سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
تيرماه 98نتایج بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
دهقانی اشکذری محمدحسین کاظم 147 اصول مخابرات ماهواره ای (مجازی) EL-210/3 غ _ یزد 1398/04/05 مردود غیبت بیش ازده درصد
مزیدی سمانه محمد علی 29 طب سنتی پیشرفته FO-202 96/70 95 یزد 1398/04/05 قبول  
ادهمی بتول رمضانعلی 4698 ابزارشناسی(صنایع چوب) WO-570 _ 93 یزد 1398/04/12 قبول  
رهاویان فاطمه محمدجواد 1275 ابزارشناسی(صنایع چوب) WO-570 _ 90 یزد 1398/04/12 قبول  
مهیاری ابرقوئی طاهره براتعلی 535 ابزارشناسی(صنایع چوب) WO-570 _ 92 یزد 1398/04/12 قبول  
سلطان عطار زهره محمد صالح 338 بافت فرشینه با تور پلاستیکی همراه با چله کشی و نقشه کشی SE-329 _ 100 یزد 1398/04/12 قبول  
رجبی فاطمه محمدرضا 797 تعمیر و سرویس چرخ های خانگی SE-148 _ 88 یزد 1398/04/12 قبول  
زارع نسرین محمدرضا 4 تعمیر و سرویس چرخ های خانگی SE-148 _ 87 یزد 1398/04/12 قبول  
باقری فرد فاطمه احمدعلی 410 آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی(غیر حضوری - مجازی) IT-1005 85 _ یزد 1398/04/19 قبول  
رفیعی مجومرد اعظم ابوالحسن 67 آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی(غیر حضوری - مجازی) IT-1005 90 _ یزد 1398/04/19 قبول  
کمالیان فاطمه صفر 5 آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی(غیر حضوری - مجازی) IT-1005 95 _ یزد 1398/04/19 قبول  
باقری فرد فاطمه احمدعلی 410 MCSA  installing & configuring windows server2012 IT-315 _ 80 یزد 1398/04/26 قبول  
انصاری سمیه محمدحسین 29 آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک(غیر حضوری- مجازی) EL-806/3 غ _ یزد 1398/04/26 مردود  
علیشاهی وحیدرضا حسین 1294 زبان آلمانی 1 گردشگری FL-790 95 _ یزد 1398/04/26 قبول  
علیشاهی وحیدرضا حسین 1294 زبان آلمانی 1 گردشگری FL-790 غ _ یزد 1398/04/26 مردود  
کلانتری ساره علیرضا 1924 طراحی داخلی با نرم افزار اسکچ آپ(غیرحضوری- مجازی) UB-430 95 95 یزد 1398/04/26 قبول  
دهقان محمد مهدی 4460084041 عملکرد ترمزهای هوشمند( مجازی - غیر حضوری) AT-657 غ _ یزد 1398/04/26 مردود  
حکیمی میبدی ژاله حسن 61 آشنایی با اصطلاحات طراحی و دوخت مقدماتی(مجازی - غیر حضوری) SE-363 غ _ یزد 1398/04/26 مردود  
زارع زاده بغدادآباد خدیجه حسن 315 آشنایی با اصطلاحات طراحی و دوخت مقدماتی(مجازی - غیر حضوری) SE-363 غ _ یزد 1398/04/26 مردود  
زارعشاهی فاطمه صفر 7 آشنایی با اصطلاحات طراحی و دوخت مقدماتی(مجازی - غیر حضوری) SE-363 غ _ یزد 1398/04/26 مردود  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.