محمد 405 انتقال قدرت 1 AT-342 70 80 سیستان وبلوچستان 1398/04/19 قبول  
معینی زاده مهدی گل محمد 279 ایمنی و بهداشت در محیط کار(تکمیلی) PD-210 93/30 95 سیستان وبلوچستان 1398/04/19 قبول  
یزدان پناه ایمان غلامحسین 4 ایمنی و بهداشت در محیط کار(تکمیلی) PD-210 100 95 سیستان وبلوچستان 1398/04/19 قبول  
حرماک زایی عبداله بدیل 677 آسانسور هیدرولیک و پله برقی PE-216 95 _ سیستان وبلوچستان 1398/04/19 قبول  
شهرکی محمدصادق ابراهیم 39082 آسانسور هیدرولیک و پله برقی PE-216 100 _ سیستان وبلوچستان 1398/04/19 قبول  
میرشکار راحله محمدعظیم 10117 آشنایی با تولید و پرورش قارچهای خوراکی FO-071/1 90 90 سیستان وبلوچستان 1398/04/19 قبول  
براهویی علیرضا سنجر 6917 آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی(غیر حضوری - مجازی) IT-1005 75 _ سیستان وبلوچستان 1398/04/19 قبول  
توان پور مریم علی 972 آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی(غیر حضوری - مجازی) IT-1005 100 _ سیستان وبلوچستان 1398/04/19 قبول  
کیخا محمود موسی 568 آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی(غیر حضوری - مجازی) IT-1005 100 _ سیستان وبلوچستان 1398/04/19 قبول  
شاهوزائی پریسا خدانظر 229 بافنده ترکیبی قالی و گلیم SE-262 _ 90 سیستان وبلوچستان 1398/04/19 قبول  
شاهوزائی حلیمه خدانظر 3610909773 بافنده ترکیبی قالی و گلیم SE-262 _ 90 سیستان وبلوچستان 1398/04/19 قبول  
جمالی پودینه یاسین محمد 4968 برنامه ریزی و تدوین فیلم آموزشی AV-367 _ 88 سیستان وبلوچستان 1398/04/19 قبول  
افتخاری مرضیه محمد 1329 بهداشت و سلامت عمومی در محیط کار HS-002 80 92 سیستان وبلوچستان 1398/04/19 قبول  
بهادرزهی ملک آبادی جعفر ملک 475 روشهای ارائه مطلب AV-204 _ 95 سیستان وبلوچستان 1398/04/19 قبول  
خانی ادیمی سلطانعلی محمد 339 روشهای ارائه مطلب AV-204 _ 100 سیستان وبلوچستان 1398/04/19 قبول  
قاسمی شهرکی عصمت عباس 5330353890 طراحی مقدماتی WO-033/1 _ 88 سیستان وبلوچستان 1398/04/19 قبول  
افتخاری مرضیه محمد 1329 اجرای سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت صنعتیOHSAS-18001 PD-214 60 80 سیستان وبلوچستان 1398/04/26 مردود  
محمدی علیرضا عباسعلی 483 اجرای سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت صنعتیOHSAS-18001 PD-214 86/70 80 سیستان وبلوچستان 1398/04/26 قبول  
خانی ادیمی سلطانعلی محمد 339 برق خودرو 2 AT-329 80 88 سیستان وبلوچستان 1398/04/26 قبول  
برخوردار علی محمد 405 تکنولوژی کاربرد سنسور در خودرو AT-506 92 96 سیستان وبلوچستان 1398/04/26 قبول  
شهرکی فتانه حیدر 1245 گردشگری سلامت HT-004 96/70 98 سیستان وبلوچستان 1398/04/26 قبول  
کیخا صدیقه ابراهیم 284 آشنایی با اصطلاحات طراحی و دوخت مقدماتی(مجازی - غیر حضوری) SE-363 87 _ سیستان وبلوچستان 1398/04/26 قبول  
معینی زاده صدیقه عباسعلی 25739 آشنایی با اصطلاحات طراحی و دوخت مقدماتی(مجازی - غیر حضوری) SE-363 100 _ سیستان وبلوچستان 1398/04/26 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.