سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
تيرماه 98نتایج بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
بستان کللی علیرضا غلامرضا 3490013220 کار آفرینی مقدماتی PD-206 _ 99 بوشهر 1398/04/05 قبول  
رودحله پور فروغ رضا 475 ساخت گلهای تزئینی لباس عروس SE-177/2 _ 95 بوشهر 1398/04/05 قبول  
زاهدی فر گلبهار مولا 424 طب سنتی پیشرفته FO-202 93/30 95 بوشهر 1398/04/05 قبول  
ظفریان سیده صدیقه سید ابوالحسن 2627 آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی(غیر حضوری - مجازی) IT-1005 95 _ بوشهر 1398/04/19 قبول  
کاشفی لیلا علی 399 آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی(غیر حضوری - مجازی) IT-1005 70 _ بوشهر 1398/04/19 قبول  
میمدی ابراهیم گرگعلی 281 آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک(غیر حضوری- مجازی) EL-806/3 76 _ بوشهر 1398/04/26 قبول  
محمدپور حسن علی 1412 آشنایی با برنامه نویسی و راه اندازی لوگوی ایرانی ورژن 8(A-Tech) مقدماتی PE-436 _ 95 بوشهر 1398/04/26 قبول  
زنده وی امید حسین علی 9 طراحی داخلی با نرم افزار اسکچ آپ(غیرحضوری- مجازی) UB-430 95 95 بوشهر 1398/04/26 قبول  
لیراوی سعید ناصر 1207 طراحی داخلی با نرم افزار اسکچ آپ(غیرحضوری- مجازی) UB-430 92 92 بوشهر 1398/04/26 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.