سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
تيرماه 98نتایج بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
تقی لو خالق محمد 2253 آموزش برق خودرو سابرینا AT-647 _ 88 زنجان 1398/04/12 قبول  
قوجاخانلو یعقوب محمود 2338 آموزش برق خودرو سابرینا AT-647 _ 90 زنجان 1398/04/12 قبول  
ملکی معصومه رستم علی 3505 تعمیر و سرویس چرخ های خانگی SE-148 _ 88 زنجان 1398/04/12 قبول  
آقامحمدی مهدی رسول 4400209628 طراحی تابلوها ( فشار ضعیف و فشار متوسط ) PE-014 93/30 _ زنجان 1398/04/12 قبول  
کلانتری آزاد آرمین علی 4400148874 طراحی تابلوها ( فشار ضعیف و فشار متوسط ) PE-014 93/30 _ زنجان 1398/04/12 قبول  
اجاقی سید عمران سید بزرگ 94 بهداشت و سلامت عمومی در محیط کار HS-002 90 94 زنجان 1398/04/19 قبول  
معظمی مریم فرخ 11999 دوخت لباس با الگوهای سایزبندی SE-373 _ 98 زنجان 1398/04/19 قبول  
رضائی علیرضا اسکندر 11868 پداگوژی PD-159 86/70 90 زنجان 1398/04/26 قبول  
آزاد خداکرم ذوالفقار 491 تکنولوژی کاربرد سنسور در خودرو AT-506 100 98 زنجان 1398/04/26 قبول  
آقامحمدی مهدی رسول 4400209628 کاربرد برنامه نویسی اندروید در الکترونیک و کنترل صنعتی EL-930/0 _ 92 زنجان 1398/04/26 قبول  
آقاجانلو مریم خداوردی 1771 آشنایی با اصطلاحات طراحی و دوخت مقدماتی(مجازی - غیر حضوری) SE-363 87 _ زنجان 1398/04/26 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.